Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Ansvarsområdet för enheten innefattar stöd till klinisk forskning, samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar, ansvar för decentraliserad läkarutbildning vid Linköpings universitet från 2019, ansvar för läkares AT och ST- utbildning och kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2016-12-08 16.13

Längre behandling vid bröstcancer gör skillnad

Många kvinnor med bröstcancer avbryter behandlingen i förtid på grund av de biverkningar som läkemedlet Tamoxifen kan ge. Idag rekommenderas patienter tamoxifen i fem till tio år ”men om vi kan få de kvinnor som avbryter behandlingen tidigt att stå ut i två till tre år skulle vi spara många liv”, säger Maria Ekholm.
Läs mer

2016-12-05 14.59

Elisabeth Norén disputerar den 16 december

Avhandlingens titel är: Genetic variation of tight junction structures in intestinal inflammation
Läs mer

2016-11-25 11.14

Skriv framgångsrika forskningsanslags-ansökningar!

Skriv framgångsrika forskningsanslags-ansökningar! Olle Stendahl föreläser den 16 december, han är professor emeritus i medicinsk mikrobiologi, Linköping och har en bred forskningserfarenhet.
Läs mer

2016-11-25 10.47

Utställning om våld mot kvinnor på Ryhovs bibliotek

Utställning om våld mot kvinnor på Ryhovs bibliotek, foto: Mikael WallinBiblioteket Ryhov visar utställning som uppmärksammar den "Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor". Utställningen pågår till den 5 december.
Läs mer

2016-11-24 14.21

Anna Lena Sundell disputerar den 9 december

Avhandlingens titel är: Children with orofacial clefts: dental caries and health-related quality of life
Läs mer

2016-11-24 9.14

Roland Boij disputerar den 2 december

Avhandlingens titel är: Aspects of inflammation, angiogenesis and coagulation in preeclampsia
Läs mer

2016-11-01 13.54

Grattis Margaretha Stenmarker - Månadens Jönköpingsbo

Margaretha Stenmarker, barnonkolog och Månadens JönköpingsboMargaretha Stenmarker, barnonkolog och biträdande verksamhetschef på Futurum - akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län, utbildar sjuksköterskor och läkare via Barncancerfonden och Karolinska Institutet och är en flitig och hyllad forskare och föreläsare som tycker att mötet med sjuka barn och deras familjer är det viktigaste.
Läs mer

2016-10-24 11.01

Forskningsbaserad kunskap i vårdbyggandet

Helle Wijk, foto: Göran HenriksForskning visar att en god och läkande vårdarkitektur kan förbättra patientsäkerheten, korta vårdtider och minska stressen hos personal, patienter och anhöriga.
Läs mer

2016-10-17 11.01

Ny handledningsmodell för sjuksköterskestudenter i Region Jönköpings län

Ny handledningsmodell för sjuksköterkestudenter; Smålandsbilder.seFuturum har i samverkan med Hälsohögskolan Jönköping utarbetat en modell för handledning för sjuksköterske-programmets studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), med utgångspunkt i den pedagogiska modellen - Peer-learning.
Läs mer

2016-10-06 11.45

Forskarfredag bjöd på vetenskap med stor bredd

Science After work. Barnonkologen Margaretha Stenmarker berättade om unga vuxnas erfarenheter av cancerbehandling i barndomen, och hur det påverkat dem senare i livet. Sex forskare gav korta presentationer om bland annat larmsamtal till SOS Alarm, äldre oI Jönköpings län pågår forskning med stor bredd. Ett 40-tal forskare bjöd på ett smakprov under Forskarfredag 30 september, där besökarna kunde komma och gå och välja från en mängd programpunkter under bland annat Science Café och Science After work.
Läs mer

2016-09-22 16.07

Ny forskarutbildningen har startat på Futurum - akademin för hälsa och vård

Forskarutbildningen har startat på FuturumKursen har lockat 14 kliniskt verksamma medarbetare från olika professioner och verksamheter inom Region Jönköpings län. Syftet med utbildningen är att stimulera intresset och ge praktiska kunskaper i klinisk forskningsmetodik och stimulera intresset för klinisk forskning.
Läs mer

2016-09-21 14.15

ClinicalKey ger dig tillgång till tusen medicinska e-böcker

foto:Smålandsbilder.seSom medarbetare i region Jönköpings län kan du nu komma åt ClinicalKey som är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller drygt tusen medicinska e-böcker av hög kvalitet.
Läs mer

2016-09-16 8.10

ForskarFredag: Så får du fram jordgubbens DNA

Två medarbetare i ett laboratoriumDen 30 september är det dags för årets Forskarfredag. Många forskare inom Region Jönköpings län berättar om sina spännande arbeten för allmänheten. Självklart får du också chans att själv göra experiment. Se filmen!
Läs mer

2016-07-04 10.26

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Påvisning av Escherichia coli med Realtids PCR - en snabb och enkel metod. Malin Lager, biomedicinsk analytiker och doktorand på Laboratoriemedicin, är en av dem som utfört studien.
Läs mer

2016-07-04 9.07

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Höga kortisolnivåer kan ha negativa effekter på hjärnans struktur, det är ett resultat som AT-läkaren Andreas Stomby, Region Jönköpings län, med flera kommit fram till i en studie som nyligen publicerats.
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor per år
  • publicerar årligen ca 120 vetenskapliga arbeten
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten

KOM IHÅG

Uppdaterad: 2016-11-15
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion