Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

Fiske

FoUrum social välfärd

FoUrums uppdrag är att stödja länets kommuner i att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att ge brukarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.

2016-05-18 12.29

Att göra skillnad i människors liv

Handläggare inom ekonomiskt bistånd från hela länet deltog i en inspirations- och dialogdag i Jönköping den 11 maj. Foto: Lisa Andersson.Handläggare inom ekonomiskt bistånd har en komplex arbetsroll som kräver samarbete med många andra professioner. Tillsammans arbetar vi i länet för att höja statusen på yrket.
Läs mer

2016-05-13 9.49

Länet gör gemensam familjehemsrekrytering

Barn som klättrar i träd. Foto: Lisa AnderssonDen 16 maj startar länets gemensamma familjehemsresurs som rekryterar och utbildar länets familjehem.
Läs mer

2016-04-06 10.49

Letterbox Club hjälper barn i utsatta livssituationer

Forskarna bakom Letterbox Club: Hilma Forsman, Bo Vinnerljung, Inger Ridderlind, Sofia Lager Millton, Rose Griffiths, Paul Andrews och Kerstin Larsson. Foto: Johan W Avby.Jönköpings län har under ett år prövat metoden Letterbox Club - en metod för att stimulera och utveckla barns läs- och matematikförmåga.
Läs mer

2016-04-04 7.44

FoU-ledare Lena Olsson disputerade inom handikappvetenskap

Lena Olsson disputerade i handikappvetenskap den 1 april. Foto: Lisa Andersson.Lena Olsson är socionom och arbetar som FoU-ledare på FoUrum. Den 1 april försvarade hon sin avhandling inom handikappvetenskap.
Läs mer

2016-03-30 13.54

Hur går det för ensamkommande ungdomar i Jönköpings län?

Kommunerna i länet arbetar gemensamt med uppföljning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Foto: Lisa Andersson.Kommunerna i länet har tillsammans utvecklat en modell för uppföljning på boenden för ensamkommande barn och ungdomar.
Läs mer

2016-03-23 13.45

Ett gemensamt ansvar för barn och unga

Noomi Carlsson, Karl Gudmundsson, Ing-Marie Wieselgren, Marie Rahlén Altermark och Yvonne Lindén Andersson; nyckelpersoner i samverkan för barn och ungas bästa.Idag behöver en miljon svenskar samordnade insatser av samhället. Många av dessa är barn och ungdomar. För att hjälpa dem på bästa sätt måste vi samverka.
Läs mer

2016-03-18 14.20

”Faller du så faller jag” – att leva nära någon med missbruk

Ann Söderlund och Gunborg Brännström deltog båda som föreläsare denna dag.Trygga vuxna ger trygga barn. Att växa upp i en familj eller nära någon med beroendeproblematik talar vi fortfarande alldeles för sällan om. Men många arbetar för en förändring.
Läs mer

2016-03-18 8.18

Vårdialogen: Ett knytkalas med kunskaper och erfarenheter

Några av deltagarna på årets Vårdialog som sker i samverkan mellan kommuner, region och högskola.För tredje året sker den återkommande Vårdialogen i Jönköpings län. Det är en mötesplats för dialog och reflektion mellan forskning, utbildning och praktik.
Läs mer

2016-03-18 7.42

Länets psykiatri: Egenmakt, hopp och återhämtning

Under ett så kallat Skavlansamtal samlades personer med egen erfarenhet och olika professioner för samtal om återhämtning.Kommuner och region gör stora gemensamma insatser för att förbättra arbetet för personer med psykisk ohälsa, vilket även stöds av staten. Vid en större konferens fick länets medarbetare del av vad som görs, framförallt inom återhämtning och brukarinflytande.
Läs mer

2016-03-04 9.05

Stöd till studier för personer med funktionsnedsättning

Utbildare från Misa Kompetens som höll i en utbildning för länets personal i den evidensbaserade metoden Supported Education.Supported Education är en framgångsrik metod som hjälper personer med olika typer av funktionsnedsättning att klara sina studier.
Läs mer

Öppna jämförelser

FoUrum publicerar rapporter för Jönköpings län inom alla områden för öppna jämförelser.

Publicerade regionrapporter inom öppna jämförelser

Familjehemsresursen

Kommunerna i Jönköpings län driver gemensamt Familjehemsresursen, som jobbar med rekrytering och utbildning av familjehem.

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2016-05-18
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Primärkommunal utveckling PKU