Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2017-03-22 16.12

Reviderat Faktadokument: Hjärtsvikt

Nu föreligger en reviderad version av Faktadokument Hjärtsvikt där flera nyheter presenteras.
Läs mer

2017-03-22 10.38

Länets första peers redo för uppdrag!

Syntolkning: 15 personer runt ett bord.Vid sin sista utbildningsträff den 21 mars diplomerades länets första 15 så kallade "peers". En peer är en person som bidrar med sin kunskap om psykisk ohälsa.
Läs mer

2017-03-20 11.43

LabNytt - Driftstörning för analys av CDT

På grund av instrumenthaveri vid kemilaboratoriet, Ryhov är det driftstörning för analys av CDT.
Läs mer

2017-03-17 16.03

Synonymlistan för ögondroppar till inneliggande patienter är uppdaterad

Synonymlistan för ögondroppar till inneliggande patienter som inte har med sig egna ögondroppar är uppdaterad.
Läs mer

2017-03-17 11.57

Reviderat Faktadokument: Osteoporos

Faktadokumentet Osteoporos är reviderat av Faktagrupp Geriatrik.
Läs mer

Uppdaterad: 2016-11-07
Christina Jörhall, Kommunikation ledning