Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Futurums ansvarsområde innefattar huvudsakligen stöd till klinisk forskning och samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar samt kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2017-11-13 10.41

15 medarbetare i Region Jönköpings län disputerar 2017

15 medarbetare i Region Jönköpings län disputerar 2017 är ett rekordår vad gäller antalet medarbetare i Region Jönköpings län som disputerar. Hela 15 personer från flera olika professioner blir doktorer.
Läs mer

2017-11-13 10.26

Futurum är en fantastisk resurs - säger Greger Olsson, nydisputerad

Greger OlssonMed relativt enkla medel går det att minska risken för komplikationer vid endoskopisk undersökning av gallvägar och bukspottkörtel. Det visar den forskning som kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset i Eksjö presenterade på sin disputation 15 september 2017.
Läs mer

2017-11-13 8.00

Fira våra docenter fredagen den 15 december 2017

Futurum forsätter att fira medarbetare som har utnämnts till docenter de senaste åren vid Linköpings universitet och vid Jönköping university.
Läs mer

2017-11-10 10.32

Fyra promoveringar på samma dag!

Göran promoverad jubeldoktor tillsammans med Åsa, Catharina och Shariel nyblivna doktorer.Fredagen den 20 oktober 2017 var Odontologiska Institutionen med om en ganska unik händelse, då fyra av våra medarbetare promoverades till doktorer under samma dag.
Läs mer

2017-11-06 11.04

Tomas Bro disputerar den 1 december 2017

Avhandlingens titel är: Återställandets konst - Svenska frivilliga läkares erfarenheter av militärmedicin i utländska krig 1864-1964
Läs mer

2017-11-03 13.12

Vill du delta i intervjustudie om vård- och arbetsskador?

Vill du delta i intervjustudie om vård- och arbetsskador?Har du varit med om situationer som varit riskfyllda för både dig och din patient? Vill du berätta om dina upplevelser? Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie?
Läs mer

2017-11-01 14.00

Skandinaviskt forskningsprojekt om fästingburna infektioner leds från Jönköping

Skandinaviskt forskningsprojekt om fästingburna infektionerUnder tre år arbetar det stora skandinaviska projektet Scandtick Innovation med forskning kring fästingburna infektioner. Ett av många delprojekt handlar om att utveckla ett ätbart vaccin mot den allvarliga sjukdomen TBE, fästingburen hjärninflammation.
Läs mer

2017-10-31 10.04

Fungerande i samspel – ett biopsykosocialt perspektiv på tandvård för barn med funktionsnedsättning

Foto: Johan W AvbyVälkommen till lunchseminarium! Johanna Norderyd, övertandläkare vid specialisttandvården, föreläser och lyfter särskilt fram vikten av interprofessionellt samarbete.
Läs mer

2017-10-30 9.50

Anmäl dig till FORSS dagen den 23 november 2017

Anmälningstiden har förlängts till den 6 november
Läs mer

2017-10-16 15.51

Patrik Nordenfelt disputerar den 3 november 2017

Patrik NordenfeltAvhandlingens titel är: Hereditary Angioedema in Sweden - a National project
Läs mer

2017-10-16 9.54

Journal Club

Välkommen till Journal Club del två av tre hösten 2017, initiativtagare är Walid El-Saadi och Jonas Lind, läkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Läs mer

2017-10-12 11.19

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

En studie om läkemedelsinteraktion mellan allopurinol och tiopuriner i cellförsök har utförts med bland andra Sofie Haglund, med flera forskare från Laboratoiemedicin, Region Jönköpings län.
Läs mer

2017-09-26 7.54

Ta chansen att träffa en forskare på Forskarfredag 29 september 2017

Forskarfredag, foto: Johan WernerVad gör en forskare? På Forskarfredag 29 september har allmänheten möjlighet att lära sig mer om den breda forskning som sker i Jönköpings län. Ett 30-tal forskare är engagerade för att berätta om hur de arbetar med sin forskning.
Läs mer

2017-08-17 14.04

Nationellt uppdrag för klinisk mikrobiologi

Fästingar på hudKlinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län, har fått uppdraget som nationellt referenslaboratorium för borrelia, tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset, och för parasitologi, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Karolinska universitetssjukhuset.
Läs mer

2017-05-15 8.40

Fästingforskningsprojekt på Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Fästingforskarna Malin Lager och Peter Wilhelmsson, Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län, foto: Ulla Hansson GreenForskare från Region Jönköpings län, Malin Lager och Peter Wilhelmsson samt Christine Wennerås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, passade på att berätta om sin forskning om fästingar och fästingburna sjukdomar för allmänheten på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har ca 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor/år
  • publicerar ca 150 vetenskapliga arbeten/år
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten

KOM IHÅG

Sök forskningsanslag senast 31 oktober 2017

Information

Kurser i EndNote hösten 2017

Information

 

Uppdaterad: 2017-01-24
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion