Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
www.forbattringskunskap.se

Dialog i storgrupp, Sommardialogen 2014.

Att utveckla kvaliteten i vården

Den nationella plattformen för förbättringskunskap är en samlingspunkt och ett nätverk för alla organisationers ansträngningar att utveckla kvaliteten i vården. Vi gör det genom att

  • sprida metoder och verktyg som stöd i förbättringsarbete
  • bidra till spridning och implementering av förbättringskunskap i utbildning och praktik
  • utveckla arbetssätt, vårdkedjor och vårdprocesser i vård och omsorg
  • utveckla kompetensen i förbättringskunskap, som är en allt viktigare del i grund-, vidare- och fortbildning för hälso- och sjukvårdens professioner
2017-01-11 9.37

Nu är slutrapporten för delprojekt Skåne klar!

Skåneprojektets inriktning, mot hela lärargruppen, har bidragit till att skapa goda förutsättningar för utveckling av undervisningsmoment i flera program och i olika kurser.
Läs mer

2016-11-10 12.48

Projektet Lärmodeller II har lett till bättre samverkan

Omslag till slutrapporten.Bättre samverkan, ökad kunskap om de nationella kvalitetsregistren och studenters medverkan i utvecklingsarbete är några av resultaten från projektet Lärmodeller II.
Läs mer

Surfplatta med text att Lärmodeller 2 är klar.

Se flikar i vänstra spalten!

Nationella plattformen för förbättringskunskap

Detta är en webbplats i samverkan mellan akademiska lärosäten och svensk hälso- och sjukvård, redigerad av Nationella plattformen för förbättringskunskap.

Webbplatsen innehåller sidor som speglar Nationella plattformens uppdrag att vara en mötesplats för att utveckla och sprida kunskap om ämnet förbättringskunskap, etablera ämnet på vårdutbildningarna, bygga nätverk och vara en samlande drivkraft mellan organisationer, professioner, akademi och vården.

Läs mer>>

Kalender Kalender

Kvalitetsregister öppnar för nya möjligheter

- en kvalitetsregisterkonferens med flera intressanta föredrag
Plats: Medicon Village, Lund
Datum: 7 april 2017
Program 8:30 - 15:00, pdf
Så hittar du dit - karta, pdf

 

Sommardialogen 2017

I år anordnades inte Nationella plattformens traditionella sommardialog, men nu pågår planeringen inför augusti 2017. Mer info kommer finnas här efter hand.


 


Engagemang från tidigare år - se fliken till vänster: Historik

Uppdaterad: 2017-01-11
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion