Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Tisdagen 24 oktober 2017
13.00-16.00

Aulan, Värnamo sjukhus

Sista anmälningsdatum:
2017-10-17

Antal lediga platser:
-13(0) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
Vårdpersonal och deras chefer från slutenvård och från kommunala boenden och hemsjukvård

Utbildare/instruktör:
Smittskyddsläkare Malin Bengnér, Hygiensjuksköterska Per-Olof Svensson, Hygiensjuksköterska Pernilla Johansson

Kontakt:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Per-Olof Svensson
E-post:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Pernilla Johansson
E-post:

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Den gångna vintern såg vi flera besvärliga utbrott av vinterkräksjuka och influensa på sjukhusen och flera kommunala boenden som slog hårt mot både vårdtagare och personal. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation hade smittspridningen kunnat begränsas. Därför bjuder vi nu in till informationsträffar där vi vill samla vårdpersonal från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla inför nästa infektionssäsong.

Frågor vi kommer att diskutera:

  • Hur sprids smitta? Fokus på vinterkräksjuka och influensa, men även något om multiresistenta bakterier.

  • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?

  • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?

  • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar patienter mellan olika instanser?

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe med dopp.

Anmälda deltagare:

Magnus Cernerud,Verksamhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Med klin Läkare Vmo
Ann-Cristin Jonsson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Operations- och intensivvårdskliniken Värnamo sjukhus / Intensivvårdsavdelningen Värnamo sjukhus
Bodil Kjellander,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Operations- och intensivvårdskliniken Värnamo sjukhus / Operationscentralen Värnamo sjukhus
Christina Andersson,Bitr verksamhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Med klin Gemensamt Vmo
Jonas Nilsson,Områdeschef
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringscentrum / Rehabiliteringscentrum Värnamo 2
Caroline Lundgren,
Arbetsplats: Vaggeryds Kommun
Ann Lund,Sjuksköterska ftghv
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Arbetsmiljöenheten / Arbetsmiljöenheten
Malin Sandholst,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Medicinsk vårdenhet C Vmo
Maritha Josefsson,
Arbetsplats: Gnosjö kommun
Anette Claesson,
Arbetsplats: Värnamo kommun
Ann-Margret Ahlburg,Spec ssk intensivvård
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Operations- och intensivvårdskliniken Värnamo sjukhus / Intensivvårdsavdelningen Värnamo sjukhus
Britt-Marie Johansson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Psykiatriska kliniken Värnamo sjukhus / Psykiatrisk avdelning Värnamo sjukhus
Anne Rydén,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Akutkliniken Vmo / Akutmottagningen Värnamo sjukhus