Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barn leker i en klätterställning

Barndialogen - Samverkan kommun och Region Jönköpings län

Barndialogen är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer med utgångspunkt från FNs Barnkonvention.

2018-03-13 13.28

Månadsblad för barnrättsombud inom psykiatrin, Jönköping

I månadens månadsblad kan man läsa om angestskolan.se.
Läs mer

Kontakt

Noomi Carlsson
Koordinator Barndialogen
Utredare, Barn och unga

010-242 40 92

Johanna Rosander
Webbansvarig

På gång

Externa utbildningar och konferenser

Barndialogens uppdrag

Barndialogens uppdrag

Samverkan

Samverkansavtal

Mitt barn-formulär

Uppdaterad: 2018-03-13
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion