Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Tisdagen 17 oktober 2017
12.30-16.30

Aulan Höglandssjukhuset

Sista anmälningsdatum:
2017-10-10

Antal lediga platser:
-61(0) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
Sjuksköterskor och läkare inom all hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län

Utbildare/instruktör:
Smittskyddsläkare Malin Bengnér, bitr. Smittskyddsläkare David Edenvik, Smittskyddssjuksköterska Ing-Marie Einemo, Smittskyddssjuksköterska Ingela Hall

Kontakt:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Ingela Hall
E-post:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Ing-Marie Einemo
E-post:

Välkommen till informationsträffar om årets vaccinationer mot influensa - Höglandssjukhuset

Säsongens vaccinationskampanj startar tisdagen den 7 november 2016

Välkommen till informationsträffar inför vaccinationsstarten.

Träffarna äger rum i respektive aula på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. Som alltid ska man ha sin chefs tillåtelse att delta.

Denna anmälan gäller träffen på Höglandssjukhuset tisdagen den 17 oktober.

Kostnadsfri lunch serveras i matsalen Restaurang Höglandssjukhuset Eksjö  11:30-12:30

Föreläsning inkl. kaffe 12:30-16:30

Anmälda deltagare:

Helene Färg,Spec Telefonsjuksköterska
Arbetsplats: Verksamhetsstöd och service / Invånarservice / 1177 Vårdguiden sjukvårdsrådgivning
Malin Linnér,
Arbetsplats: Nässjö Läkarhus
Birgitta Lindberg,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgkliniken Jkp län / Endoskopienheten Höglandssjukhuset Eksjö
Anna Fors,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgkliniken Jkp län / Kirurgavdelning F Höglandssjukhuset Eksjö
Kerstin Sandberg,Operationskoordinator
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Ortopedmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö
Kerstin Carlsson,
Arbetsplats: Sävsjö kommun
Majvor Skog,
Arbetsplats: Sävsjö Kommun
Eva Gunnarsson,Sektionschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Operations- och intensivvårdskliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Intensivvårdsavdelningen Höglandsjukhuset Eksjö
Mathu ntumba,
Arbetsplats: Nässjö vårdcentral asylmottagning
Margareta Lägervik,
Arbetsplats: Nässjö kommun
Ulrika Parmö,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgkliniken Jkp län / Kirurgavdelning E Höglandssjukhuset Eksjö
Gith Burenby Yxne,
Arbetsplats: Tranås vårdcentral
Camilla Strid,Vårdutvecklare
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinkliniken Ledning Eks
Eva Gustafsson,
Arbetsplats: Eksjö
Anne-Lie Braf,
Arbetsplats: Eksjö kommun
Frida Johansson,Ssk medicin
Arbetsplats: Privata vårdgivare / Unicare Vårdcentral Vetlanda / Unicare Vårdcentral Vetlanda
Liselott Nordek,
Arbetsplats: Aneby kommun
Yvonne Ek,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Vårdcentralerna Bra Liv / Landsbro vårdcentral / Distriktsläkarmottagningen Landsbro vårdcentral
Charlotte Odin,Ssk medicin
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinsk vårdenhet F Höglandssjukhuset Eksjö
Sol-Britt Ström,Ssk medicin
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinsk vårdenhet F Höglandssjukhuset Eksjö
Jennie Östman,Ssk medicin
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinsk vårdenhet F Höglandssjukhuset Eksjö
Malin Palm,
Arbetsplats: Hemsjukvården i Tranås kommun
Christina Magnusson,
Arbetsplats: Hemsjukvården i Tranås kommun
Maria Lind Fransson,
Arbetsplats: Hemsjukvården i Tranås kommun
Eva Hultenius,
Arbetsplats: Hemsjukvården Eksjö kommun
Åsa Fast,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Vårdcentralerna Bra Liv / Nässjö vårdcentral / Distriktsläkarmottagningen Nässjö vårdcentral
Ewa Stockhaus,
Arbetsplats: Nässjö Vårdcentrum
Malin Rosell,Sjuksköt m spec.f
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinsk vårdenhet E Höglandssjukhuset Eksjö
Pia Samuelsson,Sjuksköterska öppenv
Arbetsplats: Vårdcentralerna Bra Liv / Eksjö vårdcentral / Distriktsläkarmottagningen Eksjö vårdcentral
Eva Gustafsson,Undersköterska mottagning
Arbetsplats: Vårdcentralerna Bra Liv / Eksjö vårdcentral / Distriktsläkarmottagningen Eksjö vårdcentral
Christina Nielsen,
Arbetsplats: Nässjö kommun
Annelie Karlsson,Sjuksköt m spec.f
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinsk vårdenhet E Höglandssjukhuset Eksjö
Annika Fransson,Chefsjuksköterska
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Folkhälsa och sjukvård / Chefläkare och patientsäkerhet
Anneli Karlsson,
Arbetsplats: Vårdcentralen Aroma
Yvonne Elardt,Sjuksköterska
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinsk vårdenhet A Höglandssjukhuset Eksjö
Josefine Artmark,Sjuksköterska öppenv
Arbetsplats: Vårdcentralerna Bra Liv / Mariannelunds vårdcentral / Distriktsläkarmottagningen Mariannelunds vårdcentral
Gunilla Persson,
Arbetsplats: Bodafors vc
Vailet Sten Boström,
Arbetsplats: Bodafors vc
Linda von Stöckel Walett,
Arbetsplats: Bra Liv Eksjö
Ann Du Rietz,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Höglandsjukhuset Eksjö / Barnmed mott Gemensamt Eks
Anette Ivarsson,Distriktssköterska
Arbetsplats: Vårdcentralerna Bra Liv / Vetlanda vårdcentral / Vetlanda VC DLM Hälsan Väst
Liselotte Nordlund,Sjuksköterska öppenv
Arbetsplats: Vårdcentralerna Bra Liv / Vetlanda vårdcentral / Vetlanda VC DLM Hälsan Väst
Maria Christensson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Kvinnoklinik familjevårdsenheten Höglandssjukhuset Eksjö
Christina Jansson,
Arbetsplats: operationsenheten
Anneli Nors,Sjuksköterska
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinsk vårdenhet G Höglandssjukhuset Eksjö
Simon Ekhem,
Arbetsplats: Nässjö, Nyhälsans VC, bräcke diakoni
Annika Gustavsson,Sjuksköt m spec.f
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinsk vårdenhet D Höglandssjukhuset Eksjö
Carina Forsberg,Ssk medicin
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinsk vårdenhet D Höglandssjukhuset Eksjö
Pia Wibring,Bitr vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet B Länssjukhuset Ryhov
Eva Hultenius,
Arbetsplats: Hemsjukvården Eksjö kommun
Christina Lindahl,
Arbetsplats: Hemsjukvården Eksjö kommun
Malin Bengnér,Smittskyddsläkare
Arbetsplats: Regionens åtagande / Regionledningskontoret / Folkhälsa och sjukvård
Ing-Marie Einemo,Smittskyddssjuksköterska
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Folkhälsa och sjukvård / Smittskydd vårdhygien
Ingela Hall,Smittskyddssjuksköterska
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Folkhälsa och sjukvård / Smittskydd vårdhygien
Johan Helgesson,Kommunikationsstrateg
Arbetsplats: Regionens åtagande / Regionledningskontoret / Kommunikation ledning
Sebastian Larsson,
Arbetsplats: Sanofie Pasteur
Jennie Råsberg,Sjuksköterska
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinsk vårdenhet G Höglandssjukhuset Eksjö
Simon Ekhem,
Arbetsplats: Nyhälsans VC, Nässjö, Bräcke Diakoni
Christin Gillberg,
Arbetsplats: DSK Hemsjukvården Aneby kommun
Ann-Catrin Bringner,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinsk vårdenhet C Höglandssjukhuset Eksjö
Linda Andlöw,Verksamhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Ögonmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö / Ögonmottagning Höglandssjukhuset Eksjö