Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

Fiske

FoUrum social välfärd

FoUrums uppdrag är att stödja länets kommuner i att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att ge brukarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.

2016-10-28 7.41

Länet växlar upp arbetet med en återhämtningsinriktad psykiatri

Arpad Andersson, Sara Thil, Mia Nordlund, Malin Forslund och Elisabeth Magnusson arbetar med länets utveckling av en återhämtningsinriktad psykiatri.Jönköpings län driver - kommuner och region i samverkan - ett långsiktigt arbete med att etablera ett återhämtningsinriktat förhållningssätt inom psykiatrin.
Läs mer

Familjehemsresursen

Kommunerna i Jönköpings län driver gemensamt Familjehemsresursen, som jobbar med rekrytering och utbildning av familjehem.

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2016-12-20
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Primärkommunal utveckling PKU