Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Att utveckla kvaliteten i vården

Logotyp för Nationella plattformen för förbättringskunskap.

Nationella plattformen för förbättringskunskap

En samlingspunkt och ett nätverk för alla organisationers ansträngningar att utveckla kvaliteten i vården.

Vilka vi är, hur vi arbetar och hur de kan vara med.

ikon för Resurser

Resurser
till  förbättringskunskap

Länkar till bra metodstöd, webbsidor, artiklar, video, litteratur som rör området förbättringskunskap och arbete med förändringar och utveckling som ska leda till förbättringar.

Vad är förbättringskunskap? Rapporter från och II är våra projekt om att använda nationella kvalitetsregister för att förbättra. Rapporter.

 

Notiser och nyheter:

2017-01-11 9.37

Nu är slutrapporten för delprojekt Skåne klar!

Skåneprojektets inriktning, mot hela lärargruppen, har bidragit till att skapa goda förutsättningar för utveckling av undervisningsmoment i flera program och i olika kurser.
Läs mer

2016-11-10 12.48

Projektet Lärmodeller II har lett till bättre samverkan

Omslag till slutrapporten.Bättre samverkan, ökad kunskap om de nationella kvalitetsregistren och studenters medverkan i utvecklingsarbete är några av resultaten från projektet Lärmodeller II.
Läs mer

Vårt uppdrag

Nationella plattformens uppdrag är att vara en mötesplats för att utveckla och sprida kunskap om ämnet förbättringskunskap, etablera ämnet på vårdutbildningarna, bygga nätverk och vara en samlande drivkraft mellan organisationer, professioner, akademi och vården.

Surfplatta med text att Lärmodeller 2 är klar.

Klicka för att gå till slutrapporten!

Kalender Kalender

Kvalitetsregister öppnar för nya möjligheter

- en kvalitetsregisterkonferens med flera intressanta föredrag
Plats: Medicon Village, Lund
Datum: 7 april 2017
Program 8:30 - 15:00, pdf
Så hittar du dit - karta, pdf

 

Sommardialogen 2017

I år anordnades inte Nationella plattformens traditionella sommardialog, men nu pågår planeringen inför augusti 2017. Mer info kommer finnas här efter hand.

Kontakta oss!

Kontakta oss!

Denna webbplats

redigeras av Nationella plattformen för förbättringskunskap i samverkan med akademiska lärosäten och svensk hälso- och sjukvård.

www.forbattringskraft.se

Uppdaterad: 2017-03-16
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion