Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2017-05-25 10.00

Shariel Sayardoust disputerar den 8 juni

Shariel SayardoustAvhandlingens titel är: The effect of tobacco exposure on bone healing and the osseointegration of dental implants. Clinical and molecular studies
Läs mer

2017-05-25 9.00

Renate Slind Olsen disputerar den 5 juni

Avhandlingens titel är: Circulating and genetic factors in colorectal cancer: Potential factors for establishing prognosis?
Läs mer

2017-05-24 15.36

LabNytt – Driftstörning för allmänkemianalyser på kemilaboratoriet Jönköping nu åtgärdad

Servicearbetet är nu avslutat och driften på allmänkemianalyser har återgått till normal.
Läs mer

2017-05-24 13.28

Mer egenmakt genom delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen har utvecklats för att underlätta en jämlik dialog mellan brukare och personal. Modellen används idag i elva av länets kommuner.
Läs mer

2017-05-24 12.58

Förebyggande insatser till familjer med alkohol- och drogproblem

En person fäster en post-it-lapp bland andra skrivna lappar.Länets kommuner driver tillsammans med FoUrum forskningsprojektet FIFA; hur socialtjänsten kan förbättra sitt stöd till familjer med alkohol- och drogproblem.
Läs mer

Uppdaterad: 2016-11-07
Christina Jörhall, Kommunikation ledning