Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Tisdagen 21 november 2017
13.00-16.00

Aulan Värnamo sjukhus

Sista anmälningsdatum:
2017-11-17

Antal lediga platser:
147(180) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
13:00-13:45: Nya Hygienobservatörer. 13:45-16:00: Alla Hygienobservatörer, chefer och andra intresserade.

Utbildare/instruktör:
Sofia Wetterbrandt, Karoline Johansson och Per-Olof Svensson

Kontakt:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Karoline Johansson
E-post:
Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion
Sofia Wetterbrandt
E-post:

Hygienobservatörsträff Värnamo sjukhus 21 november

Tider

13:00-13:45 Utbildning för nya hygienobservatörer

13:45-16:00 För alla hygienobservatörer, chefer och andra intresserade

Program:

13:45 Fika

  • Mätningar av BHK

  • Filmvalidering

  • Fem gånger fem saker dina kollegor inte vet om Vårdhygien!

Vi kommer att dela upp oss i grupper för öppen- och slutenvård under eftermiddagen.

Anmälda deltagare:

Ann-Louise Ahlnér,Sjuksköterska
Arbetsplats: Medicinsk vård / Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov / Hudmottagningen Värnamo
Katarina Hellund,Undersköterska mottagning
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringscentrum / Rehabiliteringscentrum Värnamo 2
lena classon,usk
Arbetsplats: vc väster
Ann-Cristin Jonsson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Operations- och intensivvårdskliniken Värnamo sjukhus / Intensivvårdsavdelningen Värnamo sjukhus
Linda Westlund,Arbetsterapeut
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringscentrum / Rehabiliteringscentrum Värnamo 1
Annika Andersson,Sjuksköterska
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Urologkliniken Jkp län / Urologmottagningen Värnamo sjukhus
Maria Ivarsson,Undersköterska avd
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgkliniken Jkp län / Kir avdelning G och H Vmo
Carina Andersson,Undersköterska avd
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgkliniken Jkp län / Kir avdelning G och H Vmo
Eva Jansson,USK
Arbetsplats: uro.mott.
Maria Kronström,Ssk medicin
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Dialysenheten Värnamo sjukhus
Inger Larsson,Ssk kirurgi
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kirurgkliniken Jkp län / Kirurgmottagning Värnamo sjukhus
Annelie Nilsson,Undersköterska mottagning
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Geriatriska mottagningen Värnamo sjukhus
Berit Pettersson,Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Medicinsk vårdenhet D Vmo
Marie Salomonsson,Undersköterska
Arbetsplats: Unicare Apladalens Vc
Ann-Margret Ahlburg,Spec ssk intensivvård
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Operations- och intensivvårdskliniken Värnamo sjukhus / Intensivvårdsavdelningen Värnamo sjukhus
Veronica Gren,Undersköterska mottagning
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Medicinmottagningen Värnamo sjukhus
Eva Larsson,Undersköterska
Arbetsplats: Vaggeryds vårdcentral
Helene Dahl,Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Medicinsk vårdenhet C Vmo
Jenny Fredman,Undersköterska mott
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Medicinmottagningen Värnamo sjukhus
Birgitta Olsson,Undersköterska avd
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Operations- och intensivvårdskliniken Värnamo sjukhus / Intensivvårdsavdelningen Värnamo sjukhus
Anne Karlsson,Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Medicinsk vårdenhet B Vmo
Lina Bergsten,Undersköterska avd
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kvinnokliniken Värnamo sjukhus / Kvinnoklinikens vårdenhet Värnamo sjukhus
Malin Hegen,Enhetschef sjukgymnastik
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Rehab med klin Gemensamt Jkp
Magnus Alkemark,Spec ssk ambulans
Arbetsplats: Medicinsk vård / Ambulanssjukvård gem / Ambulansområde Värnamo
Karin Aronsson,Områdeschef
Arbetsplats: Laboratorierna Värnamo
Oliv Lise-Lotte,BMA
Arbetsplats: Laboratorierna värnamo
Gunnar Liljemark,Undersköterska mottagning
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Rehabmedicinska dagrehabiliteringen Värnamo sjukhus
Laila Bergelin,Undersköterska mottagning
Arbetsplats: Vårdcentralerna Bra Liv / Vråens vårdcentral Värnamo / Distriktsläkarmottagningen Vråens vårdcentral Värnamo
Emelie Johansson,Undersköterska avd
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Kvinnokliniken Värnamo sjukhus / Kvinnoklinikens vårdenhet Värnamo sjukhus
Louice Albertsson,Undersköterska mottagning
Arbetsplats: Vårdcentralerna Bra Liv / Skillingaryds vårdcentral / Distriktsläkarmottagningen Skillingaryds vårdcentral
Eva Sesö,Undersköterska avd
Arbetsplats: Medicinsk vård / Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo / Medicinsk vårdenhet A Vmo
Britt-Marie Johansson,Vårdenhetschef
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Psykiatriska kliniken Värnamo sjukhus / Psykiatrisk avdelning Värnamo sjukhus
Anette Åkesson,Sjuksköterska öppenv
Arbetsplats: Vårdcentralerna Bra Liv / Gislaveds vårdcentral / Gislaveds VC Gemensamt