Region Jnkpings ln Funktionsnedsättning
plus.rjl.se/funktionsnedsattning

 

Funktionsnedsättning

Här kan man läsa om olika  funktionsnedsättningar och vilket stöd Region Jönköpings län erbjuder. Här finns även information till personal som kommer i kontakt med frågor som berör funktionsnedsättningar, till exempel regler, rättigheter och policydokument.

En funktionsnedsättning beror på en skada eller sjukdom som är medfödd eller som har tillkommit senare i livet. Den kan vara kroppslig, psykisk eller begåvningsmässig. För en person med funktionsnedsättning uppstår funktionshindret i mötet med omgivningen. På så sätt är det omgivningen som avgör hur hindrande funktionsnedsättningen blir.
 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Landstinget i Jönköpings län tog 2002-2005 fram en handlingsplan för handikappolitiken. Handlingsplanen utvärderades av Landstingsets verksamheter och Handikapprörelsen 2006. Landstingsfullmäktige beslutade 2006 att utvärderingen ska ligga till grund för fortsatt arbete enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken.

 

Uppdaterad: 2018-01-11
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion