Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2017-10-19 13.38

LabNytt - Ny metod för F-Kalprotektin

Den 23 oktober 2017 inför laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov ny metod för F-Kalprotektin.
Läs mer

2017-09-28 10.22

Laboratoriemedicin byter ut provtagningspinnar

Laboratoriemedicin byter ut de provtagningspinnar och -rör som sjukvården använder för odling av bakterier från sår, feces (avföring), nasofarynx (näsa), svalg samt för screening för multiresistenta bakterier (MRB).
Läs mer

Uppdaterad: 2017-10-19
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering