Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2016-06-08 9.08

Reviderade Faktadokument: Klaffsjukdomar, kardiologi

Faktagrupp Kardiologi har uppdaterat samtliga kunskapsdokument kring klaffsjukdomar.
Läs mer

2016-06-03 13.19

Nytt Faktadokument: Lungcancer, handläggning enligt SVF

Fakta påminner om att det finns ett framtaget dokument enligt SVF: Lungcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp. Var god beakta särskilt remissmottagande enhet för olika länsdelar vad gäller remittering av lungcancer enligt SVF.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-06-08
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion