Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

Fiske

FoUrum social välfärd

FoUrums uppdrag är att stödja länets kommuner i att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att ge brukarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.

2018-02-05 7.46

Utbildningsmaterial från baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

Den 31 januari och 1 februari hölls årets baskurs i riskbruk, missbruk och beroende i Jönköpings län. Nu finns allt utbildningsmaterial publicerat.
Läs mer

Familjehemsresursen

Kommunerna i Jönköpings län driver gemensamt Familjehemsresursen, som jobbar med rekrytering och utbildning av familjehem.

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2018-02-05
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling