Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Ansvarsområdet för enheten innefattar stöd till klinisk forskning, samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar, ansvar för decentraliserad läkarutbildning vid Linköpings universitet från 2019, ansvar för läkares AT och ST- utbildning och kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2017-01-17 14.07

CINAHL med fulltext

Region Jönköpings län har åter abonnemanget som ger användare direkt tillgång till databasen CINAHLs fulltext-arkiv.
Läs mer

2017-01-16 11.37

Jönköpingsforskare med flera - om teambaserad vård i Vetenskapsradion

Teambaserad vårdInom vården har olika yrkesgrupper alltid behövt samarbeta, men teambaserad vård går några steg till på vägen. Lyssna på de båda programmen som sändes på Vetenskapsradion den 10 januari.
Läs mer

2017-01-10 14.17

Christina Petersson disputerar den 20 januari

Avhandlingens titel är: Using health-related quality of life instruments for children with long-term conditions: On the basis of a national quality registry system
Läs mer

2017-01-02 10.46

Antalet publicerade forskningsartiklar ökar i Region Jönköpings län

Två av Region Jönköpings läns forskare: Hanna sjöholm och Ann-Sofi Kammerlind, foto: Johan W AvbyMedarbetare inom Region Jönköpings län som forskar är mycket aktiva och resultatet sprids i internationella tidskrifter. Antalet publikationer ökar visar en mätning som Futurum utfört.
Läs mer

2016-12-20 15.33

Handeksem - en risk i sjukvården

sara Mernelius har forskat på gula stafylokocker i handeksem, foto: Johan W Avby"Gula stafylokocker i handeksem är en risk i sjukvården", säger Sara Mernelius, molekylärbiolog, vid Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län.
Läs mer

2016-12-15 7.24

Jönköpings län har flest vårdanställda som forskar

Region Jönköpings läns forskningschef, Futurum - akademin för hälsa och vård, foto; Johan W AvbyDagens Medicin har inventeriat landsting och regioner om förutsättningarna för vårdpersonal att få forska inom ramen för sin anställning. Av dem som inte har universitetssjukhus är det Region Jönköpings län som satsar mest pengar på forskning och har flest vårdanställda som forskar.
Läs mer

2016-12-08 16.13

Längre behandling vid bröstcancer gör skillnad

Många kvinnor med bröstcancer avbryter behandlingen i förtid på grund av de biverkningar som läkemedlet Tamoxifen kan ge. Idag rekommenderas patienter tamoxifen i fem till tio år ”men om vi kan få de kvinnor som avbryter behandlingen tidigt att stå ut i två till tre år skulle vi spara många liv”, säger Maria Ekholm.
Läs mer

2016-11-25 11.14

Skriv framgångsrika forskningsanslags-ansökningar!

Skriv framgångsrika forskningsanslags-ansökningar! Olle Stendahl föreläser den 16 december, han är professor emeritus i medicinsk mikrobiologi, Linköping och har en bred forskningserfarenhet.
Läs mer

2016-11-25 10.47

Utställning om våld mot kvinnor på Ryhovs bibliotek

Utställning om våld mot kvinnor på Ryhovs bibliotek, foto: Mikael WallinBiblioteket Ryhov visar utställning som uppmärksammar den "Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor". Utställningen pågår till den 5 december.
Läs mer

2016-11-24 14.21

Anna Lena Sundell disputerar den 9 december

Avhandlingens titel är: Children with orofacial clefts: dental caries and health-related quality of life
Läs mer

2016-11-24 9.14

Roland Boij disputerar den 2 december

Avhandlingens titel är: Aspects of inflammation, angiogenesis and coagulation in preeclampsia
Läs mer

2016-10-17 11.01

Ny handledningsmodell för sjuksköterskestudenter i Region Jönköpings län

Ny handledningsmodell för sjuksköterkestudenter; Smålandsbilder.seFuturum har i samverkan med Hälsohögskolan Jönköping utarbetat en modell för handledning för sjuksköterske-programmets studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), med utgångspunkt i den pedagogiska modellen - Peer-learning.
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har ca 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor/år
  • publicerar ca 150 vetenskapliga arbeten/år
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten

KOM IHÅG

Anslag till konferensresor eller forskningsvistelse/nätverksskapande - sista ansökningsdag 31 januari 2017

Information


Nominera till vetenskapligt pris senast 13 februari 2017

Information


Regional kurs i forskningsmetodik -sista ansökningsdag 6 mars 2017

Information

Ansökningsblankett


Kurser i EndNote våren 2017

Information

 

Uppdaterad: 2017-01-16
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion