Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Att utveckla kvaliteten i vården

Logotyp för Nationella plattformen för förbättringskunskap.

Nationella plattformen - Vilka är vi? Vad gör vi? 

ikon för Resurser

Resurser - metoder, litteratur, video 

   ikon Förbättringskunskapspyramiden

Förbättringskunskap
- vad är det?
 

  Ikon Lärmodeller

Kvalitetsregister
i förbättringsarbetet
 

 

Notiser och nyheter:

Vårt uppdrag

  • att vara en mötesplats för att utveckla och sprida kunskap om ämnet förbättringskunskap 
  • att etablera ämnet på vårdutbildningarna
  • bygga nätverk
  • vara en samlande drivkraft mellan organisationer, professioner, akademi och vården

Webbplatsen

redigeras av plattformens arbetsgrupp i samverkan med akademiska lärosäten och svensk hälso- och sjukvård 

Kalender Några tips om
      vad som är på G

NPFK:s Sommardialogen 2018 - planeras till vecka 33.

SKL:s konferenskalender 
Exempel:

Senior alert-dag den 10 april på SKL i Stockholm. Målgrupp: region- och lokalkoordinatorer samt personer med ansvar för arbetet med Senior alert i sin verksamhet. I arbetet med prevention ingår förbättringskunskap, se Senior alert elärande (webbsida). 

Nationella patientsäkerhets- konferensen, 19-20 sept 2018, Stockholmsmässan, Älvsjö.

 


Exempel från regioner & landsting:

The 15th International Clinical Microsystem Festival

27 February-1 March 2018 in Jönköping
2 March: Scientific Day, for those with a special interest in research
Theme: Micromastery
This conference is intended for leaders, CEOs, improvement coaches or anyone working to improve quality in health care.
Organizer: Region Jönköping County

Kvalitetsregister-
konferens 2018-04-18

Årets tema: Kvalitetsregister i kunskapsstyrningens tjänst
Plats: Medicon Village i Lund
Program och anmälan: Kvalitetsregisterkonferens 2018
Ur programmet:

  • Den kommande utvecklingen av Kunskapsstyrning och kvalitetsregister
  • Aktuellt om Dataskyddsförordningen
  • Hur kvalitetsregister används i ledning och uppföljning i förvaltningen 
  • Goda exempel på utveckling av vården med stöd av kvalitetsregister

Utvecklingskraft 2018

30-31 maj på Elmia i Jönköping.
Målgrupp: alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård. Övriga som är intresserade av goda exempel på förbättringsarbete.

Från i höstas, kan ses i datorn:

Partnerskapet i vården

- konferens om mötet i vården 
Plats: SUS Malmö 18/10, 2017

 

Navigera på webbplatsen

  • Klicka först på ord i listen överst på sidan. Klicka på ord i vänstra spalten. Klicka på + (plus-ikon) för att få fram fler sidor
Uppdaterad: 2017-11-15
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion