Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Arbetsterapi

Musik ger glädje och träning

Webbplatsen vänder sig till dig som arbetar med arbetsterapi i Region Jönköpings län. Vi sprider information, tips och ideér.

Utbildningsaktiviteter annonseras fortlöpande i Lärandekalendern.

2017-10-17 13.26

Resurspersoner verksamhetsförlagd utbildning

Regionalt övergripande VFU-ansvarig för arbetsterapeuter är Marlene Alfenek
Läs mer

2017-10-17 13.09

Grattis på arbetsterapins dag!

Arbetsterapins dag har tidigare infallit den tredje torsdagen i oktober. Från 2017 kommer den att sammanfalla med världsdagen för arbetsterapi - World OT Day som alltid är 27 oktober.
Läs mer

Kontaktpersoner

Höglandssjukhuset

Anna Wetterholt

Länssjukhuset Ryhov

Yvonne Londos

Habiliteringscentrum

Annika Magnusson

Värnamo

Vakant

Mer information

Kalender arbetsterapi

Uppdaterad: 2017-10-17
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri och rehabilitering