Region Jnkpings ln Nationellt kvalitesregister för Elevhälsans medicinska insats, EMQ
plus.rjl.se/emq

Gymnasieungdomar på skolgård

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats, EMQ

EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige.

 

Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Svenska Barnhälsovårdsregistret är en del av plattformen Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Barn-och Vuxenkvalitetsregisters webbplats

Uppdaterad: 2016-04-07
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion