Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Esther nätverk

Esther - personcentrerad vård i hela vårdkedjan

Esther nätverk är ett samarbete mellan kommunerna, primär- och slutenvården på Höglandet. Tillsammans arbetar vi för att göra Esthers dag så bra som möjligt. I nätverket finns seniorer och Esthercoacher som ett naturligt stöd i utvecklingsarbetet.

För att få till personcentrerad vård används en enkel återkommande fråga: ”Vad är bäst för Esther?”

"Esther" är en symbolisk patient med komplexa vårdbehov som kräver integrerad vård och samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. Det är självklart att brukaren, patienten är aktiva deltagare i nätverket.

Nyheter:

2016-05-30 11.20

Esthers nyhetsbrev maj 2016

Nu finns Esthers nyhetsbrev publicerad under rubriken Nyhetsbrev.
Läs mer

2016-05-19 9.31

Coachens dag 2016

Presentationer
Läs mer

2016-05-17 13.38

Esther på akuten

Nytt projekt på akuten i Eksjö. Syftet är att på akuten förbättra omhändertagandet av den äldre sköra patienten för att minska antalet inläggningar inom slutenvården.
Läs mer

2016-05-03 12.40

Förändringar kring vårdplanering på Höglandssjukhuset

Samordnad vårdplanering görs för patienter som är färdigbehandlade på sjukhuset men som efter sjukhusvistelsen behöver fortsatt vård och omsorg i kommun och primärvård. Vårdplaneringen syftar till att identifiera patientens behov och resurser för att kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt. Detta ska leda till en vårdplan där det framgår vilket behov av hjälp och stöd som patienten har, och vilka som ansvarar för att ge detta.
Läs mer

Ikon för engelska  Esther in english

Kontakt

Esthers samarbetspartners

Logotyper för kommuner och Region Jönköpings län, samarbetspartners kring Esther.

Kalender

Filmer om Esther

Vinjettbild film-och videokamera1. Presentationer, intervjuer, goda exempel, även filmer på engelska

2. Filmer om coaching och Esther

omslagsbild på broschyr mars 2016.Broschyr

Broschyr om Esther nätverk, mars 2016 (pdf, nytt fönster)

 

Mättavla

  • Mättavla förbättringsarbete 
    Äldresatsningen Bättre liv för de mest sjuka äldre fortsätter i länet, här presenteras resultat på läns- och kommunnivå.
Uppdaterad: 2016-05-30
Nicoline Vackerberg, Qulturum, Verksamhetsnära funktion