Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Aktuellt från Futurum

2017-03-28 16.21

Inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk 29 maj

Vetenskapliga studier visar förbättrade kliniska resultat av att patienter, vårdpersonal och forskare bildar gemensamma nätverk och arbetar för samma förbättringsmål. Är du intresserad och vill veta mer?
Läs mer

2017-03-27 15.44

Ny enkät till studenter på VFU

Student och handledare, foto; Jenny LindbergEnda sättet att veta hur studenterna upplever sin VFU är att fråga dem. Därför har Futurum tagit en ny enkät med syftet att utvärdera hur studenterna har upplevt sin VFU/APL/LIA. Enkäten gäller för alla studentkategorier utom läkarstudenter.
Läs mer

2017-03-23 16.24

Vetenskapliga priset till Maria Ekholm

Maria Ekholm, doktorand och överläkare vid onkologmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, foto Johan W AvbyFuturum - akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län, delar varje år ut det Vetenskapliga priset bland medarbetare som utmärkt sig i forskningssammanhang. För 2016 gick priset till Maria Ekholm, doktorand och överläkare vid onkologmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.
Läs mer

2017-03-16 10.39

Studie visar starkt samband mellan övervikt och risk för hjärtsvikt

Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysiologi på Länssjukhuset Ryhov.Det finns ett starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt. En förklaring är att övervikt leder till minskad pumpförmåga hos hjärtat. Det visar en studie som presenteras i Washington i mars, genomförd av forskare i Jönköping och Linköping.
Läs mer

2017-03-03 10.47

Kurser i Statistica, Excel och EsMaker

Futurum erbjuder kurser i programmen Statistica, Excel och EsMaker för dig som forskar eller planerar att påbörja forskning.
Läs mer

2017-02-23 11.08

Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet, studieort Jönköping, kommer att ha sina lokaler i ett nybyggt hus intill Länssjukhuset Ryhov, med inflyttning i januari 2020.I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.
Läs mer

2017-02-01 8.05

Nu finns Olle Stendahls föreläsning om forskningsansökningar på film

Olle Stendahls föreläsning på Futurum den 16 december 2016 filmades. Föreläsningen handlade om att framgångsrikt söka externa forskningsanslag.
Läs mer

2017-01-02 10.46

Antalet publicerade forskningsartiklar ökar i Region Jönköpings län

Två av Region Jönköpings läns forskare: Hanna sjöholm och Ann-Sofi Kammerlind, foto: Johan W AvbyMedarbetare inom Region Jönköpings län som forskar är mycket aktiva och resultatet sprids i internationella tidskrifter. Antalet publikationer ökar visar en mätning som Futurum utfört.
Läs mer

Uppdaterad: 2017-03-28
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion