Region Jnkpings ln Äldre och kultur
plus.rjl.se/aldreochkultur

Äldre och kultur

Trots att undersökningar visar att Sverige är världens bästa land att åldras i finns mycket kvar att göra när det gäller åldrande och kultur. Lusten till upplevelser, bildning och konst försvinner inte när vi blir äldre, kanske är det till och med tvärtom. Däremot kan det finnas utmaningar som behöver överbryggas för att alla personer oavsett ålder och individuella förutsättningar ska kunna ta del av kultur av god kvalitet.

Visionen är att alla ska få fortsätta att vara den man är och kunna utveckla sina intressen också som senior. Med utgångspunkt i ett hälsoperspektiv kan vi stärka det friska som finns hos alla, oberoende av ålder eller funktionsnedsättning.

Bild från filmen Mias resa - nutid möter dåtid

Genomförda konferenser

 

Konferens Kulturaktiviteter för och med äldre

Den 22 oktober 2015 bjöd vi in till en favorit i repris: en fortbildnings- och inspirationsdag på Länsmuseet "Kulturaktiviteter för och med äldre".

Dans för livet! den 5-6 maj hölls en lyckad inspirationskonferens och workshop om metoden "Dans för dig med Parkinson"  på kulturhuset Spira, Jönköping.

Syftet var att sprida erfarenheterna, till personer med Parkinsons sjukdom, dansare, danslärare och terapeuter inom hälsa och rehabilitering, som ville få grundläggande kunskap och inspiration till rörelser för att kunna starta egna dansgrupper för personer med Parkinson.

Sammanbinder hjärna och kropp

Dans innefattar många olika aspekter som är värdefulla för personer med Parkinson.  Det är en fysisk och kognitiv aktivitet som sammanbinder hjärna och kropp och leder till förbättring av den motoriska funktionen.    Med bättre balans och ökad steglängd och muskelstyrka minskar fallrisken.

En central aspekt i Dans för dig med Parkinson är den sociala interaktionen i dansen; att känna gemenskap i gruppen, delaktighet och acceptans.

Mer information, artiklar och media om Dans för dig med Parkinson finns under rubriken Dans

Region Jönköpings län fortsätter sitt arbete med att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet. Projektet ”Med gemensam kraft– för ett rikt liv som senior” avslutades i december 2013, nu fortsätter arbetet med att implementera och utveckla all den verksamhet somm testades under projekttiden. Projektet ”Animation med äldre” beviljades nya medel från Statens Kulturråd 2014-2015 för att vidareutveckla verksamheten inom regionen.


 

Med gemensam kraft för ett rikt liv som senior

Folkhälsosektionen i Landstinget i Jönköpings län driver två projekt inom området Äldre och kultur. Målet är att möjliggöra ett rikt liv för länets seniorer. Genom projektet genom projektet "Med gemensam kraft för ett rikt liv som senior" når vi ut med dansterapi, språkcafé, högläsning för personer med demens samt utveckling av möjligheten att se på film på länets sjukhus. Vi arbetar också med att underlätta för länets seniorer att ta del av Smålands Musik och Teaters kulturutbud.

Animation med äldre

"Det är bättre än värktabletter!" har Monica Tuvendal sagt om animationens inverkan på hennes välbefinnande. Läs mer om projektet där äldre i Jönköpings län skapar animerad film tillsammans med proffs: Animation med äldre

Kontakt

Eva Timén
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen,
Region Jönköpings län
036-32 41 88

Paula Bergman
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen,
Region Jönköpings län
036-32 42 11

Uppdaterad: 2016-08-10
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion