Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
www.forbattringskunskap.se

Dialog i storgrupp, Sommardialogen 2014.

Att utveckla kvaliteten i vården

Den nationella plattformen för förbättringskunskap är en samlingspunkt och ett nätverk för alla organisationers ansträngningar att utveckla kvaliteten i vården. Vi gör det genom att

  • sprida metoder och verktyg som stöd i förbättringsarbete
  • bidra till spridning och implementering av förbättringskunskap i utbildning och praktik
  • utveckla arbetssätt, vårdkedjor och vårdprocesser i vård och omsorg
  • utveckla kompetensen i förbättringskunskap, som är en allt viktigare del i grund-, vidare- och fortbildning för hälso- och sjukvårdens professioner
2016-08-24 14.01

Projektet Lärmodeller presenteras i England

Lärmodellerprojektet kommer att presenteras vid konferensen "All Together Better Health" som hålls i Oxford, Storbrittanien, den 6-9 september.
Läs mer

Den nationella plattformen för förbättringskunskap

Vårt uppdrag är att vara en mötesplats för att

  • utveckla förbättringskunskap
  • etablera ämnet på vårdutbildningarna
  • sprida/utveckla kunskap om ämnet
  • bidra till att bygga nätverk
  • vara en samlande drivkraft mellan organisationer, professioner, akademi och vården

Läs mer>>

Kalender Kalender


Sommardialogen 2017

I år anordnades inte Nationella plattformens traditionella sommardialog, men nu pågår planeringen inför sommaren 2017. Mer info kommer finnas här efter hand.


 

 

 

 


I vad har Nationella plattformen för förbättringskunskap varit engagerad tidigare år - se fliken: Vad händer? Vad har hänt?

En webbplats i samverkan

mellan akademiska lärosäten
och svensk hälso- och sjukvård,
redigerad av Nationella plattformen
för förbättringskunskap.

Uppdaterad: 2016-09-14
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion