Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

Fiske

FoUrum social välfärd

FoUrums uppdrag är att stödja länets kommuner i att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att ge brukarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.

2017-10-17 9.37

Bristande kunskap om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser

Fem personer sitter på rad på en scen och samtalar.Insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden var ämne för ett välbesökt frukostmöte.
Läs mer

2017-10-03 8.44

Hopp, livsstil och tid är viktiga delar i återhämtning

Tre personer tittar in i kameran och ler. Framför dem på ett bord står en dator och en kanna vatten.Sambandet mellan psykisk hälsa, fysisk hälsa och återhämtning var temat för den konferens som länets kommuner tillsammans med regionen höll i Värnamo den 27 september.
Läs mer

2017-08-22 12.10

Nya masterstudenter i kvalitetsförbättring och ledarskap

Ett 40-tal personer tillika studenter och lärare står framför ett hus.I dagarna hälsas ett 40-tal nya studenter från hela landet välkomna till Jönköping och vårt masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap.
Läs mer

Familjehemsresursen

Kommunerna i Jönköpings län driver gemensamt Familjehemsresursen, som jobbar med rekrytering och utbildning av familjehem.

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2017-10-20
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling