Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Aktuellt från Futurum

2018-03-19 8.00

Maria Ekholm disputerar den 20 april 2018

Maria EkholmAvhandlingens titel är: Prognostic and Predictive Markers in Primary Breast Cancer - Quality Assurance and Long-term Effects of Adjuvant Tamoxifen Treatment
Läs mer

2018-03-12 13.10

Malin Lager får Vetenskapliga priset

Malin Lager, pristagare, Vetenskapliga priset, Region Jönköpings län.Frågeställningar kring laboratoriediagnostik av borreliainfektioner har fokus i Malin Lagers forskning.
Läs mer

2018-02-28 10.16

Carl-Otto Brahm disputerar den 16 mars 2018

Carl-Otto Brahm, disputationAvhandlingens titel är: The fearful patient in routine dental care
Läs mer

2018-02-08 10.19

Teamarbetet i sjukvården grundläggs med gemensamt lärande under utbildningen

Karin Thörne, övergripande studierektor för Region Jönköpings läns verksamhet med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, Felicia Järhult-Gabrielsson, Institutionen för gerontologi, Hälsohögskolan och Berith Hedberg, pedagogiskt ansvarig på Hälsohögskolan, seI den kliniska vardagen i sjukvården arbetar olika yrkesgrupper tillsammans i team. Men teamarbetet ska börja redan under utbildningen. Det sker bland annat genom gemensamma utbildningsmoment för vissa yrken, handledning i par för sjuksköterskor och planering för en studentledd vårdmottagning från 2021.
Läs mer

2018-02-05 8.32

Jan-Erik Karlsson ny projektledare för införandet av läkarprogrammet

Jan-Erik Karlsson, ny projektledare för Läkarprogrammet vid Linköpings Universitet - studieort JönköpingJan-Erik Karlsson efterträder Staffan Hägg som projektledare för införandet av läkarprogrammet vid Linköpings Universitet - studieort Jönköping.
Läs mer

2018-02-02 10.13

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

David Robinson, överläkare vid urologkliniken, Region Jönköpings länStor svensk studie ger ny kunskap: Operation och strålterapi är likvärdig behandling vid prostatacancer. Det visar David Robinson, överläkaren i urologi i Region Jönköpings län, tillsammans med en grupp kollegor i en omfattande forskningsstudie, vars resultat går emot tidigare studier och kan få betydelse för valet av behandling.
Läs mer

2018-01-29 10.04

Utbildningen av specialistläkare viktig för kompetensförsörjningen

Studierektor Dorte Kjeldmand (längst till vänster) har regelbundna reflektionsträffar med bland andra ST-läkarna Marina Nylin, Tranås vårdcentral, Helena Helde, Vetlanda vårdcentral, Ghofran Ismail Mohammed, Eksjö vårdcentral, Therése Wetterlöv, Eksjö vårDrygt 300 läkare får sin specialistutbildning i Region Jönköpings län. En viktig verksamhet för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Att utbildningen håller rätt kvalitet är ett ansvar för den gemensamma studierektorsorganisationen vid Futurum som skapades 2015.
Läs mer

2018-01-26 14.36

Forskarutbildningskurs 16 hp

Futurum och Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin (IKE) vid Medicinska fakulteten i Linköping arrangerar tillsammans en forskarutbildningskurs, ”Klinisk forskningsmetodik, forskningsetik och vetenskaplig kommunikation, 16 högskolepoäng”.
Läs mer

2018-01-25 9.53

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning, visar en klinisk prövning på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, som jämfört med kortisonkräm med den mjukgörande kräm som tidigare använts. Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning.Många kvinnor som strålbehandlas för bröstcancer får reaktion i huden i form av rodnad, vätskande hudavlossning, sveda och klåda och i vissa fall sår.
Läs mer

2018-01-24 8.47

Staffan Hägg blir ny verksamhetschef för Futurum

Staffan Hägg, forskningsledare på Futurum, blir från 1 mars 2018 ny verksamhetschef för Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård. Staffan Hägg tillträder 1 mars 2018 som ny verksamhetschef för Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård, efter Boel Andersson Gäre.
Läs mer

2018-01-23 9.42

Stipendier till de bästa studenterna

Jenny Rålund, Sofie Davidsson, Charlotte Elstad Arenkvist och Alexander Alterot vann stipendier i samband med Hälsohögskolans akademiska avslutning den 19 januari 2018. Fotograf: Lisa AnderssonTillsammans med länets kommuner delar Region Jönköpings län varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter.
Läs mer

2017-12-11 11.39

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Fästing på grässtråNy forskning om Borrelia kan leda till säkrare och snabbare diagnos.
Läs mer

2017-11-13 10.41

15 medarbetare i Region Jönköpings län disputerar 2017

15 medarbetare i Region Jönköpings län disputerar 2017 är ett rekordår vad gäller antalet medarbetare i Region Jönköpings län som disputerar. Hela 15 personer från flera olika professioner blir doktorer.
Läs mer

Uppdaterad: 2018-03-16
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion