Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Tisdagen 5 september 2017
15.00-17.00

Flygeln, plan 4 vid Medicinkliniken, Jönköping
Tisdagen 17 oktober 2017
15.00-16.00

Flygeln, plan 4 vid Medicinkliniken, Jönköping
Torsdagen 23 november 2017
13.00-16.00

Flygeln, plan 4 vid Medicinkliniken, Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2017-08-31

Antal lediga platser:
0(0) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
Alla medarbetare som är intresserade

Utbildare/instruktör:
Walid El-Saadi, Jonas Lind

Kontakt:
Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård
Walid El-Saadi
E-post:

Journal Club Jönköping

Målsättningen med Journal Club är att kunna erbjuda en vetenskaplig miljö för diskussion av vetenskapliga artiklar och öva förmågan till kritisk tänkande. Klubben är öppen för alla som arbetar eller studerar inom Region Jönköpings län inklusive enheter anslutna till vårdvalet.

Klubben planerar att ha sitt första möte till hösten 2017. En artikel inför varje möte kommer att mejlas ut där medlemmarna får i uppgift att läsa artikeln och komma med synpunkter. Vad var artikelns styrka/svagheter etc är frågor som vi kommer att gå igenom och besvara.

Klubben erbjuder även 1,5 högskolepoäng för doktorander som närvarar på minst 10 seminarier och får även ansvaret att hålla i presentation av en artikel för gruppen. För att få hp poäng och för utvärdering av klubben kommer det finnas en närvarolista för deltagarna.

 

Tillfälle 1, den 5 september

Risk of Myocardial Infarction and Stroke after Acute Infection or Vaccination
Liam Smeeth, Ph.D. Patrick Vallance. N Engl J Med 2004

Tillfälle 2, den 17 oktober Mindfulness-based stress reduction improves long term mental fatigue after stroke or traumatic brain injury Johansson, Bjuhr, Rönnbäck
Tillfälle 3, den 23 november  

Granskningsmall

För anmälan till klubben var god mejla walid.el-saadi@rjl.se  

Vi vill även passa på och tacka verksamhetschef Eva-Lena Enell för möjligheten att få vara på medicinklinikens konferensrum-Flygeln. 

 

Välkomna!

Jonas Lind
Överläkare inom neurologi
Lektor och med dr.

Walid El-Saadi
Specialist i internmedicin
Doktorand