Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barn leker i en klätterställning

Barndialogen - Samverkan kommun och Region Jönköpings län

Barndialogen är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer med utgångspunkt från FNs Barnkonvention.

2017-04-19 15.58

Informationsträff: Psykiatriska klinikens preventionsarbete för barn

Informationsträff om psykiatriska klinikens preventionsarbete för barn till psykiskt sjuka föräldrar.
Läs mer

2017-04-12 13.28

Youmo.se - om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända

Den 6 april lanserades Youmo.se, en webbplats om hälsa och jämställdhet för unga, nyanlända i Sverige.
Läs mer

2017-02-06 10.44

Månadsblad för barnrättsombud inom psykiatrin, Jönköping

Vad är Föra barnen på tal?
Läs mer

Kontakt

Noomi Carlsson
Koordinator Barndialogen
Utredare, Barn och unga

036-32 40 92

Johanna Rosander
Webbansvarig

På gång

Externa utbildningar och konferenser

Barndialogens uppdrag

Barndialogens uppdrag

Samverkan

Samverkansavtal

Mitt barn-formulär

Uppdaterad: 2017-04-19
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion