Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Måndagen 29 maj 2017
09.30-15.30

Kulturhuset Spira, Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2017-05-12

Antal lediga platser:
4(70) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
Intresserade

Utbildare/instruktör:
Peter Margolis, Carole Lannon, Martin Rejler

Kontakt:
Qulturum, Verksamhetsnära funktion
Anastasia Shklyar
E-post:
Qulturum, Verksamhetsnära funktion
Anna Fabisch
E-post:

Inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Tillsammans med Carole Lannon och Peter Margolis med exempel från svenska kvalitetsregister

Vetenskapliga studier visar förbättrade kliniska resultat av att patienter, kliniker och forskare bildar gemensamma nätverk och arbetar för samma förbättringsmål. Är du intresserad och vill veta mer? Eller vill du vara med att forma ett förbättringsnätverk inom till exempel cancer, reumatism, diabetes eller inflammatoriska tarmsjukdomar?

Varmt välkommen till Jönköping måndagen den 29 maj 2017!

Anmälda deltagare:

Anna Norrenge Söderstig,Kommunikatör
Arbetsplats: RCSO
Christina Strååt,Utredare/Projektledare
Arbetsplats: Socialstyrelsen
Anders Tennlind,Verksamhetschef
Arbetsplats: Registercentrum sydost (RCSO)
Stina Gäre Arvidsson,ST-läkare/Koordinator
Arbetsplats: Helsa VC Sundbyberg/SKL
Helena Skansén Nyberg,Utvecklingsledare
Arbetsplats: Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Lotti Orvelius,Verksamhetsutvecklare
Arbetsplats: RCSO
Maria Johansson,Utvecklingsledare
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Qulturum / Senior Alert - externt proj
Olle Björneld,Ansvarig för datalager
Arbetsplats: Kalmar
Martin Rejler,VINNVÅRD fellow
Arbetsplats: Jököping Academy
Christina Peterson,Lektor
Arbetsplats: Hälsohögskolan Jönköping
Josefin Mannberg,Leg.psykolog , psykoterapeut, koordinator för hab Q Autism
Arbetsplats: Habiliteringen för barn och vuxna, Landstinget i Uppsala län
Sara Lyckner,Kvalitetsssamordnare och koordinator SPOR
Arbetsplats: Anestesikliniken MSE/KSK, Mälarsjukhuset
Anna Fabisch,Utvecklingsledare
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Qulturum / Qulturum Jkp
Anders Alnesten,Habiliteringschef, styrgrupp CPUP/HabQ
Arbetsplats: Habiliteringen Kungälv - barn och ungdom
Karin Palmblad,Chefsläkare
Arbetsplats: Barnreuma, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Eva Wendel,Utvecklingsledare
Arbetsplats: RC Syd Karlskrona Landstinget Blekinge
Susanne Albrecht,Utvecklingsledare
Arbetsplats: Registercentrum Syd
Anna Larsson,Omvärldsspanare för ROTATIONSHIP TM
Arbetsplats: Projektsupport S-O AB
Karina Wahl,Verksamhetsutvecklare
Arbetsplats: Medicinsk vård / Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Barnklin Gemensamt Jkp
Åsa Hörnlund,projektledare
Arbetsplats: registercentrum Norr
janne björkander,prof
Arbetsplats: futurum
Birgitta Grahn,Tf FoU-chef
Arbetsplats: FoU Kronoberg/Region Kronoberg
Christian Von Plessen,Direktør
Arbetsplats: Center for Kvalitet, Region Syddanmark
Anette Winberg,Enhetschef
Arbetsplats: Utvecklingsenheten för habilitering, Uppsala
Ing-Britt Häger,Verksamhetsutvecklare
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Rehabiliteringscentrum / Rehabiliteringscentrum Värnamo 1
Lise-Lott Prebner,Nationell koordinator
Arbetsplats: GallRiks
Raymond Lenrick,Överläkare
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Qulturum / Qulturum Jkp
Mats Nilsson,Epidemiolog
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Futurum / Futurum Gemensamt
Maja Sällvin,Verksamhetsutvecklare
Arbetsplats: Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Skåne
Daniel Åberg,Verksamhetsutvecklare
Arbetsplats: Region Kronoberg
Gunilla Rydberg,Överläkare
Arbetsplats: Barn- och ungdomshabiliteringen, Malmö
Petra Bovide,Biträdande verksamhetschef
Arbetsplats: Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Skåne
Karin Ottosson,Registerkoordinator
Arbetsplats: ERC Syd Lund
Jens Winther Jensen,CEO
Arbetsplats: RKKP - Danish Clinical Quality Program and Clinical Registars
Malin Olsson,Koordinator Swibreg
Arbetsplats: Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Nils Haglund,Utvecklingsledare Autism, leg psykolog
Arbetsplats: Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Skåne
Monika Hellstrand,Utvecklingsledare
Arbetsplats: Registercentrum Västra Götaland
Ulrika Lundberg,Utvecklingsledare
Arbetsplats: Habiliterinen Västra Götaland
Lena Olsson,Utvecklingsledare
Arbetsplats: Habiliteringen Västra Götaland
Anna Trinks,Statistiker
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Qulturum / Senior Alert - externt proj
Kristina Malmsten,Utvecklingsledare
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Qulturum / Senior Alert - externt proj
Hans Strid,Överläkare
Arbetsplats: Medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus
Lena Sundin,Forskningssköterska
Arbetsplats: Anestesikliniken, Universitetssjukhuset Linköping
Suasnne Larsson,Patientföreträdare
Arbetsplats: PIO, PIDcare
Susanna Jäghult,Enhetschef/leg ssk/Med dr
Arbetsplats: Stockholm Gastro Center
Peter Kammerlind,Utvecklingsledare
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Qulturum / Qulturum Jkp
Hans Lindqvist,Projektledare
Arbetsplats: QRC Stockholm
Madeleine Beermann,Ordförande
Arbetsplats: Unga Reumatiker
Ulrika Elmroth,Allmänläkare, projektledare PrimärvårdsKvalitet
Arbetsplats: Sveriges Kommuner och Landsting
Annika Friberg,Verksamhetutvecklare
Arbetsplats: Region Örebro län, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, utvecklingsenheten
Cecilia Liimatainen ,
Arbetsplats: Mag- och tarmföreningen Jönköpings län
Emma Gustafsson,
Arbetsplats: Mag- och tarmföreningen Jönköpings län
Per Lewander,Överläkare
Arbetsplats: Barn o Ungdomskliniken Vrinnevisjukhuset 601 82 Norrköping
Sofia Dahlin,ST-läkare
Arbetsplats: Region Östergötland
Kerstin Angergård,Verksamhetsutvecklare
Arbetsplats: Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Örebro län
Eva Ulff,Verksamhetsutvecklare
Arbetsplats: Kirurgisk vård / Onkologkliniken Jkp län / Onk klin Gemensamt Jkp
Karin Åkesson,Överläkare
Arbetsplats: Medicinsk vård / Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov / Barnklin Gemensamt Jkp
Maria Hermansson Ström,Enhetschef kurator
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / Habiliteringscentrum / Barn- och ungdomshabiliteringen Värnamo
Anna Strandqvist,psykolog
Arbetsplats: ALB Karolinska RMMS kvalitetsregister
Marie Winald Karlström,Patientrepr/anhörig
Arbetsplats: Modiga Mia, egen företagare
Göran Henriks,Utvecklingsdirektör
Arbetsplats: Regionens åtagande / Regionledningskontoret / Utveckling (Qulturum)
Boel Gäre,Verksamhetschef
Arbetsplats: Regionens åtagande / Regionledningskontoret / Forskning (Futurum)
Cornelia Flood,
Arbetsplats: Mag- och tarmförbundet
Johan Thor,
Arbetsplats: Jönköping University
Karin Thörne,Överläkare
Arbetsplats: Verksamhetsnära funktion / Futurum / Utbildning gemensamt
Robert S Kristiansson ,Chefsläkare
Arbetsplats: Region Uppsala HOH