Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Esther nätverk

Personcentrerad vård i hela vårdkedjan

Esther nätverk är ett samarbete mellan kommunerna, primär- och slutenvården. Tillsammans arbetar vi för att göra Esthers dag så bra som möjligt. I nätverket finns patienter, brukare samt Esthercoacher som ett naturligt stöd i utvecklingsarbetet.

För att få till personcentrerad vård används en enkel återkommande fråga: ”Vad är bäst för Esther?”

"Esther" är en symbolisk person med komplexa vårdbehov som kräver integrerad vård och samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. Det är självklart att brukaren, patienten är aktiva deltagare i nätverket.

Nyheter:

2017-04-07 0.15

Vad är bäst för Esther? - en ny film om Esther i hela Jönköpings län

På vår filmsida finns nu en ny film som heter Vad är bäst för Esther? - samverkan och samordning av vård och omsorg i Jönköpings län.
Läs mer

2017-04-05 16.24

Utbildning Esther Förbättringscoacher

Vad behöver en Esther Förbättringscoach kunna? Inom sitt verksamhetsområde ska coacherna erbjuda stöd till team och arbetsgrupper som bedriver utvecklingsarbete. Framtidsbilden för coacherna är att de ska kunna bära Esthers vision vidare och kunna samverka för den.
Läs mer

2017-04-04 14.02

”För ett bra liv varje dag”

Senior alert lanserar en Kunskapsbank ”För ett bra liv varje dag”. Målgrupp: omvårdnadspersonal. Innehåller avsnitt om: • Förebyggande åtgärder i Senior alert • Om normalt åldrande • Hälsosamma levnadsvanor • Ett gott åldrande • Prova nya idéer och arbetssätt
Läs mer

Ikon för engelska  Esther in english

Esther ny logotyp

Kontakt

Samarbetspartners

  • Region Jönköpings län
  • Länets kommuner
  • Esthers "kusiner" runt om i Sverige
  • Esther Network - globalt nätverk med knutpunkter i bland annat Kent, England och Singapore.

Kalender

Filmer om Esther

Vinjettbild film-och videokamera1. Presentationer, intervjuer, goda exempel, även filmer på engelska

2. Filmer om coaching och Esther

omslagsbild på broschyr mars 2016.Broschyr

Broschyr om Esther nätverk, mars 2016 (pdf, nytt fönster)

 

Mättavla

  • Mättavla förbättringsarbete 
    Äldresatsningen Bättre liv för de mest sjuka äldre fortsätter i länet, här presenteras resultat på läns- och kommunnivå.
Uppdaterad: 2017-04-07
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion