Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Laboratoriemedicins provtagningshandbok

Bild på provrör med röda korkar.

 

Provtagningshandboken för klinisk kemi och mikrobiologi (nytt fönster)

klinisk patologi

transfusionsmedicin

 

Senaste revideringar:

2017-01-16

Från och med 16 januari 2017 analyseras S-Metylmalonat (S-MMA) på kemilaboratoriet i Jönköping. Se provtagningsanvisningar för S-Metylmalonat (nytt fönster).

2016-12-13

Från och med 13 december 2016 kommer P-CK MB inte längre att analyseras på något av laboratorierna i Region Jönköpings län. Vid behov av att analysera P-CK MB skickas provet till Linköping, se LabNytt (nytt fönster).

2016-11-07

På grund av ny nationell standard för proppfärger byter Na-heparinröret färg på proppen, från mörkgrön till mörkblå propp, se LabNytt (nytt fönster).

2016-10-03

Från och med 3 oktober 2016 flyttas analyser för diagnostik av antifosfolipid syndrom, celiaki, vaskuliter och reumatiska sjukdomar till klinisk kemis analyssortiment, se LabNytt (nytt fönster).

Från och med 3 oktober 2016 återupptas snabbtest för P-D-Dimer (DIMA, Biosynex), se LabNytt (nytt fönster).

Hållbarheten för B-SR taget i EDTA-rör är förlängd till 30 timmar i kyla 2-8 °C.

2016-06-14

Ändrade analysrutiner för U-kiralt amfetamin. Se LabNytt (nytt fönster).

2016-05-18

Hållbarheten för P-CRP ändras för ocentrifugerat prov till 3 dygn i kyla, 2-8 ºC. Se anvisningar för P-CRP (nytt fönster).

 

 

Uppdaterad: 2017-01-16
Lisa Larsson, Medicinsk diagnostik