Region Jnkpings ln FoUrum utbildning
http://plus.rjl.se/fourumutbildning

Böcker i en skolbänk

FoUrum utbildning

FoUrum utbildning är en arena för forskning och utveckling inom skolans område i Jönköpings län. Syftet är att skapa förutsättningar för en kvalitetsutveckling som inte vore möjlig utan ett sådant regionalt samarbete. Länets tretton kommuner driver partnerskapet tillsammans.

Denna satsning på fördjupade kontakter mellan forskning och verksamhet är ett led i att utveckla skolan för att förbättra elevernas måluppfyllelse och upplevelse av trygghet. Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Samarbetet bygger på ett partnerskap mellan länets kommuner. Uppdraget är att arbeta med alla gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterar att samverka kring. Insatserna kan vara både av forsknings- och av utvecklingskaraktär.

2017-06-19 13.55

Fjärrundervisning presenterades på internationell konferens

Två personer vid en poster som beskriver fjärrundervisning i Jönköpings län.FoUrum presenterade länets arbete med fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på konferensen EDEN i Jönköping.
Läs mer

2017-06-13 10.54

Stipendier till avgående studenter på Högskolan för lärande och kommunikation

Sex glada personer med blommor och stipendier.Länets skolchefer delar varje år ut stipendier till studenter från Högskolan för lärande och kommunikation för bästa examensarbete.
Läs mer

Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

Kontakt

Yvonne Lindén Andersson
Utvecklingsledare och samordnare
072-525 84 02

Katarina Haraldsson
Vetenskaplig ledare
073-057 03 71

Pakitta Kiatkulthorn
Projektledare fjärrundervisning modersmål
070-209 24 68

Uppdaterad: 2017-06-19
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling