Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
www.forbattringskunskap.se

Dialog i storgrupp, Sommardialogen 2014.

Att utveckla kvaliteten i vården

Den nationella plattformen för förbättringskunskap är en samlingspunkt och ett nätverk för alla organisationers ansträngningar att utveckla kvaliteten i vården. Vi gör det genom att

  • sprida metoder och verktyg som stöd i förbättringsarbete
  • bidra till spridning och implementering av förbättringskunskap i utbildning och praktik
  • utveckla arbetssätt, vårdkedjor och vårdprocesser i vård och omsorg
  • utveckla kompetensen i förbättringskunskap, som är en allt viktigare del i grund-, vidare- och fortbildning för hälso- och sjukvårdens professioner
2016-04-19 14.11

Projektet Lärmodeller med på kvalitetsdagar i Göteborg i april

Presentatör stående vid poster med personer kring bordet sittande lyssnande med lunchpaket.Göteborg var under vecka 15 platsen för två stora kvalitetskonferenser om utveckling i hälso- och sjukvården där projektet Lärmodeller fanns med och redovisade sina resultat.
Läs mer

2016-04-19 13.51

Guide för kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Omslaget på den nya guiden.Registercentrum i samverkan har tagit fram en guide som innehåller råd och tips för kvalitetsregister som vill arbeta med kliniskt förbättringsarbete.
Läs mer

Den nationella plattformen för förbättringskunskap

Vårt uppdrag är att vara en mötesplats för att

  • utveckla förbättringskunskap
  • etablera ämnet på vårdutbildningarna
  • sprida/utveckla kunskap om ämnet
  • bidra till att bygga nätverk
  • vara en samlande drivkraft mellan organisationer, professioner, akademi och vården

Läs mer>>

Kalender Kalender


Sommardialogen 2016

Denna sommar anordnas inte Nationella plattformens traditionella sommardialog, men sommaren 2017 är det dags igen. Mer info om innehåll och plats kommer finnas här och skickas ut så småningom.
 


 

11 maj 2016
Region Skånes regionala kvalitetsregisterkonferens

För elfte året i rad arrangerar Skånsk kvalitetskraft och Enheten för strategisk kvalitetsutveckling en regional kvalitetsregisterkonferens. Årets tema är Kvalitetsregister – hur får vi verkstad? Programmet (pdf) 
Datum: Onsdagen den 11 maj 2016, plats: Sessionssalen, Rådhuset i Kristianstad, 600 kr för anställda inom Region Skåne, övriga 750 kr.  Anmäl dig här!

7-8 september 2016
Utvecklingskraft

En konferens där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Mer information.

15 september 2016
Kurs i förbättrings- och förnyelsekunskap i vården

Fristående kurs på 7,5 hp ges av Innovationsteknik på Designvetenskaper, LHT, Lunds universitet. Start den 15 september. Ansökan senast 15 april. Se inbjudan för mer info.

 

 


I vad har Nationella plattformen för förbättringskunskap varit engagerad tidigare år - se fliken: Vad händer? Vad har hänt?

En webbplats i samverkan

mellan akademiska lärosäten
och svensk hälso- och sjukvård,
redigerad av Nationella plattformen
för förbättringskunskap.

Uppdaterad: 2016-04-19
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion