Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Torsdagen 26 oktober 2017
13.00-16.00

Aulan, Länssjukhuset Ryhov

Sista anmälningsdatum:
2017-10-19

Antal lediga platser:
-70(0) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
Vårdpersonal och deras chefer från slutenvård och från kommunala boenden och hemsjukvård

Utbildare/instruktör:
Smittskyddsläkare Malin Bengnér, Hygiensjuksköterska Per-Olof Svensson, Hygiensjuksköterska Pernilla Johansson

Kontakt:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Per-Olof Svensson
E-post:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Pernilla Johansson
E-post:

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Den gångna vintern såg vi flera besvärliga utbrott av vinterkräksjuka och influensa på sjukhusen och flera kommunala boenden som slog hårt mot både vårdtagare och personal. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation hade smittspridningen kunnat begränsas. Därför bjuder vi nu in till informationsträffar där vi vill samla vårdpersonal från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla inför nästa infektionssäsong.

Frågor vi kommer att diskutera:

  • Hur sprids smitta? Fokus på vinterkräksjuka och influensa, men även något om multiresistenta bakterier.

  • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?

  • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?

  • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar patienter mellan olika instanser?

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe med dopp.

Anmälda deltagare:

Anette Elmquist,Bitr verksamhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Med klin Personalteam Jkp
Anna Modie,Enhetschef sjukgymnastik
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Rehab med klin Paramedicin Jkp
Ann-Charlott Engberg,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Länssjukhuset Ryhov
Åsa Lindström,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Psykiatrisk avdelning G Länssjukhuset Ryhov
Theresia Karsznia,Barnmorska öv/mott
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kvinnohälsovården Värnamo / Kvinnohälsovården Vaggeryd
Örjan Skogar,
Arbetsplats: Ger.klin
Ida Gustafsson,
Arbetsplats: Funktionshindersomsorgen Nässjö
Joakim Pettersson,
Arbetsplats: Nässjö Kommun
Daniel Mannerström,
Arbetsplats: Nässjö Kommun, socialförvaltningen
Agneta Sahlberg,
Arbetsplats: Mullsjö kommun
Maria Johansson,
Arbetsplats: Björkgården
Helen Ankar,
Arbetsplats: Björkgården
Ing Britt Sjöberg,
Arbetsplats: Björkgården
Cecilia Eriksson,
Arbetsplats: Björkgården
Imelda Santos,
Arbetsplats: Björkgården
Anette Fors,
Arbetsplats: Björkgården
Christina Eriksson,
Arbetsplats: Björkgården
Birgitta Svensson,
Arbetsplats: Klinisk fysologi
Martin Jonasson,
Arbetsplats: Nässjö kommun
Noora Isojärvi,
Arbetsplats: Nässjö kommun, FO PA
Agneta Petersson,
Arbetsplats: Nässjö kommun. Ekbackagården 4
monica niva,
Arbetsplats: Brogatan Nässjö
Ida Bankler,
Arbetsplats: Ekbackagården, nässjö
Ewa-Lotta Sjölin,
Arbetsplats: Ekbackagården, Nässjö
Ann-Kristin Larsson,
Arbetsplats: Ekbackgården, Nässjö
Isabella Florin,Spec ssk psykiatri
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen Länssjukhuset Ryhov
Anna Anderson,Spec ssk barn
Arbetsplats: Medicinsk vård / Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Länssjukhuset Ryhov
Anna Stålkrantz,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet C Länssjukhuset Ryhov
Samuel Olofsgård,
Arbetsplats: Enhetschef, Forserums Äldreomsorg
Justyna Barczyniec,
Arbetsplats: Rosendala Ä.C
martina dellfors,
Arbetsplats: Lillsjögårdens äh
linda andersson,
Arbetsplats: lillsjögårdens grupp
zarah hagsteth,
Arbetsplats: forsbacka äh
anette johansson,
Arbetsplats: Ekbackagården2
Ulrika karlsson,
Arbetsplats: Nässjö kommun, ÄO Lillsjögården natt
Ann-sofie Flood,
Arbetsplats: Nässjö kommun ÄO Forserum natt
Christina Gustavsson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Rehabiliteringsmedicinska avdelningen Länssjukhuset Ryhov
Viktoria Markusson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Onkologkliniken Jkp län / Strålbehandlingen Länssjukhuset Ryhov
Miriam Gadmar,Bitr vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet A Länssjukhuset Ryhov
Matilda Åsén Pedersen,
Arbetsplats: Öxnebacka äb
Joakim Edvinsson,Utvecklingschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin gemensamt / Medicin Ledningsstab
Susann Meyner,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Ögonkliniken Länssjukhuset Ryhov / Ögonmottagningen Länssjukhuset Ryhov
Annika Sågman,
Arbetsplats: Hemtjänsten Huskvarna Centrum
Mari Edlund,
Arbetsplats: Hemtjänsten Huskvarna Centrum
Tordis Tingstedt,
Arbetsplats: Funktionshinderomsorgen Nässjö
Torbjörn Alvreten,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Geriatriska kliniken Jkp / Geriatriska akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov
Lumme Korrani,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Manal Yousif,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Jenny Al hajali,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Tatiana Gunnarsson,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Rascha Qio,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Charlin Ada,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Fatuma Hassan,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Åsa Nygård,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Susanne Karlsson,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Gudrun Thurn,Sjukgymnast
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringscentrum / Rehabiliteringscentrum Jönköping 2
Caren Rono,
Arbetsplats: Vättersnäs hemtjänst
Hanna Sundlöv,
Arbetsplats: Vätterängens hemtjäsnt
Berit Skaar,
Arbetsplats: Solgården JKPG:S kommun
Fridrikka Gudnadottir,
Arbetsplats: solgården lekeryd
Tireit Demiss,
Arbetsplats: kärrhökens äldreboende
Mariett Fingalsson,
Arbetsplats: Rosendala ÄB
magdalena Andersson,
Arbetsplats: Margaretas park
Evelina Sandstedt,
Arbetsplats: Margaretas park
Alexandra Wennerberg,
Arbetsplats: Margaretas park
Agneta Gyllström,
Arbetsplats: Margaretas park
Ann-Christin Vetterlind,
Arbetsplats: Margaretas park
Lisa Ohenoja,
Arbetsplats: Margaretas park
Chandrika Fritzell,
Arbetsplats: Margaretas park
Marie Olofsson,
Arbetsplats: Margaretas park