Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Samverkansrutiner

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:27 - Samverkan vid in- utskrivning av patient) beträffande informationsöverföring och samordnad vårdplanering. Dessa syftar till att skapa en struktur för informationsöverföring och samverkan mellan olika vårdgivare i de fall kommunen kan få ett betalningsansvar enligt lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, betalningsansvarslagen.
SOSFS 2005:27 - Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård

Ansvariga
 

Höglandssjukhuset

Annika Fransson
chefsjuksköterska

Länssjukhuset Ryhov

Anette Abrahamsson
chefsjuksköterska

Värnamo sjukhus

Dzenata Brandic
chefsjuksköterska
       

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-10-16
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion