Region Jnkpings ln FoUrum utbildning
http://plus.rjl.se/fourumutbildning

Böcker i en skolbänk

FoUrum utbildning

FoUrum utbildning är en arena för forskning och utveckling inom skolans område i Jönköpings län. Syftet är att skapa förutsättningar för en kvalitetsutveckling som inte vore möjlig utan ett sådant regionalt samarbete. Länets tretton kommuner driver partnerskapet tillsammans.

Denna satsning på fördjupade kontakter mellan forskning och verksamhet är ett led i att utveckla skolan för att förbättra elevernas måluppfyllelse och upplevelse av trygghet. Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Samarbetet bygger på ett partnerskap mellan länets kommuner. Uppdraget är att arbeta med alla gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterar att samverka kring. Insatserna kan vara både av forsknings- och av utvecklingskaraktär.

Twitter

Följ det regionala FoU-arbetet inom socialtjänst, skola och fritid.

@FoU_regionjkpg

Kontakt

Yvonne Lindén Andersson
Utvecklingsledare och samordnare
072-525 84 02

Katarina Haraldsson
Vetenskaplig ledare
073-057 03 71

Pakitta Kiatkulthorn
Projektledare fjärrundervisning modersmål
070-209 24 68

Uppdaterad: 2017-10-03
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling