Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

Fiske

FoUrum social välfärd

FoUrums uppdrag är att stödja länets kommuner i att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att ge brukarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.

2016-07-01 11.03

Nya arbetsmetoder ska ge en bättre vård vid samsjuklighet

Annela Major Eklund och Mattias Vejklint arbetar med länets utvecklingsarbete inom psykiatrin. Foto: Lisa Andersson.Personer med samsjuklighet, det vill säga både psykisk sjukdom och somatisk ohälsa, behöver ofta omfattande och samordnade insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Läs mer

2016-06-28 11.34

15 miljoner till kompetensutveckling inom integrationsområdet

Barn som pusslar. Foto: Lisa Andersson.Länets kommuner har tillsammans med studieförbund och sociala företag beviljats närmare 15 miljoner kronor i EU-stöd för att öka länets kompetens om integration.
Läs mer

2016-06-22 9.24

Att gå från daglig verksamhet till ett arbete

Lena och Susanne går igenom en genomförandeplan skriven på lättläst.Under förra året hade 35 300 personer i Sverige insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Det övergripande målet med den insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete.
Läs mer

2016-06-13 8.01

Regionen premierar avgående studenter

Kajsa Nordholm, Mikaela Johansson, Terje Ekvall, Daniel Hörberg, Malena Arvidsson, Helena Ågren och Viktoria Bengtsson fick ta emot regionens stipendier i samband med Hälsohögskolans avslutning den 11 juni 2016. Foto: Lisa Andersson.Region Jönköpings län och länets kommuner delar varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter för bästa uppsats och till bästa student.
Läs mer

2016-05-18 12.29

Att göra skillnad i människors liv

Handläggare inom ekonomiskt bistånd från hela länet deltog i en inspirations- och dialogdag i Jönköping den 11 maj. Foto: Lisa Andersson.Handläggare inom ekonomiskt bistånd har en komplex arbetsroll som kräver samarbete med många andra professioner. Tillsammans arbetar vi i länet för att höja statusen på yrket.
Läs mer

2016-05-13 9.49

Länet gör gemensam familjehemsrekrytering

Barn som klättrar i träd. Foto: Lisa AnderssonDen 16 maj startar länets gemensamma familjehemsresurs som rekryterar och utbildar länets familjehem.
Läs mer

2016-03-30 13.54

Hur går det för ensamkommande ungdomar i Jönköpings län?

Kommunerna i länet arbetar gemensamt med uppföljning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Foto: Lisa Andersson.Kommunerna i länet har tillsammans utvecklat en modell för uppföljning på boenden för ensamkommande barn och ungdomar.
Läs mer

2016-03-23 13.45

Ett gemensamt ansvar för barn och unga

Noomi Carlsson, Karl Gudmundsson, Ing-Marie Wieselgren, Marie Rahlén Altermark och Yvonne Lindén Andersson; nyckelpersoner i samverkan för barn och ungas bästa.Idag behöver en miljon svenskar samordnade insatser av samhället. Många av dessa är barn och ungdomar. För att hjälpa dem på bästa sätt måste vi samverka.
Läs mer

2016-03-18 8.18

Vårdialogen: Ett knytkalas med kunskaper och erfarenheter

Några av deltagarna på årets Vårdialog som sker i samverkan mellan kommuner, region och högskola.För tredje året sker den återkommande Vårdialogen i Jönköpings län. Det är en mötesplats för dialog och reflektion mellan forskning, utbildning och praktik.
Läs mer

2016-03-18 7.42

Länets psykiatri: Egenmakt, hopp och återhämtning

Under ett så kallat Skavlansamtal samlades personer med egen erfarenhet och olika professioner för samtal om återhämtning.Kommuner och region gör stora gemensamma insatser för att förbättra arbetet för personer med psykisk ohälsa, vilket även stöds av staten. Vid en större konferens fick länets medarbetare del av vad som görs, framförallt inom återhämtning och brukarinflytande.
Läs mer

Öppna jämförelser

FoUrum publicerar rapporter för Jönköpings län inom alla områden för öppna jämförelser.

Publicerade regionrapporter inom öppna jämförelser

Familjehemsresursen

Kommunerna i Jönköpings län driver gemensamt Familjehemsresursen, som jobbar med rekrytering och utbildning av familjehem.

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2016-07-01
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Primärkommunal utveckling PKU