Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
plus.rjl.se/fourumsocialvalfard
Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

Fiske

FoUrum social välfärd

FoUrums uppdrag är att stödja länets kommuner i att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att ge brukarna inflytande, stärka den professionella kompetensen och integrera forskning och praktik.

2016-08-25 11.14

Nyfikna magister- och masterstudenter inleder hösten

Årets nya magister- och masterstudenter i samband med introduktionen i augusti.Tillsammans driver länets kommuner, högskolan och Region Jönköpings län en magister- och masterutbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap. I dagarna hälsas 40 nya studenter från hela landet välkomna till Jönköping.
Läs mer

2016-06-13 8.01

Regionen premierar avgående studenter

Kajsa Nordholm, Mikaela Johansson, Terje Ekvall, Daniel Hörberg, Malena Arvidsson, Helena Ågren och Viktoria Bengtsson fick ta emot regionens stipendier i samband med Hälsohögskolans avslutning den 11 juni 2016. Foto: Lisa Andersson.Region Jönköpings län och länets kommuner delar varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter för bästa uppsats och till bästa student.
Läs mer

Familjehemsresursen

Kommunerna i Jönköpings län driver gemensamt Familjehemsresursen, som jobbar med rekrytering och utbildning av familjehem.

Familjehemsresursen

Uppdaterad: 2016-09-13
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Primärkommunal utveckling PKU