Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Ansvarsområdet för enheten innefattar stöd till klinisk forskning, samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar, ansvar för decentraliserad läkarutbildning vid Linköpings universitet från 2019, ansvar för läkares AT och ST- utbildning och kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2016-08-22 8.55

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

I ett samarbete mellan Klinisk Fysiologi, Länssjukhuset Ryhov och Hälsohögskolan i Jönköping har en studie genomförts som visar att s.k. ”idrottshjärta”, en fysiologisk anpassning av hjärtat vid långvarig regelbunden träning, kan utvecklas redan under tonåren.
Läs mer

2016-08-22 8.19

Futurums Novemberseminarium, boka dagen!

Läkare undersöker en liten flicka, foto: Smålandsbilder.seVem är jag? Vem är du? Hur förstår och finner vi varandra - trots våra olika bakgrunder och erfarenheter? Hur handleder vi våra studenter i en föränderlig värld?
Läs mer

2016-08-18 10.49

Två disputationer den 30 september

Två medarbetare från Region Jönköpings län kommer att försvara sina avhandlingar fredagen den 30 september
Läs mer

2016-08-16 8.56

Forskningsledare primärvård till Futurum sökes

Foto: Smålandsbilder.se Just nu pågår arbetet med att stärka primärvårdens forsknings- och utbildningsuppdrag. Dessutom genomförs en ny utvecklingsstrategi i Region Jönköpings län i vilken det ingår att utveckla ett gemensamt arbetssätt inom regionen i samarbete med kommunerna för att samordna vård. Vårdcentralerna ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren behöver hälso- och sjukvård under hela livet.
Läs mer

2016-07-05 16.24

Utbildningsdag om Hälsosamtal med barn och ungdomar inom elevhälsan 23 september i Jönköping

Litet barn med mattallrik, foto: Smålandsbilder.seUtbildningen vänder sig till nyanställda skolsköterskor i Jönköpings län samt intresserade skolsköterskor från övriga landet.
Läs mer

2016-07-04 10.26

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Påvisning av Escherichia coli med Realtids PCR - en snabb och enkel metod. Malin Lager, biomedicinsk analytiker och doktorand på Laboratoriemedicin, är en av dem som utfört studien.
Läs mer

2016-07-04 9.07

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Höga kortisolnivåer kan ha negativa effekter på hjärnans struktur, det är ett resultat som AT-läkaren Andreas Stomby, Region Jönköpings län, med flera kommit fram till i en studie som nyligen publicerats.
Läs mer

2016-05-30 9.08

Årets vårdadministratörsstudent

Caroline Hermansson och Lise-Lott Prebner, foto: Agneta DelisCaroline Hermansson, vårdadministratörsstudent vid Jönköping University, har fått regionens årliga stipendium som delas ut för väl utförda studier.
Läs mer

2016-05-26 10.17

Tvådagarskurs i Fysioterapi vid yrsel och balansrubbningar

Tvådagarskurs i Fysioterapi vid yrsel och balansrubbningarKursen äger rum i Jönköping den 27 september och 14 oktober 2016. Kursledare är Ann-Sofi Kammerlind, Leg sjukgymnast och Med Dr, Futurum, Region Jönköpings län.
Läs mer

2016-05-24 8.17

Från kunskap till handling

Anette Petersons forskning handlar om hur man kommer från kunskap till handling, foto: Johan W AvbyAtt det kan vara svårt att omsätta ny kunskap till den praktiska vårdens vardag är en erfarenhet många delar. Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Jönköpings län, har visat i sin doktorsavhandling hur ett systematiskt förbättringsarbete med stöd från nationella kvalitetsregister kan bidra till kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården.
Läs mer

2016-05-13 8.00

Maria Mauritz blev "Årets pedagog"

Maria Mauritz "Årets pedagog", foto: Jonas Lind"En enorm vilja att ge studenterna förståelse kring hur teorin fungerar i praktiken samt pedagogiska färdigheter utöver det vanliga." Så motiverar studenterna vid Medicinska fakulteten och studentkåren Consensus valet av Maria Mauritz som "Årets pedagog".
Läs mer

2016-04-26 8.47

Linköpings universitet utbildar läkare i Jönköping

Linköpings universitet utbildar läkare i JönköpingEtt avtal mellan Linköpings universitet och Region Jönköpings län innebär att 150 läkarstudenter från Linköpings universitet kommer att ha Jönköping som sin studieort.
Läs mer

2016-04-05 9.23

Antibiotika och penicillinallergi

Marina Nylin, ST-läkare Tranås Vårdcentral har under sitt obligatoriska vetenskapliga ST-arbete studerat användning av bredspektrumantibiotika i primärvård och samband med reell penicillinallergi.
Läs mer

2016-03-01 13.32

Kirurg Roland Andersson blir adjungerad professor

Roland Andersson handleder Joachim Stark, läkarstudent, foto: Johan Werner AvbyRoland Andersson är en erfaren kirurg i Region Jönköpings län - och en av världens främsta experter på blindtarmsinflammation. Som adjungerad professor i kirurgi vid Linköpings Universitet får han nu en tydlig roll som handledare för unga forskare.
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor per år
  • publicerar årligen ca 120 vetenskapliga arbeten
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten

KOM IHÅG

Sök Futurums reseanslag senast 31 augusti 2016!
Reseanslag

Uppdaterad: 2016-08-16
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion