Region Jnkpings ln Fästingforskning
plus.rjl.se/fastingforskning

Fästingforskning, bild på en fästing

Fästingforskning

På mikrobiologilaboratoriet inom Medicinsk diagnostik vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping bedrivs forskning om fästingburna infektioners förekomst, sjukdomsförlopp och bakomliggande sjukdomsmekanismer. Fästingforskningen är en del av laboratoriets forskningsenhet.

Mikrobiologilaboratoriet har ett brett kontaktnät utåt och samarbetar med kliniker, andra laboratorier och universitet/högskolor både i Sverige och utomlands.

 

Uppdaterad: 2015-01-05
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering