Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barn leker i en klätterställning

Barndialogen - Samverkan kommun och Region Jönköpings län

Barndialogen är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer med utgångspunkt från FNs Barnkonvention.

2017-01-11 16.21

Ny handbok för socialtjänsten

Barnkonventionen i praktisk tillämpning - en handbok som bidrar till ökad barnrättskompetens inom socialtjänsten.
Läs mer

Kontakt

Noomi Carlsson
Koordinator Barndialogen
Utredare, Barn och unga

036-32 40 92

Johanna Rosander
Webbansvarig

På gång

Externa utbildningar och konferenser

Barndialogens uppdrag

Barndialogens uppdrag

Samverkan

Samverkansavtal

Mitt barn-formulär

Uppdaterad: 2017-01-11
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion