Region Jnkpings ln Digidel för bibliotekspersonal
http://plus.rjl.se/digidel

Digidel för bibliotekspersonal

Digidel för bibliotekspersonal är en utbildningssatsning med syftet att fler ska:

  • kunna använda bibliotekets digitala medier, till exempel e-böcker och e-tidskrifter.
  • kunna arbeta för att göra de digitala medierna tillgängliga för användarna, till exempel genom att berätta hur man gör.
  • känna till och kunna använda olika digitala arbetsverktyg, till exempel sökmotorer.

Utbildningsmaterial för att lära tillsammans

Tanken med materialet på webbsidan är att bibliotekschef och personal ska kunna utgå från det för att tillsammans lära sig mer inom ett område. Ibland behöver man veta mer om hur någonting fungerar, men det är också viktigt att samtala om hur det man lärt sig kan användas i det egna arbetet.

Den första modulen, digitala medier, består av sex delar. Varje del är uppbyggd med tre avsnitt som var och en läser och testar enskilt (alternativt i par) och ett avsnitt med gemensamma diskussionsfrågor. Förslagsvis lägger man upp kursen kring digitala medier i sex träffar där de individuella uppgifterna görs inför respektive träff.

Vill du som bibliotekschef ha stöd i att starta upp en utbildning, kontakta .

Med våra gemensamma planer som grund

Utbildningsmaterialet har tagits fram av Regionbibliotek Region Jönköpings län. Innehållet är skapat efter samtal med länets bibliotekschefer samt med utgångspunkt i Regional Digital Agenda för Jönköpings län (nytt fönster) och Gemensam läsfrämjandeplan antagen av folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län (pdf, nytt fönster).

Webbplatsen samlar utbildningsmaterialet - vi börjar med digitala medier

På denna webbplats samlar vi det utbildningsmaterial som ligger till grund för Digidel för bibliotekspersonal. Vi har börjat med Digitala medier och kommer att fylla på med fler områden under kommande år.

Föreläsning

Den 17 maj 2016 var det föreläsning inom serien "Framtidsspaning Express" med temat informationssökning.
Läs mer om föreläsningen i vårt nyhetsflöde: Söktips och webbresurser att ha koll på (pdf, nytt fönster).  

 

 

Kontakt

Regionbibliotek Region Jönköpings län
E-post:

För övriga kontaktuppgifter, se:
Regionbibliotek - Kontakta oss

 

Uppdaterad: 2017-09-11
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län