Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

Fiske

FoUrum social välfärd

FoUrums uppdrag är att stödja länets kommuner i att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att ge brukarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.

2017-03-22 10.38

Länets första peers redo för uppdrag!

Syntolkning: 15 personer runt ett bord.Vid sin sista utbildningsträff den 21 mars diplomerades länets första 15 så kallade "peers". En peer är en person som bidrar med sin kunskap om psykisk ohälsa.
Läs mer

2017-03-15 8.54

Barns rättigheter vid ekonomisk utsatthet

Tryckta kort om barnrätt och Barnkonventionen. Foto: Lisa Andersson.Länets kommuner arbetar tillsammans med FoUrum för att höja statusen för handläggare inom ekonomiskt bistånd.
Läs mer

2017-01-20 14.05

Stipendier till avgående studenter

Vinnarna av stipendier för Bästa student och Bästa uppsats vid Hälsohögskolans avslutning den 20 januari 2017. Foto: Lisa Andersson.Region Jönköpings län och länets kommuner delar varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter för bästa uppsats och till bästa student.
Läs mer

Familjehemsresursen

Kommunerna i Jönköpings län driver gemensamt Familjehemsresursen, som jobbar med rekrytering och utbildning av familjehem.

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2017-03-22
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling