Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barn leker i en klätterställning

Barndialogen - Samverkan kommun och Region Jönköpings län

Barndialogen är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer med utgångspunkt från FNs Barnkonvention.

2016-10-21 15.48

Könsstympning av flickor och kvinnor - den tysta frågan

Välkommen till seminarium/workshop om könsstympning av flickor och kvinnor.
Läs mer

2016-10-14 13.50

Nyhetsbrev Vårsol hösten 2016

Vårsol är en verksamhet där man bland annat arbetar med stödgruppsverksamhet, enskilda samtal för barn och ungdomar, föräldrastöd, parsamtal och familjeterapi.
Läs mer

2016-10-11 14.16

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

Rapport; Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.
Läs mer

Kontakt

Noomi Carlsson
Koordinator Barndialogen
Utredare, Barn och unga

036-32 40 92

Johanna Rosander
Webbansvarig

På gång

Externa utbildningar och konferenser

Barndialogens uppdrag

Barndialogens uppdrag

Samverkan

Samverkansavtal

Mitt barn-formulär

Uppdaterad: 2016-10-21
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion