Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2016-08-26 14.08

LabNytt - Driftstörning på laboratoriet i Värnamo är åtgärdad

Interleukin-6, S 100 B samt PCT analyseras åter på laboratoriet i Värnamo.
Läs mer

2016-08-25 13.29

Förebygg kikhosta hos spädbarn

Vaccinera i tid, upptäck i tid och var uppmärksam.
Läs mer

2016-08-25 11.14

Nyfikna magister- och masterstudenter inleder hösten

Årets nya magister- och masterstudenter i samband med introduktionen i augusti.Tillsammans driver länets kommuner, högskolan och Region Jönköpings län en magister- och masterutbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap. I dagarna hälsas 40 nya studenter från hela landet välkomna till Jönköping.
Läs mer

2016-08-25 8.19

LabNytt - Driftstörning på laboratoriet i Värnamo

Laboratoriet i Värnamo har för närvarande driftstörning på ett instrument och felsökning pågår.
Läs mer

Uppdaterad: 2015-08-11
Christina Jörhall, Kommunikation ledning