Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Onsdagen 25 oktober 2017
13.00-16.00

Aulan,Höglandssjukhuset

Sista anmälningsdatum:
2017-10-18

Antal lediga platser:
-35(0) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
Vårdpersonal och chefer från slutenvård och från kommunala boenden och hemsjukvård

Utbildare/instruktör:
Smittskyddsläkare Malin Bengnér, Hygiensjuksköterska, Per-Olof Svensson, Hygiensjuksköterska Pernilla Johansson,

Kontakt:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Per-Olof Svensson
E-post:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Pernilla Johansson
E-post:

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Den gångna vintern såg vi flera besvärliga utbrott av vinterkräksjuka och influensa på sjukhusen och flera kommunala boenden som slog hårt mot både vårdtagare och personal. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation hade smittspridningen kunnat begränsas. Därför bjuder vi nu in till informationsträffar där vi vill samla vårdpersonal från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla inför nästa infektionssäsong.

Frågor vi kommer att diskutera:

  • Hur sprids smitta? Fokus på vinterkräksjuka och influensa, men även något om multiresistenta bakterier.

  • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?

  • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?

  • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar patienter mellan olika instanser?

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe med dopp.

Anmälda deltagare:

Anna Fors,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgkliniken Jkp län / Kirurgavdelning F Höglandssjukhuset Eksjö
Rebecca Johansson,
Arbetsplats: Nässjö kommun, Funktionshinderomsorgen
Maria Johansson,
Arbetsplats: Socialförvaltningen
Ida Elmner,
Arbetsplats: Nässjö kommun, funktionshinderomsorgen
Ann-Sofie Karlsson,
Arbetsplats: Nässjö kommun
Annelie Johansson,
Arbetsplats: Daglig Verksamhet
Agneta Hylander,
Arbetsplats: Funktionshinderomsorgen Daglig Verksamhet
Ellen Wijk,
Arbetsplats: Nässjö kommun - Särskilt boende Skogsborg
Helena Bruno,
Arbetsplats: Nässjö kommun - Särskilt boende Skogsborg
Anna Bele,
Arbetsplats: Nässjö Kommun - Särskilt boende Skogsborg
Susanne Svensson,
Arbetsplats: Nattpatrullen
Agneta Karlsson,
Arbetsplats: Nässjö Kommun Åkersborg äldrehem avd 2
Carola Wolf,
Arbetsplats: Nässjö kommun.soc förv
Rosita Svensson,
Arbetsplats: Nedre Nygången Parkgården
Kristina Milos,
Arbetsplats: Mellersta Nygången Parkgården
Wiliam Tupa,
Arbetsplats: Övre Nygången Parkgården Nässjö Kommun
Berit Johansson,
Arbetsplats: Parkgården Natt Nässjö Kommun
Caroline Hellman,
Arbetsplats: Nässjö Kommun, Socialförvaltningen
Jeanette Meurling,
Arbetsplats: DV Företagsgruppen Nässjö
Kerstin Carlsson,
Arbetsplats: Sävsjö kommun
Barbro Stridh,
Arbetsplats: Nässjö Kommun
Monica Ackevald,
Arbetsplats: Åkersborg Äldrehem 1
eva abrahamsson,
Arbetsplats: Björklidens äldreboende
Lamied Bengtsson,
Arbetsplats: Björklidens äldreboende
Annika Delin,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Operations- och intensivvårdskliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Operationscentralen Höglandssjukhuset Eksjö
Linda Billeskalns Billeskalns,
Arbetsplats: Norråsagården 2 Nässjö kommun
Lise-Lotte Jönsson,
Arbetsplats: Norråsagården Natt
Matilda Karlsson,
Arbetsplats: Norråsagårdens korttideenhet
Christina Moberg,
Arbetsplats: Norråsagården
Åsa Levén,
Arbetsplats: Nässjö kommun Funktionshinder omsorgen
Maria Christensson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kvinnokliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Kvinnoklinik familjevårdsenheten Höglandssjukhuset Eksjö
Camilla Strid,Vårdutvecklare
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinkliniken Ledning Eks
Nicolina Gunninge,
Arbetsplats: Änggaatan 20- Nässjö kommun
Susanne Svensson,
Arbetsplats: Nässjö kommun
Helen Karlsson,
Arbetsplats: Vård- och omsorgsförvaltningen Vetlanda