Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2016-08-15 10.33

Nytt Faktadokument: Självskadebeteende hos vuxna

Faktagrupp Psykisk hälsa vuxna har tagit fram ett nytt Faktadokument: Självskadebeteende hos vuxna.
Läs mer

2016-08-15 10.30

Nytt Faktadokument: Hudmelanom, SVF

Faktagrupp Hud och STI har tagit fram ett nytt Faktadokument: Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-08-15
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion