Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2018-02-27 16.27

Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och barnsjukvård

Faktagrupp Barn- och ungdomshälsa har reviderat Faktadokumentet Fördelning av akuta patienter mellan primärvård och barnsjukvård.
Läs mer

2018-02-13 14.09

Kompletterande text; Familjära melanom

Kompletterande kunskaptext kring Familjära melanom finns nu att läsa i Faktadokumentet Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-02-28
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion