Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Att utveckla kvaliteten i vården

Logotyp för Nationella plattformen för förbättringskunskap.

Nationella plattformen för förbättringskunskap

En samlingspunkt och ett nätverk för alla organisationers ansträngningar att utveckla kvaliteten i vården.

Vilka vi är, hur vi arbetar och hur de kan vara med.

ikon för Resurser

Resurser
till  förbättringskunskap

Länkar till bra metodstöd, webbsidor, artiklar, video, litteratur som rör området förbättringskunskap och arbete med förändringar och utveckling som ska leda till förbättringar.

Vad är förbättringskunskap? Rapporter från Lärmodeller I och II är våra projekt om att använda nationella kvalitetsregister för att förbättra. Rapporter.

 

Notiser och nyheter:

2017-01-11 9.37

Nu är slutrapporten för delprojekt Skåne klar!

Skåneprojektets inriktning, mot hela lärargruppen, har bidragit till att skapa goda förutsättningar för utveckling av undervisningsmoment i flera program och i olika kurser.
Läs mer

2016-11-10 12.48

Projektet Lärmodeller II har lett till bättre samverkan

Omslag till slutrapporten.Bättre samverkan, ökad kunskap om de nationella kvalitetsregistren och studenters medverkan i utvecklingsarbete är några av resultaten från projektet Lärmodeller II.
Läs mer

Vårt uppdrag

Nationella plattformens uppdrag är att vara en mötesplats för att utveckla och sprida kunskap om ämnet förbättringskunskap, etablera ämnet på vårdutbildningarna, bygga nätverk och vara en samlande drivkraft mellan organisationer, professioner, akademi och vården.

Surfplatta med text att Lärmodeller 2 är klar.

Klicka för att gå till slutrapporten!

Kalender Kalender

 

Utvecklingskraft & Nationell HFS-konferens

Elmia, Jönköping, 30-31 maj 2017

En unik konferens där Utvecklingskraft och HFS (nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård) erbjuder en gemensam mötesplats. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård. Tema: ”Hur ska vi arbeta TILLSAMMANS för att uppnå en god, jämlik hälsa och sjukvård”? Mer info här.

Sommardialogen 2017

I år anordnas Nationella plattformens sommardialog i stockholmstrakten. Just nu pågår planeringen inför augusti 2017.

Partnerskapet i vården - konferens om mötet i vården

- om att stärka partnerskapet i vården mellan de personer som möter vården och vårdens professioner. Mer info här! 
Plats: Jubileumsaulan, SUS Malmö
Datum: 18 oktober 2017
Målgrupp: Personer som möter vården och vårdens professioner.
Programmet (pdf). Dagen är avgiftsfri.

Kontakta oss!

Kontakta oss!

Denna webbplats

redigeras av Nationella plattformen för förbättringskunskap i samverkan med akademiska lärosäten och svensk hälso- och sjukvård.

www.forbattringskraft.se

Uppdaterad: 2017-03-28
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion