Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Tisdagen 21 november 2017
09.00-16.00

Jönköping Hotell & konferens, Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2017-11-05

Antal lediga platser:
-7(230) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
Dig som handleder studenter/elever i ditt dagliga arbete eller som är VFUansvarig och/eller professionsansvarig samt till dig som är lärare med anknytning till verksamhetsförlagd utbildning. Andra intresserade i mån av plats.

Utbildare/instruktör:
Futurum - akademin för hälsa och vård

Kontakt:
Kirurgkliniken Jkp län, Kirurgisk vård
Inger Svahn
E-post:

Futurums Novemberseminarium: Studenters lärande i vårdens vardag

Studenters lärande i vårdens vardag

Hur lotsar vi studenten att nå lärandemålen?

Kan lärandemodeller såsom peer-learning öka kvalitén på handledningen?

Vilka lärsituationer i vardagsarbetet är viktiga att utveckla?

Hur skapar vi förutsättningar för våra studenter att utveckla sitt kliniska resonemang?

Vad är en god lärandemiljö?

Hur samarbetar vi interprofessionellt för att underlätta och synliggöra studentuppdragen?

 

Varmt välkommen!

Ledningsgruppen för VFU

genom

Karin Thörne, övergripande studierektor för VFU – Futurum

 

Inbjudan och program