Region Jnkpings ln ATP
plus.rjl.seatp

Flaggor

 

ADVANCED TRAINING PROGRAM, ATP, är en kvalificerad kurs med målsättning att i grunden utveckla förutsättningarna för modern klinisk förändringsledning och systematiskt utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården och omsorgen.

 

Utbildningen genomförs i nära samarbete med dr Brent James, Executive Director och Chief Quality Officer vid Intermountain Healthcare (IH) och Vice President vid Medical Research and Continuing Medical Education. Brent James har under mer än 25 år arbetat med och utvecklat denna sin ATP. Mer än 3000 ledande personer inom hälso- och sjukvård och omsorg har gått utbildningen. Nu presenterar vi ATP för Sverige och Norden.

 


 

En utbildning av högsta kvalitet

 

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare och Qulturum med samarbetspartners anordnar nu och bjuder in till

 

 • en omfattande utbildning av högsta kvalitet med beprövade verktyg och arbetsmodeller för förändringsledning och systematisk kvalitetsutveckling i svensk hälso- och sjukvård och omsorg
 • en diplomutbildning som har ett vetenskapligt förhållningssätt och därmed en akademisk koppling med möjlighet till 15 högskolepoäng (motsvarar 10 veckors heltidsstudier)
 • ett starkt nätverk för kursdeltagare, fakultet och kursledning

 


 

Målgrupp: Chefer, ledare, processledare

 

Personer från hälso- och sjukvården och omsorgen med dokumenterad erfarenhet av att leda förändring, och som vill komma vidare både i uppgiftsrelaterad och personlig utveckling. Deltagare kan vara såväl enskilda ledare som team från hälso- och sjukvården och omsorgen. Du är chef, ledare eller processledare

 


 

Utbildningens struktur

 

 • Fem kurstillfällen som omfattar 2-4 dagar 
 • Inläsningsmaterial/inspelade föreläsningar på video som förutsättning för att delta i nästa steg
 • Examensprojekt med handledare som genomförs under kurstiden
 • Interaktion bland deltagare och fakultet under utbildningens olika moment och sociala aktiviteter

 


 

 Tematiska områden, exempel

 

 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Teamarbete
 • Beslutsstöd för faktabaserat beslutsfattande
 • Praktiska exempel (många) för att konkretisera klinisk integrering och implementering
 • Metoder och verktyg för planering och genomförande av kvalitetsarbete
 • Design av stödjande informationssystem
 • Health policy
 • Förändringspsykologi
 • Evidence-based medicine och management (EBM/M)
 • Statistiskt processtyrning

 


 

Kursdatum och Anmälan

 • Kurstillfälle 1: 20 - 22 november, 2017
 • Kurstillfälle 2: 30 januari - 1 februari, 2018
 • Kurstillfälle 3: 6- 9 mars, 2018 Utah, USA
 • Kurstillfälle 4: 18 - 20 april, 2018
 • Kurstillfälle 5: 22 - 25 maj, 2018

Anmälan

Länk till anmälan hittar du här. Sista anmälningsdatum är 1 oktober 2017.

Kurskostnad: 95 000 SEK. Kostnader för logi och resor, inklusive till Utah, USA, tillkommer.

 

 

 

 

Introduktionsfilm

En kort introduktionsfilm om varför du ska gå den här kursen, 2,21 min.

Introduktionsmöte om ATP med Brent James

Den 4 november 2015 hölls ett webbinarium där Brent James från Intermountain Healthcare presenterade innehållet i ATP-programmet samt svarade på frågor.

Bildspel från webbinarium, Brent James (pdf nytt fönster)

Svensk kursledning

Boel Andersson Gäre, JA
Mats Bojestig, RJL
Peter Daneryd, JA
Göran Henriks, RJL
Peter Kammerlind, RJL
Robert Kristiansson, LUL/JA
Johan Thor, JA/KI

JA = Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare,
RJL = Region Jönköpings län,
LUL = Landstinget i Uppsala län,
KI = Karolinska Institutet.

Expertmedverkan

Meriterade och kvalificerade lärare från universitet och verksamheter, nationella såväl som internationella, kommer att medverka inom respektive tematiska ämnesområde.

Kontaktpersoner

Peter Kammerlind,

Johan Thor,

Peter Daneryd,

Robert Kristiansson,

OBS: Informationsmsöte via webb och kort introduktionskurs - se längre ned i denna spalt!

Flygblad om ATP-kursen

Här finner du ett flygblad om ATP-kursen (pdf)

 

Samarbetspartners

Jönköping University

Jönköping Academy

Uppdaterad: 2017-09-22
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion