Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Att utveckla kvaliteten i vården

Logotyp för Nationella plattformen för förbättringskunskap.

Nationella plattformen för förbättringskunskap

- samlingspunkt och nätverk
för alla organisationer som vill utveckla kvaliteten i vården. Vilka är vi? Vad gör vi? Hur kan du vara med?

ikon för Resurser

Resurser
till  förbättringskunskap

Metodstöd, webbsidor, artiklar, filmer, litteratur om  arbete med förändringar och utveckling som ska leda till förbättringar.

   ikon Förbättringskunskapspyramiden

Vad är
förbättringskunskap?

"Utan teori lär vi inget av erfarenheten?"

   Ikon Lärmodeller

Rapporter
från projekten

om att använda nationella kvalitetsregister för att förbättra.

 

Notiser och nyheter:

Vårt uppdrag

Nationella plattformens uppdrag är att vara en mötesplats för att utveckla och sprida kunskap om ämnet förbättringskunskap, etablera ämnet på vårdutbildningarna, bygga nätverk och vara en samlande drivkraft mellan organisationer, professioner, akademi och vården.

Webbplatsen

redigeras av Nationella plattformen för förbättringskunskap i samverkan med akademiska lärosäten och svensk hälso- och sjukvård. Kontakta oss!

Kalender Kalender

 

Sommardialogen 2017

I år anordnas Nationella plattformens sommardialog i stockholmstrakten i augusti. Vecka 22 skickas mail ut till de som anmält sig med lista över vilka som kommit med. Förberedelsematerial skickas ut senare, före midsommar.

Partnerskapet i vården - konferens om mötet i vården

- om att stärka partnerskapet i vården mellan de personer som möter vården och vårdens professioner. Mer info här! 
Plats: Jubileumsaulan, SUS Malmö
Datum: 18 oktober 2017
Målgrupp: Personer som möter vården och vårdens professioner.
Programmet (pdf). Dagen är avgiftsfri.

Uppdaterad: 2017-06-13
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion