Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Futurums ansvarsområde innefattar huvudsakligen stöd till klinisk forskning och samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar samt kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2017-05-23 7.55

Vetenskapsradion sänder om fästingforskning från Region Jönköpings län

Fästingar i olika stadierLyssna på programmen i efterhand! Projektet heter ScandTick Innovation och är ett av Skandinaviens största pågående forskningsprojekt om fästingar och fästingburna sjukdomar.
Läs mer

2017-05-22 8.52

Välkommen till lunchföreläsning den 12 juni

bildillustration forskningsprofilområdeHelga Hagman, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, föreläser med titeln A targeted approach to the continuum of care in colorectal cancer
Läs mer

2017-05-15 8.40

Fästingforskningsprojekt på Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Fästingforskarna Malin Lager och Peter Wilhelmsson, Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län, foto: Ulla Hansson GreenForskare från Region Jönköpings län, Malin Lager och Peter Wilhelmsson samt Christine Wennerås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, passade på att berätta om sin forskning om fästingar och fästingburna sjukdomar för allmänheten på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Läs mer

2017-05-15 8.05

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Johanna NorderydJohanna Norderyd forskar om samarbete mellan tandvård och sjukvård som ger barn med funktionsnedsättning bättre förutsättningar till en bra munhälsa.
Läs mer

2017-05-12 10.10

Årets FORSS dag torsdagen den 23 november

Temat för FORSS dagen är i år ”Hur kan den regionala forskningen stärkas?” och som värd står Landstinget i Kalmar. Dagen riktar sig särskilt till dig som är politiker, forskare eller verksamhetschef.
Läs mer

2017-04-19 12.05

4 disputationer under maj i Region Jönköpings län

Medarbetarna som disputerar är Kerstin Eriksson och Lotta Wikström på operation/IVA-kliniken, Johanna Norderyd på specialisttandvården och Maria Nord på Rosenhälsans vårdcentral.
Läs mer

2017-04-18 11.42

Europeiska nursingkonferensen EuroHeartCare i Jönköping

Den 18-20 maj äger konferensen för första gången rum i Sverige och det är Jönköping som har värdskapet.
Läs mer

2017-04-18 8.51

Goda exempel på nätverksträff

Bo Thelin och Therese Karlsson, foto: Yvonne PantzarForskningssjuksköterskor inom sydöstra sjukvårdsregionen nätverkade, tog del av föreläsningar och lärde av varandra den 4 april vid ett möte i Linköping.
Läs mer

2017-04-11 14.17

Åsa Wahlin disputerar den 28 april

porträttbild Åsa WahlinAvhandlingens titel är: Periodontal health and disease in two adult populations in Sweden
Läs mer

2017-04-05 10.54

Maria Ekholm årets forskningspristagare

Agneta Jansmyr, Regiondirektör, Maria Ekholm, onkolg och Staffan Hägg, forskningsledare och adj professor Futurum, foto; Mikael BergströmMaria Ekholm, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har i sin forskning visat den betydelse som läkemedlet Tamoxifen har vid behandling av hormonberoende bröstcancer. Ett arbete som gör henne till mottagare av Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2016.
Läs mer

2017-04-04 15.20

Helga Hagman disputerar den 7 april

Avhandlingens titel är: A targeted approach to maintenance of tumour response. Clinical and translational studies in metastatic colorectal cancer.
Läs mer

2017-04-04 8.16

Välkommen till lunchföreläsning 18 april

Britt-Marie Ahlander, röntgensjuksköterska, föreläser om magnetkameraundersökning av hjärtat: bildkvalitet, mätnoggrannhet och patientupplevelse
Läs mer

2017-04-03 8.45

Nationell konferens om kliniska studier i Stockholm 2017

Hur ser framtidens forskningsmetoder ut? Vilken roll har framtidens forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier? Dessa är några av de frågor du kommer att få ta del av under konferensen med temat ”Framtidens kliniska studier”.
Läs mer

2017-03-29 11.17

Ny webbplats för Kliniska studier Sverige

Medverkar du i kliniska studier eller är du intresserad av information om studier som bedrivs. En ny nationell webbplats har tagits fram. Kika in och utforska!
Läs mer

2017-03-28 16.21

Inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk 29 maj

Vetenskapliga studier visar förbättrade kliniska resultat av att patienter, vårdpersonal och forskare bildar gemensamma nätverk och arbetar för samma förbättringsmål. Är du intresserad och vill veta mer?
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har ca 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor/år
  • publicerar ca 150 vetenskapliga arbeten/år
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten

KOM IHÅG

Kurser i EndNote våren 2017

Information

 

Uppdaterad: 2017-01-24
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion