Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Onsdagen 12 september 2018
09.00-16.30

Cittran, entréplan Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2018-04-27

Antal lediga platser:
0(0) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
Kliniskt verksamma personer anställda inom Region Jönköpings län eller Hälsohögskolan JU som bedriver doktorandstudier eller avser att starta doktorandstudier inom de närmaste åren.

Utbildare/instruktör:
Futurum - akademin för hälsa och vård/Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin (IKE) vid Medicinska fakulteten i Linköping

Kontakt:
Futurum, Verksamhetsnära funktion
Anneli Ohlsson
E-post:

Forskarutbildningskurs, 16 hp

Futurum och Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin (IKE) vid Medicinska fakulteten i Linköping arrangerar tillsammans en forskarutbildningskurs, ”Klinisk forskningsmetodik, forskningsetik och vetenskaplig kommunikation, 16 högskolepoäng”. Syftet med utbildningen är att ge praktiska kunskaper i klinisk forskningsmetodik samt att stimulera intresset för och rekrytering till forskning. Avsikten är också att tillsammans med Medicinska fakulteten i Linköping regionalt skapa en forskarutbildning anpassad till de förutsättningar som finns inom Region Jönköpings län.


Kursen ger 16 högskolepoäng  för doktorandutbildning vid Linköpings Universitet. Andra universitetet kan godkänna kursen efter särskilt beslut. Diskutera kursen med din handledare om du är doktorand vid annat universitet/högskola.

Kursdeltagare ska ha påbörjat ett forskningsprojekt. Flera moment i kursen utgår från deltagarens egna projekt.

Kursen innehåller tre block:

  • Forskningsmetodik och forskningsetik (6 hp): Vetenskapens historia, vetenskapsteori, studiedesign, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, planering av forskningsprojekt, medicinsk etik och forskningsetik.
  • Statistik och epidemiologi (7 hp): Val av statistisk metod, analys av kvantitativa och kvalitativa data med hjälp av statistisk metodik, tolkning av statistiska resultat, val av epidemiologisk metod, analys och tolkning av epidemiologiska data.
  • Vetenskaplig kommunikation och informationssökning (3 hp): sökning i vetenskapliga databaser, granskning av vetenskapliga artiklar, presentation av forskningsresultat och skriva populärvetenskaplig text.

Kursen går med kvartsfart under tiden september 2018 – maj 2019. Föreläsningar och seminarier ges en heldag varannan vecka i Jönköping. Mellan dessa tillfällen förutsätts cirka 10—15 timmars hemarbete. Kursdagar hösten 2018: 12/9 (kursstart), 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 och 19/12.

Lärare är anställda vid IKE och Regionanställda. Kursen är avgiftsfri för anställda i Regionen och Hälsohögskolan. Ersättning för lön under studietiden beviljas av respektive verksamhetschef.

Målgrupp

Kliniskt verksamma personer anställda inom Region Jönköpings län eller Hälsohögskolan i Jönköping som bedriver doktorandstudier eller avser att starta doktorandstudier inom de närmaste åren. Akademisk grundexamen på kandidatnivå är en förutsättning.

Antalet platser är maximerat till 20. Om fler söker prioriteras de som är antagna till forskarutbildning. I mån av plats kan deltagande i ett eller två av blocken erbjudas.

Ansökan

Ansökan görs via Researchweb senast 2018-04-27. Observera att du som aldrig använt Researchweb tidigare behöver börja med att registrera dig på sidan.

 

  1. Försäkra dig om verksamhetschefens godkännande innan ansökan.
  2. Fyll i ansökan via Researchweb (länk ovan) och skicka in underskriven blankett 1 (du kommer till blanketten när ansökan registreras).
  3. Bekräfta att du tagit del av denna kursinformation samt att du fyllt i ansökan i Researchweb genom intresseanmälan här i Lärandekalendern/Futurums kalender.

Information

Margaretha Stenmarker, kursledare, 070-277 67 85, margaretha.stenmarker@rjl.se

Staffan Hägg, examinator, 010-242 52 12, staffan.hagg@rjl.se

Anneli Ohlsson, kurssekreterare, 010-242 10 29, anneli.ohlsson@rjl.se