Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2016-03-09 11.06

Reviderat Faktadokument: Missbruk och beroende

Faktadokumentet Missbruk och beroende är nu reviderat av Faktagrupp Psykisk hälsa - vuxna.
Läs mer

2016-03-03 10.47

Reviderat Faktadokument: Huvud- och halscancer, SVF

Faktadokumentet Huvud- och halscancer, standardiserat vårdförlopp är nu reviderat av Faktagrupp Öron, näsa och hals.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-06-08
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion