Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Arbetsterapi

Musik ger glädje och träning

Webbplatsen vänder sig till dig som arbetar med arbetsterapi i Region Jönköpings län. Vi sprider information, tips och ideér.

Utbildningsaktiviteter annonseras fortlöpande i Lärandekalendern.

2017-11-01 8.50

Kvalitetsdag

Välkommen att lyssna på spännande presentationer av olika utvecklings-och kvalitetsarbeten i länet.
Läs mer

2017-10-17 13.26

Resurspersoner verksamhetsförlagd utbildning

Regionalt övergripande VFU-ansvarig för arbetsterapeuter är Marlene Alfenek
Läs mer

Kontaktpersoner

Höglandssjukhuset

Anna Wetterholt

Länssjukhuset Ryhov

Yvonne Londos

Habiliteringscentrum

Annika Magnusson

Värnamo

Vakant

Mer information

Kalender arbetsterapi

Uppdaterad: 2017-11-01
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering