Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barn leker i en klätterställning

Barndialogen - Samverkan kommun och Region Jönköpings län

Barndialogen är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer med utgångspunkt från FNs Barnkonvention.

2017-06-19 10.11

BRA-samtal, Barns Rätt som Anhörig

2-dagars utbildning i BRA-samtal. Målgruppen är barnrättsombud på psykiatriska kliniken.
Läs mer

2017-06-12 13.12

Månadsblad för barnrättsombud inom psykiatrin, Jönköping

Kultur och fritidsförvaltningen i samverkan med föreningar runt om i Jönköping arrangerar i sommar Try It.
Läs mer

2017-02-06 10.44

Månadsblad för barnrättsombud inom psykiatrin, Jönköping

Vad är Föra barnen på tal?
Läs mer

Kontakt

Noomi Carlsson
Koordinator Barndialogen
Utredare, Barn och unga

036-32 40 92

Johanna Rosander
Webbansvarig

På gång

Externa utbildningar och konferenser

Barndialogens uppdrag

Barndialogens uppdrag

Samverkan

Samverkansavtal

Mitt barn-formulär

Uppdaterad: 2017-06-19
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion