Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Måndagen 17 oktober 2016
09.00-09.00

Ryhovs Herrgård, hus M7, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2016-09-30

Antal lediga platser:
1(25) Fullbokad

Kostnad:
4000 kronor/vecka

Aktiviteten riktar sig till:
Läkare och sjuksköterskor

Utbildare/instruktör:
Gunnar Holmgren, Bo-Eric Malmvall och Peter Iveroth

Kontakt:
Futurum, Verksamhetsnära funktion
Helena Andén
E-post:

Globala infektioner och Internationell Hälsa Kursvecka 1

Kursvecka 1: 17-21 oktober 2016

Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor som vill orientera sig om infektioner som är vanliga i låginkomstländer samt få en inblick i hur vård kan bedrivas i resurssvaga länder. Kursen ger relevanta baskunskaper till nytta för arbete i låginkomstländer och belyser också hälsotillstånd som kan vara vanligt förekommande hos asylsökande eller andra invandrare till Sverige.

Schema

Deltagaren väljer att delta i båda eller endast en av kursveckorna.

Länk för anmälan till kursvecka 2

Kostnad: 4000 kronor per kursvecka.

Kostnad för logi tillkommer, kursdeltagaren bokar själv sitt boende.

Kursansvariga
Bo-Eric Malmvall, Gunnar Holmgren, Peter Iveroth

Kurssekreterare
Helena Andén, helena.anden@rjl.se

 

Anmälda deltagare:

Sebastian Johansson,AT-läkare
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / AT-läkare Jkp / AT Medicin-block
Monica Hellström,Spec ssk ambulans
Arbetsplats: Medicinsk vård / Ambulansområde Vmo / Ambulansområde Värnamo
Thorny Linda Haraldsdottir,
Arbetsplats: Region Skåne - Ystad Lasarett
Pouya Ghelichkhan,
Arbetsplats: Region Skåne - Ystad Lasarett
Inger Axelsson,
Arbetsplats: Pensionär/Notoddens sykehus Norge
Mikael Jönsson,
Arbetsplats: Region Jämtland Härjedalen
Caroline Johansson,AT-läkare
Arbetsplats: AT-läkare Jkp
David Wadsten,AT-läkare
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / AT-läkare Jkp / AT Psykiatri-block
Asuka Umezaki,underläkare
Arbetsplats: Kungsgatans vårdcentral
Denis Camacho,Leg. Läkare
Arbetsplats: Tjänstledig
Sally Hassan,AT-läkare
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / AT-läkare Jkp / Kir klin AT block Jkp
Britt Ernberg,ST-läkare
Arbetsplats: BålstaDoktorn, Uppsala länslandsting
Kajsa Ström,AT-läkare
Arbetsplats: Värnamo sjukhus
Sofie Franzén,AT-läkare
Arbetsplats: Psykiatri och rehabilitering / AT-läkare Jkp / Kir klin AT block Jkp
Lena Berbres Jansson,specialist i allmänmedicin
Arbetsplats: Aleris Bollnäs
Elisabeth Olsson,AT-läkare
Arbetsplats: Skaraborgs sjukhus Skövde
Karin Sanner,Specialistläkare
Arbetsplats: Hudkliniken Akademiska sjukhuset
Amanda Möller,AT-läkare
Arbetsplats: Alingsås Lasarett
karin svantesson,distriktsläkare
Arbetsplats: vc gripen
Jacob Söderlind,ST-läkare
Arbetsplats: Medicinkliniken Halmstad
Karin Meuller,dl
Arbetsplats: pensionär
Anna-Karin Agvald,Läkare
Arbetsplats: Tierps vc
Carl-Johan Friis,ST-läkare
Arbetsplats: Samariterhemmets VC
Linda Lundqvist,ST-Läkare
Arbetsplats: Centralsjukhuset Kristianstad