Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Torsdagen 26 oktober 2017
13.00-16.00

Aulan, Länssjukhuset Ryhov

Sista anmälningsdatum:
2017-10-19

Antal lediga platser:
43(280) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
Vårdpersonal och deras chefer från slutenvård och från kommunala boenden och hemsjukvård

Utbildare/instruktör:
Smittskyddsläkare Malin Bengnér, Hygiensjuksköterska Per-Olof Svensson, Hygiensjuksköterska Pernilla Johansson

Kontakt:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Per-Olof Svensson
E-post:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Pernilla Johansson
E-post:

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Den gångna vintern såg vi flera besvärliga utbrott av vinterkräksjuka och influensa på sjukhusen och flera kommunala boenden som slog hårt mot både vårdtagare och personal. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation hade smittspridningen kunnat begränsas. Därför bjuder vi nu in till informationsträffar där vi vill samla vårdpersonal från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla inför nästa infektionssäsong.

Frågor vi kommer att diskutera:

  • Hur sprids smitta? Fokus på vinterkräksjuka och influensa, men även något om multiresistenta bakterier.

  • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?

  • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?

  • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar patienter mellan olika instanser?

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe med dopp.

Anmälda deltagare:

Anette Elmquist,Bitr verksamhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Med klin Personalteam Jkp
Anna Modie,Enhetschef sjukgymnastik
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Rehab med klin Paramedicin Jkp
Ann-Charlott Engberg,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Länssjukhuset Ryhov
Åsa Lindström,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Psykiatrisk avdelning G Länssjukhuset Ryhov
Theresia Karsznia,Barnmorska öv/mott
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kvinnohälsovården Värnamo / Kvinnohälsovården Vaggeryd
Örjan Skogar,
Arbetsplats: Ger.klin
Joakim Pettersson,
Arbetsplats: Nässjö Kommun
Daniel Mannerström,
Arbetsplats: Nässjö Kommun, socialförvaltningen
Agneta Sahlberg,
Arbetsplats: Mullsjö kommun
Maria Johansson,
Arbetsplats: Björkgården
Helen Ankar,
Arbetsplats: Björkgården
Ing Britt Sjöberg,
Arbetsplats: Björkgården
Imelda Santos,
Arbetsplats: Björkgården
Anette Fors,
Arbetsplats: Björkgården
Birgitta Svensson,
Arbetsplats: Klinisk fysologi
Martin Jonasson,
Arbetsplats: Nässjö kommun
Noora Isojärvi,
Arbetsplats: Nässjö kommun, FO PA
Agneta Petersson,
Arbetsplats: Nässjö kommun. Ekbackagården 4
monica niva,
Arbetsplats: Brogatan Nässjö
Lina Wiberg,
Arbetsplats: Ekbackagården, nässjö
Ewa-Lotta Sjölin,
Arbetsplats: Ekbackagården, Nässjö
Ann-Kristin Larsson,
Arbetsplats: Ekbackgården, Nässjö
Isabella Florin,Spec ssk psykiatri
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen Länssjukhuset Ryhov
Anna Stålkrantz,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet C Länssjukhuset Ryhov
Samuel Olofsgård,
Arbetsplats: Enhetschef, Forserums Äldreomsorg
Justyna Barczyniec,
Arbetsplats: Rosendala Ä.C
martina dellfors,
Arbetsplats: Lillsjögårdens äh
linda andersson,
Arbetsplats: lillsjögårdens grupp
zarah hagsteth,
Arbetsplats: forsbacka äh
anette johansson,
Arbetsplats: Ekbackagården2
Ulrika karlsson,
Arbetsplats: Nässjö kommun, ÄO Lillsjögården natt
Ann-sofie Flood,
Arbetsplats: Nässjö kommun ÄO Forserum natt
Christina Gustavsson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Rehabiliteringsmedicinska avdelningen Länssjukhuset Ryhov
Viktoria Markusson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Onkologkliniken Jkp län / Strålbehandlingen Länssjukhuset Ryhov
Miriam Gadmar,Bitr vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet A Länssjukhuset Ryhov
Matilda Åsén Pedersen,
Arbetsplats: Öxnebacka äb
Susann Meyner,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Ögonkliniken Länssjukhuset Ryhov / Ögonmottagningen Länssjukhuset Ryhov
Annika Sågman,
Arbetsplats: Hemtjänsten Huskvarna Centrum
Mari Edlund,
Arbetsplats: Hemtjänsten Huskvarna Centrum
Tordis Tingstedt,
Arbetsplats: Funktionshinderomsorgen Nässjö
Torbjörn Alvreten,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Geriatriska kliniken Jkp / Geriatriska akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov
Lumme Korrani,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Manal Yousif,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Jenny Al hajali,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Tatiana Gunnarsson,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Rascha Qio,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Charlin Ada,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Fatuma Hassan,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Åsa Nygård,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Susanne Karlsson,
Arbetsplats: Havsörnens äldreboende
Gudrun Thurn,Sjukgymnast
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringscentrum / Rehabiliteringscentrum Jönköping 2
Caren Rono,
Arbetsplats: Vättersnäs hemtjänst
Hanna Sundlöv,
Arbetsplats: Vätterängens hemtjäsnt
Berit Skaar,
Arbetsplats: Solgården JKPG:S kommun
Fridrikka Gudnadottir,
Arbetsplats: solgården lekeryd
Tireit Demiss,
Arbetsplats: kärrhökens äldreboende
Mariett Fingalsson,
Arbetsplats: Rosendala ÄB
magdalena Andersson,
Arbetsplats: Margaretas park
Evelina Sandstedt,
Arbetsplats: Margaretas park
Alexandra Wennerberg,
Arbetsplats: Margaretas park
Agneta Gyllström,
Arbetsplats: Margaretas park
Ann-Christin Vetterlind,
Arbetsplats: Margaretas park
Lisa Ohenoja,
Arbetsplats: Margaretas park
Chandrika Fritzell,
Arbetsplats: Margaretas park
Marie Olofsson,
Arbetsplats: Margaretas park
Veronica Helsingwall Johansson,
Arbetsplats: Hälso-och sjukvårds team 1
Venera Bljakaj,
Arbetsplats: HS-team 8
Anna Fred,
Arbetsplats: Hemtjänst Huskvarna norr
Jennie Svahn,Skötare avdelning
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Psykiatrisk avdelning G Länssjukhuset Ryhov
Jeanette Skora,
Arbetsplats: HS Team 1 natt
Johanna Sågby Hagelberg,
Arbetsplats: Jönköpings kommun, HS-team 4, säbo
Beatrice Loo-Karlsson,
Arbetsplats: Bruksgatans äldreboende
Petronella de Vries,
Arbetsplats: Bruksgatans äldreboende
Kertu Päri,
Arbetsplats: Rosendala Äc
Ulrika Ström,
Arbetsplats: Jönköpings kommun, socialpsykiatrin
Helene Eskilsson,
Arbetsplats: Jönköpingskommun Socialpsykiatri
Anne-Marie Lund,Ssk radiologi
Arbetsplats: Medicinsk diagnostik / Röntgen 2 Jönköping / Röntgen 2 Jönköping
Charlotta Fredriksson,Ssk radiologi
Arbetsplats: Medicinsk diagnostik / Röntgen 2 Jönköping / Röntgen 2 Jönköping
Marie Johansson,
Arbetsplats: Hemsjukvården Team 4
Maria Thörn,
Arbetsplats: Ädelstenen
Susanna Ahlnér,
Arbetsplats: Nässjö kommun Ekbackagården
Katarina Khalil,
Arbetsplats: Akutmottagningen Ryhov
Ulrika Gustafsson,
Arbetsplats: Jönköpings Kommun Patrullen
Jonas Arvidsson,
Arbetsplats: Ramsaygårdens äldreboende
Rose-Marie Nilsson,
Arbetsplats: Kristinedal äldreboende Jönköping
Gimena Lövgren,
Arbetsplats: Öxnebacka äb
Matilda Andersson,Sjukgymnast
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringscentrum / Rehabiliteringscentrum Jönköping 2
Åsa Andersson ,
Arbetsplats: Socilaförvaltningen äldreomsorgen (Patrullen)
Marie Franzén,Undersköterska avd
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Rehabiliteringsmedicinska avdelningen Länssjukhuset Ryhov
Frida Nord,Undersköterska avd
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Rehabiliteringsmedicinska avdelningen Länssjukhuset Ryhov
Christina Holmberg,
Arbetsplats: Socialförvaltningen, ÄO (Patrullen)
Kerstin Eriksson,
Arbetsplats: Jönköppings Kommun
Anna Malmqvist,
Arbetsplats: Team 9 Jönköpings kommun
Sophie Fredriksson,
Arbetsplats: Jönköpings kommun, socialpsykiatrin
Teuta Shatri,
Arbetsplats: Jönköpings kommun HS Team 3
Sara Svensson,
Arbetsplats: Mjölkafållans äb
Jessika Jersenius,
Arbetsplats: Österängens ä.b
Emma Gustavsson,Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicinsk vård / Akutkliniken Länssjukhuset Ryhov / Akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov
Annette Lindén,Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicinsk vård / Akutkliniken Länssjukhuset Ryhov / Akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov
Camilla Nygren,
Arbetsplats: Skärstadal älb
Jenny Fritsell Ponce,
Arbetsplats: Skärstadal älb
Marianne Johansson,
Arbetsplats: Skärstadal älb
Linda Axelsson,
Arbetsplats: Skärstadal äldreboende
Ann-Sofie Leicht,
Arbetsplats: Skärstadal äldreboende
Elisabet Lang,
Arbetsplats: Aneby kommun Personlig assistans
Bitte Härnlund,
Arbetsplats: HS Team 7
Ingrid Borg,
Arbetsplats: Öxnebacka korttidsboende
Linda Rotviker,Bitr vårdenhetschef geriatrik
Arbetsplats: Medicinsk vård / Geriatriska kliniken Jkp / Geriatriska akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov
Kristina Shalemon,
Arbetsplats: Ösreängens Äldreboende Jönköping
Ivana Barbulov,
Arbetsplats: Kavlagården
Marita Walfridsson,
Arbetsplats: Jönköpings kommun, Gränna äldreboende
Marie Erlandsson,
Arbetsplats: Björkgården
Petra Lennartsson,
Arbetsplats: Björkgården
Anneth Abrahamsson ,
Arbetsplats: Jönköpings kommun Patrullen
Sofia Dahlin,
Arbetsplats: Jönköpings kommun
Nathalie Radojicic,
Arbetsplats: Hammargårdens äb
Linda Almqvist,
Arbetsplats: Öxnebacka Äldreboende Plan 1 vänster
Joorjina Danyal,
Arbetsplats: Öxnebacka äldreboende
Mikaela Johansson,
Arbetsplats: Jönköpingskommun
Anna Ekberg,
Arbetsplats: Ebbesgårdens Äldreboende
Viveka Johansson,
Arbetsplats: Ebbesgårdens Äldreboende
Carina Frohlund,
Arbetsplats: Ebbesgårdens Äldreboende
Emma Mattsson-Mårn,
Arbetsplats: Jönköpings kommun, Socialpsykiatrin
Ingela Gullstrand,
Arbetsplats: Habo kommun
Henrik Eriksson,
Arbetsplats: Habo kommun
Henrik Eriksson,
Arbetsplats: Habo kommun
Anette Johansson,
Arbetsplats: Habo kommun
Henrik Eriksson,
Arbetsplats: Habo kommun
Karin Melin,
Arbetsplats: Hemtjänst Habo
Nina Karlsson,
Arbetsplats: Habo kommun
Annelie Kellerth,
Arbetsplats: Hemtjänst Habo
Ann-Marie Johansson,
Arbetsplats: Habo kommun
Karin Larsson,
Arbetsplats: Habo kommun
Helena Ågren,
Arbetsplats: Hälso- och sjukvårdsenheten Habo kommun
Hanna Wirzén,Ssk medicin
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet A Länssjukhuset Ryhov
Anna Rytkönen,
Arbetsplats: Kärrdsgården Habo
Taina Lång,
Arbetsplats: Kärrsgården Habo kommun
Sofie Sjölander,
Arbetsplats: Kärrsgården Habo kommun
Ingela Everland,
Arbetsplats: Kärrsgården Habo kommun
Ann-Sofi Lindgren,
Arbetsplats: Dundretsrehab
Carina Jernbom,
Arbetsplats: Habo kommun
Helen Klingstål,
Arbetsplats: Habo Kommun
Therese Axelsson,
Arbetsplats: Aqvarellens korttidsboende. Jönköpings kommun
Helen Lomstad,
Arbetsplats: HS-enheten
Annette Nejd,
Arbetsplats: Habo kommun
Camilla Sandsteth,
Arbetsplats: Habo kommun
Zahra Bousser,
Arbetsplats: Habo kommun
Mara Ajredinovic,
Arbetsplats: Rosendala Äldrecentrum
Iymama khoshaba,
Arbetsplats: Rosendala Äldrecentrum
Maria Barnardo,
Arbetsplats: Rosendala äc
Eva-Maria Olsson,
Arbetsplats: Mammografin Ryhov
Agnetha Rydén,Sektionsledare radiolog
Arbetsplats: Medicinsk diagnostik / Mammografi / Mammografi Länssjukhuset Ryhov
Anna Sjöström,
Arbetsplats: Kungsgatans servicebostad
Håkan Frisk,
Arbetsplats: Kungsgatans servicebostad
Birgitta Lundahl,
Arbetsplats: Jönköpings kommun
Monica Tidlund,
Arbetsplats: Dundrets Äldreboende
Linda Andersson,
Arbetsplats: Socialförvaltningen Vaggerydskommun
Monica Holgersson,
Arbetsplats: Jönköpings kommun
Maria Brander,
Arbetsplats: Jönköpings kommun
Lise-Lott Göransson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Medicinsk vård / Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov / Hudmottagningen Jönköping
Kristina Sevén,
Arbetsplats: Spinnerigatans servicebostad
Jessica Sandberg,
Arbetsplats: Kärrhöksgatan 70 gruppboende
Ann-Britt Sjöberg,Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet C Länssjukhuset Ryhov
Alma Mehmedagic,
Arbetsplats: Trädgårdens ä.b
Ann-louise Brewitz,
Arbetsplats: Trädgårdensäldreboende
Anuta Godja,
Arbetsplats: Trädgårdens ä.b
Lena Nordstedt,
Arbetsplats: Trädgårdens ä.b
Rose Marie Blomberg,
Arbetsplats: Trädgårdens ä.b
Tania Elizalde,
Arbetsplats: Trädgården Äldreboende 19
Imelda Latifovic,
Arbetsplats: Trädgårdensäldreboende
Ulrik Wikström,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Psykiatrisk avdelning E Länssjukhuset Ryhov
Carin Stigermark,
Arbetsplats: FO Tegelbruksgatans Gruppboende
Tommy Croneheim,Skötare avdelning
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Psykiatrisk avdelning E Länssjukhuset Ryhov
Gudrun Sanfridsson,
Arbetsplats: psyk avd E
Johanna Puusaari,Ssk medicin
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet A Länssjukhuset Ryhov
Berith Gustafsson,
Arbetsplats: Kavlagården
Ewa Ottozon,
Arbetsplats: Kavlagården
Varduhi Grigoryan,
Arbetsplats: Kavlagården
Camilla Antonsson,
Arbetsplats: Kavlagården
Camilla Bergström,
Arbetsplats: Kavlagården
Asia Abdela ,
Arbetsplats: Kavlagården
Linda Toftgård,
Arbetsplats: Furugården
Cecilia Eknäs,
Arbetsplats: Furugåden, Vaggeryd
Maria Hellman,
Arbetsplats: Furugården, Vaggeryd
Jasmin Pourdakehli,
Arbetsplats: Skärstadals äldreboende
jeanette sandin,
Arbetsplats: Kavlagården
Anamaria Saglam,
Arbetsplats: Jönköpings Kommun Ramsaygården
Sonja Lager,
Arbetsplats: Jönköpings Kommun Ramsaygården
Eeva Damberg,
Arbetsplats: Jönköpings Kommun Ceciliagården
Annelie Karlsson,
Arbetsplats: Jönköpings Kommun Ramsaygården
Linda Sönnichen,
Arbetsplats: Furugården, Vaggeryd
vanja Eriksson,
Arbetsplats: Furugården, Vaggeryd
Ivka Blazevic,
Arbetsplats: furugården, VAggeryd
Martin Jonasson,
Arbetsplats: Nässjö kommun
Camilla Strid,Vårdutvecklare
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Höglandssjukhuset Eksjö / Medicinkliniken Ledning Eks
Annica Claesson,
Arbetsplats: Vaggeryds kommun
Marie Beckling Ström,
Arbetsplats: Trädgårdens Äldreboende
Jenny Roman,
Arbetsplats: Medicin C
Elis Bisse,Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicin C
Helena Staf,
Arbetsplats: Fridhäll , Taberg
camilla Arvidsson,
Arbetsplats: Fridhäll Taberg
Sirpa Nyhinen,
Arbetsplats: Österängens äldreboende
Katarina Laago,
Arbetsplats: Fridhäll
Canja Arjelovic,
Arbetsplats: Lärlingen ÄB
Annelie Ögren,
Arbetsplats: Lärlingens ÄB
Susanne Johansson,
Arbetsplats: Trädgårdens ÄB
Malena Gustafsson,
Arbetsplats: Kristinedalsgatans servicebostad
Eva Kittendorff,
Arbetsplats: Dundrets ÄB
Katarina Collberg,Bitr vårdenhetschef med
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet E Länssjukhuset Ryhov
Marita Burgstaler,Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov / Medicinsk vårdenhet E Länssjukhuset Ryhov
Jessica Ståhlgren,Undersköterska avd
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgkliniken Jkp län / Kirurgavdelning A Länssjukhuset Ryhov
Camilla Komulainen,Undersköterska avd
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgkliniken Jkp län / Kirurgavdelning A Länssjukhuset Ryhov
Emma Hannikainen,
Arbetsplats: Kärrhökens äldreboende
Jessica Sjöström,Vårdadministratörsstudent
Arbetsplats: IHH
Carina Hermansson,Vårdadministratörsstudent
Arbetsplats: IHH
Nina Blomqvist ,Vårdadministratörsstudent
Arbetsplats: IHH
Matilda Linnman,
Arbetsplats: Gränna äldreboende
Johanna Svensson,Bitr vårdenhetschef onkolog
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Onkologkliniken Jkp län / Onkologisk vårdenhet Länssjukhuset Ryhov
Linda Solheim,Undersköterska avd
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Urologkliniken Jkp län / Urologavdelningen Länssjukhuset Ryhov
Zaritha Zakrisson,Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicinsk vård / Geriatriska kliniken Jkp / Geriatriska akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov
Marie Nilsson,Sjuksköterska
Arbetsplats: Medicinsk vård / Geriatriska kliniken Jkp / Geriatriska akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov
Linda Sjökvist,Ssk geriatrik
Arbetsplats: Medicinsk vård / Geriatriska kliniken Jkp / Geriatriska akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov
Jessica Kullenberg,Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicinsk vård / Geriatriska kliniken Jkp / Geriatriska akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov
Berit Axelsson,Utvecklingschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgi gemensamt / Kirurgi Ledningsstab
Jonas Olsson,
Arbetsplats: Daglig verksamhet
Joanna Jansen,
Arbetsplats: Mjölkafållan ÄB
Birgitta Wiktorsson,
Arbetsplats: Mjölkafållan ÄB
Helen Samuelsson,
Arbetsplats: Vaggeryds kommun
Sabrina Matariy,Skötare avdelning
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Psykiatrisk avdelning G Länssjukhuset Ryhov
Jessica Karlsson,Ssk psykiatri
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Psykiatrisk avdelning G Länssjukhuset Ryhov
Anne-Christine Engqvist,
Arbetsplats: Öxnebacka Intraprenad
Marijana Situm,
Arbetsplats: Öxnebacka Intraprenad
Cecilia Holmstedt ,
Arbetsplats: Lönnens kortidsenhet
Sinidu Gudeta,
Arbetsplats: österängen äldreboende
Elisabeth Englund,MAS
Arbetsplats: Socialförvaltningen Tranås
Emma Lundqvist,Sjuksköterska
Arbetsplats: Tranås
Annica Utterberg,enhetschef
Arbetsplats: Funktionshinderomsorgen, Mullsjö Kommun