Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2016-09-26 14.20

Nytt Faktadokument: Nutrition - palliativ vård

Faktagrupp Palliativ vård har tagit fram ett nytt Faktadokument: Nutrition.
Läs mer

2016-09-23 13.53

Remisser - varicer

Remisser som rör kirurgisk behandling av varicer enligt nyligen fastställt Faktadokument ska skickas till Kirurgmottagningen, Länssjukhuset Ryhov för hela länet.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-09-26
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion