Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

Fiske

FoUrum social välfärd

FoUrums uppdrag är att stödja länets kommuner i att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att ge brukarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.

2016-09-08 11.15

Aktiestinsens stipendier för arbete med äldres aktivitet och hälsa

Lennart "Aktiestinsen" Israelsson delar ut stipendier för forskning och utveckling inom äldres aktivitet och hälsa. Foto: ©Jönköping UniversityAktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse utlyser stipendier till yrkesverksamma för utvecklingsarbete inom hälsofrämjande arbete för äldres hälsa.
Läs mer

2016-08-25 11.14

Nyfikna magister- och masterstudenter inleder hösten

Årets nya magister- och masterstudenter i samband med introduktionen i augusti.Tillsammans driver länets kommuner, högskolan och Region Jönköpings län en magister- och masterutbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap. I dagarna hälsas 40 nya studenter från hela landet välkomna till Jönköping.
Läs mer

2016-07-01 11.03

Nya arbetsmetoder ska ge en bättre vård vid samsjuklighet

Annela Major Eklund och Mattias Vejklint arbetar med länets utvecklingsarbete inom psykiatrin. Foto: Lisa Andersson.Personer med samsjuklighet, det vill säga både psykisk sjukdom och somatisk ohälsa, behöver ofta omfattande och samordnade insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Läs mer

2016-06-28 11.34

15 miljoner till kompetensutveckling inom integrationsområdet

Barn som pusslar. Foto: Lisa Andersson.Länets kommuner har tillsammans med studieförbund och sociala företag beviljats närmare 15 miljoner kronor i EU-stöd för att öka länets kompetens om integration.
Läs mer

2016-06-22 9.24

Att gå från daglig verksamhet till ett arbete

Lena och Susanne går igenom en genomförandeplan skriven på lättläst.Under förra året hade 35 300 personer i Sverige insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Det övergripande målet med den insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete.
Läs mer

2016-06-13 8.01

Regionen premierar avgående studenter

Kajsa Nordholm, Mikaela Johansson, Terje Ekvall, Daniel Hörberg, Malena Arvidsson, Helena Ågren och Viktoria Bengtsson fick ta emot regionens stipendier i samband med Hälsohögskolans avslutning den 11 juni 2016. Foto: Lisa Andersson.Region Jönköpings län och länets kommuner delar varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter för bästa uppsats och till bästa student.
Läs mer

Familjehemsresursen

Kommunerna i Jönköpings län driver gemensamt Familjehemsresursen, som jobbar med rekrytering och utbildning av familjehem.

Familjehemsresursen

Forskarfredag

 Knapp med texten "Jag är en forskare - Forskarfredag"

Nyfiken på forskning i länet?
30 september 2016 arrangeras Forskarfredag.
Mer om Forskarfredag

Uppdaterad: 2016-09-13
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Primärkommunal utveckling PKU