Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Arbetsterapi

Musik ger glädje och träning

Webbplatsen vänder sig till dig som arbetar med arbetsterapi i Region Jönköpings län. Vi sprider information, tips och ideér.

Utbildningsaktiviteter annonseras fortlöpande i Lärandekalendern.

2017-06-28 11.12

Ing-Britt slutar på Regionen

En blomma till dig. Bild Yvonne LondosDenna vecka kommer Ing-Britt Häger att sluta sin tjänstgöring i Region Jönköpings län.
Läs mer

Kontaktpersoner

Höglandssjukhuset

Anna Wetterholt

Länssjukhuset Ryhov

Yvonne Londos

Habiliteringscentrum

Annika Magnusson

Värnamo

Vakant

Mer information

Kalender arbetsterapi

Uppdaterad: 2017-07-13
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering