Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2016-06-23 11.03

Restnotering av Oralovite

Tablett Oralovite är restonterat och beräknas inte vara åter förrän tidigast i augusti i år. Åtgärd behövs för patienter som behöver kontinuerlig ersättning av B-vitamin.
Läs mer

2016-06-22 15.25

LabNytt - Driftstörning för analys av tU-Katekolaminer (MA/MNA) ovh tU-Metoxykatekolaminer

Från och med 22 juni 2016 skickas prover tillfälligt på grund av driftstörning till annat laboratorium för analys av tU-Katekolaminer (MA/MNA) ovh tU-Metoxykatekolaminer.
Läs mer

2016-06-22 13.00

Gregory Golding om framtidens ledarskap

Gregory GoldingHur utvecklar vi ett ledarskap som kan balansera effektivitet, kreativitet och mänsklighet för att nå samhällets behov? Det är en av frågorna som Gregory Golding, chef för Arbetsförmedlingen Jönköping, kommer att prata om under sin föreläsning på Utvecklingskraft 2016.
Läs mer

2016-06-22 10.31

Läkemedel i akutförråd inom kommunal hälso- och sjukvård i Jönköpings län

Förteckningen över läkemedel i akutförråd i särskilda boenden i länet har uppdaterats.
Läs mer

2016-06-22 9.24

Att gå från daglig verksamhet till ett arbete

Lena och Susanne går igenom en genomförandeplan skriven på lättläst.Under förra året hade 35 300 personer i Sverige insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Det övergripande målet med den insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete.
Läs mer

Uppdaterad: 2015-08-11
Christina Jörhall, Kommunikation ledning