Region Jnkpings ln Medicinsk diagnostik
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

S-CDT, disialo (HPLC)

Provtagning:

Rör med gel (4 mL, gul propp (se bild 1, nytt fönster)).

Svarstid:

Inom 3 dygn.

Referensintervall:

<2,0%

Remiss:

ROS (kategori: Protein) alternativt remiss 3.

Övriga anvisningar:

Prov centrifugeras 10 minuter. Centrifugerat rör är hållbart en vecka i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälles serum och fryses.
Minsta mängd serum: 500 µL.

Medicinsk bakgrund:

Analys av S-CDT rekommenderas för att påvisa kontinuerlig hög alkoholkonsumtion.
Förhöjd S-CDT förekommer vid hög eller regelbunden konsumtion av alkohol under de senaste veckorna före provtagningen.
Som hög alkoholkonsumtion räknas en konsumtion av ca 60 g etanol/dag vilket motsvarar ca en flaska vin, tre stark öl eller 20g starksprit.
Sensitiviteten av analysen beräknas till 82% och specificitet till 97%.
CDT – kolhydratfattigt transferrin är en fraktion av transferrin.
Transferrin är ett glykoprotein som syntetiseras i levern och transporterar järn i blodet.
Regelbundet alkoholintag stör syntesen och defekta transferrin produceras som saknar flera av de normalt förekommande kolhydratkomponenterna i molekylen.
Korrelationen mellan alkoholintag och CDT är dålig och beror på individuella skillnader i transferrinomsättningen.
Koncentrationen av kolhydratfattigt transferrin bör vara <2% av det totala transferrinet.
Vid total avhållsamhet från alkohol halveras ett förhöjt CDT värde inom 10-14 dagar och en normalisering sker inom 3-5 veckor beroende på hur högt värdet är från början.
Kolhydratfattigt transferrin ( S-CDT) kan separeras från normal transferrin med en HPLC-teknik.
Det kan förekomma svårigheter att beräkna S-CDT hos patienter med vissa genetiska varianter av transferrin samt patienter med svår levercellskada.
Falskt högt värde kan förekomma vid den mycket sällsynt förekommande genetiska varianten CDG – congenital disorders of glykolysation. Hos homozygoter förekommer allvarliga symptom redan i barndomen.
Heterozygoter har konstant förhöjda CDT-värden trots låg alkoholkonsumtion.
CDT accepteras av Vägverket som kontroll av missbruk vid olika körkortsärenden


Detta dokument hålls uppdaterat på webben, varför utskrift inte kan garanteras vara aktuell.

Provtagningshandboken
klinisk kemi

Innehållsförteckning
Reviderad 2015-05-28

 

Swedac

 

Uppdaterad: 2015-11-03
Britt-Mari Arvidsson, Medicinsk diagnostik