Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Arbetsterapi

Musik ger glädje och träning

Webbplatsen vänder sig till dig som arbetar med arbetsterapi i Region Jönköpings län. Vi sprider information, tips och ideér.

Utbildningsaktiviteter annonseras fortlöpande i Lärandekalendern.

2018-01-30 14.38

5 dagars KBT-utbilding för arbetsterapeuter

I vår kommer en andra omgång av 5 - dagars KBT för arbetsterapeuter att anordnas.
Läs mer

2018-01-19 11.35

Dialog om samverkan över gränser

För att skapa bra framtida mötesplatser för samverkan mellan arbetsterapeuter i regionen har dialog påbörjats.
Läs mer

Kontaktpersoner

Höglandssjukhuset

Vakant

Länssjukhuset Ryhov

Yvonne Londos

Habiliteringscentrum

Annika Magnusson

Värnamo

Vakant

Mer information

Kalender arbetsterapi

Uppdaterad: 2018-02-01
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik