Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2017-03-20 11.43

LabNytt - Driftstörning för analys av CDT

På grund av instrumenthaveri vid kemilaboratoriet, Ryhov är det driftstörning för analys av CDT.
Läs mer

2017-03-10 14.33

LabNytt - Driftstörning för analys av B-HbA1c

På grund av instrumenthaveri vid kemilaboratoriet, Ryhov är det driftstörning för analys av B-HbA1c.
Läs mer

2017-03-10 12.37

LabNytt - Driftstörning på laboratorierna åtgärdad

Driftstörning på grund av datastopp på laboratorierna för klinisk kemi, mikrobiologi och primärvårdslaboratorierna inom Region Jönköpings län är nu åtgärdad.
Läs mer

2017-03-10 11.40

Driftstörning på laboratorierna för klinisk kemi, mikrobiologi och primärvårdslaboratorierna

På grund av datastopp är det driftstörning på laboratorierna för klinisk kemi, mikrobiologi och primärvårdslaboratorierna inom Region Jönköpings län fredag 10 mars från kl. 9.30.
Läs mer

Uppdaterad: 2017-03-20
Vesna Papacikic, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering