Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Futurums ansvarsområde innefattar huvudsakligen stöd till klinisk forskning och samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar samt kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2017-02-23 11.08

Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet, studieort Jönköping, kommer att ha sina lokaler i ett nybyggt hus intill Länssjukhuset Ryhov, med inflyttning i januari 2020.I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.
Läs mer

2017-02-01 8.05

Nu finns Olle Stendahls föreläsning om forskningsansökningar på film

Olle Stendahls föreläsning på Futurum den 16 december 2016 filmades. Föreläsningen handlade om att framgångsrikt söka externa forskningsanslag.
Läs mer

2017-01-23 7.47

Stipendier till studenter

Malin Sundh, Jessica Bjurman, Lena Yousif och Rafet Krasniqi fick stipendier för bästa uppsats i omvårdnad och socialt arbete, medan Meja Svanberg fick stipendium som bästa student, när Hälsohögskolan i Jönköping hyllade avgående elever fredagen den 20 jaRegion Jönköpings län och länets kommuner delar varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter för bästa uppsats och till bästa student.
Läs mer

2017-01-18 10.54

Referenshanteringsprogrammet EndNote, våren 2017

Fler kurstillfällen och möjlighet att få support och enskild handledning.
Läs mer

2017-01-17 14.07

CINAHL med fulltext

Region Jönköpings län har åter abonnemanget som ger användare direkt tillgång till databasen CINAHLs fulltext-arkiv.
Läs mer

2017-01-16 11.37

Jönköpingsforskare med flera - om teambaserad vård i Vetenskapsradion

Teambaserad vårdInom vården har olika yrkesgrupper alltid behövt samarbeta, men teambaserad vård går några steg till på vägen. Lyssna på de båda programmen som sändes på Vetenskapsradion den 10 januari.
Läs mer

2017-01-02 10.46

Antalet publicerade forskningsartiklar ökar i Region Jönköpings län

Två av Region Jönköpings läns forskare: Hanna sjöholm och Ann-Sofi Kammerlind, foto: Johan W AvbyMedarbetare inom Region Jönköpings län som forskar är mycket aktiva och resultatet sprids i internationella tidskrifter. Antalet publikationer ökar visar en mätning som Futurum utfört.
Läs mer

2016-12-15 7.24

Jönköpings län har flest vårdanställda som forskar

Region Jönköpings läns forskningschef, Futurum - akademin för hälsa och vård, foto; Johan W AvbyDagens Medicin har inventeriat landsting och regioner om förutsättningarna för vårdpersonal att få forska inom ramen för sin anställning. Av dem som inte har universitetssjukhus är det Region Jönköpings län som satsar mest pengar på forskning och har flest vårdanställda som forskar.
Läs mer

2016-10-17 11.01

Ny handledningsmodell för sjuksköterskestudenter i Region Jönköpings län

Ny handledningsmodell för sjuksköterkestudenter; Smålandsbilder.seFuturum har i samverkan med Hälsohögskolan Jönköping utarbetat en modell för handledning för sjuksköterske-programmets studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), med utgångspunkt i den pedagogiska modellen - Peer-learning.
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har ca 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor/år
  • publicerar ca 150 vetenskapliga arbeten/år
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten

KOM IHÅG

Sök forskningsanslag från Futurum senast den 31 mars 2017

Information


Sök forskningsanslag från FORSS senast den 1 april 2017

Information


Regional kurs i forskningsmetodik -sista ansökningsdag 6 mars 2017

Information

Ansökningsblankett


Kurser i EndNote våren 2017

Information

 

Uppdaterad: 2017-01-24
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion