Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Remiss för optiker till Ögonläkarhuset City i Jönköping AB

Fält markerade med * är obligatoriska

Om patienten ex 19501123-1234
Anamnes
Höger öga Vänster öga Plötslig debut Långsam debut Debuttid m.m
Syn
nedsättning
Kontakt
linsproblem
Rött öga
Värk
Flugseende
Krokseende
Dubbelseende
Andra besvär
Status DatumEx: 2005-03-29
Höger Vänster
Synskärpa ok *
Synskärpa korr *
Sfär *
Cylinder *
Axel *
Närvisus
Addition
DatumEx: 2005-03-29
Höger Vänster
Synskärpa ok
Synskärpa korr
Sfär
Cylinder
Axel
Ögontryck (NCT)
Grå starr

Vid misstanke om grå starr

Avsändare

Så här gör du


Fyll i "Frågor till patienten" vid misstanke om grå starr.

Ange din e-postadress om du vill ha ett e-postmeddelande när remissen är mottagen och registrerad av ögonmottagningen.

Klicka på knappen "Skicka remissen" när du är klar. Informationen skickas via en säker förbindelse.

Klicka därefter på knappen "Skriv ut" om du behöver en utskrift på remissen.

Kontaktuppgifter för remisser

Kent Carlsson
Ögonläkarhuset City i Jönköping
Barnarpsgatan 13
55316 Jönköping
036-32 84 30
ogonlakarhuset.city@lj.se
www.lakarhusetjonkoping.se/

Uppdaterad: 2015-10-28
Susanne Yngvesson Strid, Folkhälsa och sjukvård