Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Ansvarsområdet för enheten innefattar stöd till klinisk forskning, samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar, ansvar för decentraliserad läkarutbildning vid Linköpings universitet från 2019, ansvar för läkares AT och ST- utbildning och kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2016-09-28 10.50

Fira våra docenter!

Under de senaste två åren har flera medarbetare i Region Jönköpings län utnämnts till docenter och det vill vi förstås fira!
Läs mer

2016-09-23 10.47

Kurser i Statistica, Excel och EsMaker

Futurum erbjuder kurser i programmen Statistica, Excel och EsMaker för dig som forskar eller planerar att påbörja forskning.
Läs mer

2016-09-22 16.07

Ny forskarutbildningen har startat på Futurum - akademin för hälsa och vård

Forskarutbildningen har startat på FuturumKursen har lockat 14 kliniskt verksamma medarbetare från olika professioner och verksamheter inom Region Jönköpings län. Syftet med utbildningen är att stimulera intresset och ge praktiska kunskaper i klinisk forskningsmetodik och stimulera intresset för klinisk forskning.
Läs mer

2016-09-21 14.15

ClinicalKey ger dig tillgång till tusen medicinska e-böcker

foto:Smålandsbilder.seSom medarbetare i region Jönköpings län kan du nu komma åt ClinicalKey som är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller drygt tusen medicinska e-böcker av hög kvalitet.
Läs mer

2016-09-16 8.10

ForskarFredag: Så får du fram jordgubbens DNA

Två medarbetare i ett laboratoriumDen 30 september är det dags för årets Forskarfredag. Många forskare inom Region Jönköpings län berättar om sina spännande arbeten för allmänheten. Självklart får du också chans att själv göra experiment. Se filmen!
Läs mer

2016-09-15 8.48

Vill du handleda en läkarstudent under det självständiga arbetet T6?

Då kan du få mer information om vad det innebär vid ett informationsmöte om uppdraget som handledare för läkarstudenternas självständiga arbeten under termin 6.
Läs mer

2016-09-12 14.01

Emma Carlsson disputerar den 7 oktober

Avhandlingens titel är: The importance of psychological and physical stressors on diabetes - related immunity in a young population - an interdisciplinary approach
Läs mer

2016-09-09 10.20

Region Jönköpings län satsar på ST-läkarna

Raymond Lenrick, Futurum, ledare för studierektororganisationenUtbildningen av specialistläkare är en viktig del i det långsiktiga arbetet i Region Jönköpings län med kompetensförsörjning av sjukvården. Därför har en ny studierektororganisation skapats för ST-läkarna sedan 1 januari 2016, i syfte att ytterligare förstärka utbildningen.
Läs mer

2016-09-02 11.30

Dags att söka anslag från FORSS

FORSSSista ansökningsdagen är den 1 oktober 2016. FORSS är en förkortning av Forskningsrådet i sydöstra Sverige.
Läs mer

2016-08-31 11.33

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

"Mycket gula stafylokocker i handeksem är en risk i sjukvården", säger Sara Mernelius, molekylärbiolog, vid Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län.
Läs mer

2016-08-22 8.55

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

I ett samarbete mellan Klinisk Fysiologi, Länssjukhuset Ryhov och Hälsohögskolan i Jönköping har en studie genomförts som visar att s.k. ”idrottshjärta”, en fysiologisk anpassning av hjärtat vid långvarig regelbunden träning, kan utvecklas redan under tonåren.
Läs mer

2016-08-22 8.19

Futurums Novemberseminarium, boka dagen!

Läkare undersöker en liten flicka, foto: Smålandsbilder.seVem är jag? Vem är du? Hur förstår och finner vi varandra - trots våra olika bakgrunder och erfarenheter? Hur handleder vi våra studenter i en föränderlig värld?
Läs mer

2016-07-04 10.26

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Påvisning av Escherichia coli med Realtids PCR - en snabb och enkel metod. Malin Lager, biomedicinsk analytiker och doktorand på Laboratoriemedicin, är en av dem som utfört studien.
Läs mer

2016-07-04 9.07

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Höga kortisolnivåer kan ha negativa effekter på hjärnans struktur, det är ett resultat som AT-läkaren Andreas Stomby, Region Jönköpings län, med flera kommit fram till i en studie som nyligen publicerats.
Läs mer

2016-05-13 8.00

Maria Mauritz blev "Årets pedagog"

Maria Mauritz "Årets pedagog", foto: Jonas Lind"En enorm vilja att ge studenterna förståelse kring hur teorin fungerar i praktiken samt pedagogiska färdigheter utöver det vanliga." Så motiverar studenterna vid Medicinska fakulteten och studentkåren Consensus valet av Maria Mauritz som "Årets pedagog".
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor per år
  • publicerar årligen ca 120 vetenskapliga arbeten
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten

KOM IHÅG

Uppdaterad: 2016-08-16
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion