Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Tisdagen 24 oktober 2017
13.00-16.00

Aulan, Värnamo sjukhus

Sista anmälningsdatum:
2017-10-17

Antal lediga platser:
105(180) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
Vårdpersonal och deras chefer från slutenvård och från kommunala boenden och hemsjukvård

Utbildare/instruktör:
Smittskyddsläkare Malin Bengnér, Hygiensjuksköterska Per-Olof Svensson, Hygiensjuksköterska Pernilla Johansson

Kontakt:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Per-Olof Svensson
E-post:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Pernilla Johansson
E-post:

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Den gångna vintern såg vi flera besvärliga utbrott av vinterkräksjuka och influensa på sjukhusen och flera kommunala boenden som slog hårt mot både vårdtagare och personal. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation hade smittspridningen kunnat begränsas. Därför bjuder vi nu in till informationsträffar där vi vill samla vårdpersonal från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla inför nästa infektionssäsong.

Frågor vi kommer att diskutera:

  • Hur sprids smitta? Fokus på vinterkräksjuka och influensa, men även något om multiresistenta bakterier.

  • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?

  • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?

  • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar patienter mellan olika instanser?

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe med dopp.

Anmälda deltagare:

Magnus Cernerud,Verksamhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Med klin Läkare Vmo
Ann-Cristin Jonsson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Operations- och intensivvårdskliniken Värnamo sjukhus / Intensivvårdsavdelningen Värnamo sjukhus
Bodil Kjellander,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Operations- och intensivvårdskliniken Värnamo sjukhus / Operationscentralen Värnamo sjukhus
Christina Andersson,Bitr verksamhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Med klin Gemensamt Vmo
Jonas Nilsson,Områdeschef
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringscentrum / Rehabiliteringscentrum Värnamo 2
Caroline Lundgren,
Arbetsplats: Vaggeryds Kommun
Ann Lund,Sjuksköterska ftghv
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Arbetsmiljöenheten / Arbetsmiljöenheten
Malin Sandholst,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Medicinsk vårdenhet C Vmo
Maritha Josefsson,
Arbetsplats: Gnosjö kommun
Anette Claesson,
Arbetsplats: Värnamo kommun
Ann-Margret Ahlburg,Spec ssk intensivvård
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Operations- och intensivvårdskliniken Värnamo sjukhus / Intensivvårdsavdelningen Värnamo sjukhus
Britt-Marie Johansson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Psykiatriska kliniken Värnamo sjukhus / Psykiatrisk avdelning Värnamo sjukhus
Anne Rydén,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Akutkliniken Vmo / Akutmottagningen Värnamo sjukhus
Solweig Jonsson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Medicinsk vårdenhet D Vmo
Elin Ekholm,Undersköterska mottagning
Arbetsplats: Medicinsk vård / Akutkliniken Vmo / Akutmottagningen Värnamo sjukhus
Marie Andersson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Medicinsk vårdenhet A Vmo
Lisbeth Skoogh,
Arbetsplats: Värnamo kommun
Emma Johansson,Ssk medicin
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet A Länssjukhuset Ryhov
Sofie Tangsjö,Ssk medicin
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet A Länssjukhuset Ryhov
Anne Kristina Sandberg,
Arbetsplats: Gislaveds kommun, Vitsippan
Martina Torstensson,
Arbetsplats: Gislaveds kommun Vitsippan
Anette Sundström,
Arbetsplats: Gislaveds kommun, Vitsippan
Carola Erner,
Arbetsplats: Gislaveds kommun, Vitsippan
Marika Sundström,
Arbetsplats: Gislaveds kommun, Vitsippan
Eva-Lena Oscarsson,
Arbetsplats: Gislaveds kommun Hestragården
Elinor Sjögren,
Arbetsplats: Gislaveds kommun Hestragården
Maria Svensson,
Arbetsplats: Hemtjänst Norr
Kristina Fasth,
Arbetsplats: Hemtjänst Norr
Catrin Lindstrand,
Arbetsplats: Hemtjänst Norr
Gun Jonsson,
Arbetsplats: Hemtjänst Norr
Carina Hult,
Arbetsplats: Hemtjänst Söder
Lisbeth Skantz-Andersson,
Arbetsplats: Hemtjänst Norr
Anette Schmidt,
Arbetsplats: Vaggeryds kommun
Karin Johansson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Medicinsk vårdenhet B Vmo
Emelie Wilander,
Arbetsplats: Gruppbostad Fågelåsen Vaggeryd
Minna Segerberg,
Arbetsplats: Gnosjö kommun
Susanna Frank,
Arbetsplats: Vaggeryds kommun
Anna Karlsson,
Arbetsplats: Vaggeryds kommun
Peter Wolmarsson,
Arbetsplats: Jönköpings kommun socialpsykiatri
Jörg Bättig,
Arbetsplats: Jönköpings kommun socialpsykiatri
Johanna Arnesson,
Arbetsplats: Jönköpings kommun socialpsykiatri
Elisabet Nyman,Sjuksköt m spec.f
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Med klin Gemensamt Vmo
Ankica Eres,
Arbetsplats: Furugården
Catrine Lundgren,
Arbetsplats: Furugården, Vaggeryd
Cecilia Sandstedt,
Arbetsplats: Furugården, Vaggeryd
malin Nilsson,
Arbetsplats: Furugården, VAggeryd
ann-britt gustavsson,
Arbetsplats: furugården,vaggeryd
Carina Vang,
Arbetsplats: Ringgården, Sävsjö kommun
Louise Zander,
Arbetsplats: Ringgården, Sävsjö kommun
Ann-Charlotte Vajda,
Arbetsplats: Ringgården, Sävsjö kommun
Annelie Magnusson,
Arbetsplats: Ringgården, Sävsjö kommun
Sofia Johansson,
Arbetsplats: Eneliden, Sävsjö kommun
Emma Swarup,
Arbetsplats: Vaggeryds kommun
Britt Holmstedt,
Arbetsplats: Sävsjö kommun, Södergården
Carina Hagejärd,
Arbetsplats: Sävsjö kommun, Södergården
Inger Holmstedt,
Arbetsplats: Sävsjö kommun, Linden
Camilla Vikman,
Arbetsplats: Sävsjö kommun, Göransgården
Cecilia Nilsson,
Arbetsplats: Sävsjö kommun, Göransgården
Sofie Andersson,
Arbetsplats: Sävsjö kommun, Hästskon
Somporn Axelsson,
Arbetsplats: Sävsjö kommun, Hemtjänst söder
Anna Carlsson,
Arbetsplats: Sävsjö kommun, Södergården
Annika Andersson,
Arbetsplats: Furugården, Vaggeryd
Katja Andersson,
Arbetsplats: Klockaregården vb Anderstorp
Maria Nygren,
Arbetsplats: Sävsjö kommun, Södergården
Mathilda Backstig,
Arbetsplats: Sävsjö Kommun
Mara Basic,
Arbetsplats: Hemtjänsten Vaggeryds kommun
Liselott Grimborg,
Arbetsplats: Hemtjänsten Vaggeryds kommun
Louise Wilhelmsson,
Arbetsplats: Hemtjänsten Vaggeryd
Maria Lennebrink,
Arbetsplats: Daglig verksamhet
Anita Blomberg,
Arbetsplats: Daglig verksamhet
Wiveca Rydin,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgkliniken Jkp län / Kirurgmottagning Värnamo sjukhus
Inger Larsson,Ssk kirurgi
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgkliniken Jkp län / Kirurgmottagning Värnamo sjukhus
Christina Nordqvist ,
Arbetsplats: Stationsgatans gruppbostad, Vaggeryds kommun
Pia Svenningsson,
Arbetsplats: Rosendal, Gnosjö kommun
Linda Hultgren,
Arbetsplats: Bäckgården, Gnosjö kommun