Region Jnkpings ln DISA - Din inre styrka aktiveras
plus.rjl.se/disa

DISA - främjande och förebyggande

DISA-trappan. Illustration: Mikael Sågerås

Vill du hjälpa de ungdomar du arbetar med att hitta strategier som hjälper dem att hantera vardagen, och som belyser och stärker deras positiva sidor?

Forskning visar att Disa-metoden minskar depressiva symtom och stärker ungdomars självskattade hälsa.

De blir medvetna om hur de tänker och vad de gör, och hur detta påverkar det egna måendet. Kunskapen stärker individen och ger var och en möjligheten att till större del påverka det egna måendet på ett positivt sätt.

DISA-materialet uppdateras

Under 2016 och början av 2017 kommer manualerna att revideras utifrån de rekommendationer som framkommit ur den forskning som gjorts.

Vi kommer att erbjuda utbildning i DISA-metoden till hösten, 2017, då materialet är färdigt. I samband med att de nya manualerna är färdiga kommer vi att bjuda in er, som arbetar med de nuvarande manualerna, till en träff. Där kommer ni tillsammans med andra få möjlighet att gå igenom det som är nytt.

Nyheter

 

2017-05-24 14.26

Utbildning 2 VT 2018 med start 19 februari

Efterfrågan på utbildningsplatser är just nu stor, vi erbjuder därför ytterligare en utbildningsomgång VT 2018
Läs mer

2017-05-19 9.15

Utbildning 1 VT 2018, start 29 januari

Nu kan du anmäla dig till vårterminens utbildningen till gruppledare i DISA-metoden.
Läs mer

Kontaktpersoner

Håkan Carlsson

DISA-instruktör
070-610 17 20

Veronica Ottosson

Folkhälsoutvecklare
010-24 350 38

Uppdaterad: 2017-05-24
Veronica Ottosson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion