Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2017-06-27 15.31

Nytt Faktadokument: Vårdintygsbedömning

Faktagrupp Psykisk hälsa vuxna har tagit fram ett nytt Faktadokument: Vårdintygsbedömning.
Läs mer

2017-06-22 15.41

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Vi bjuder in till informationsträffar där vi vill samla vårdpersonal och chefer från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla inför nästa infektionssäsong.
Läs mer

2017-06-22 14.18

Checklistor för vanliga fel och problem

Checklista felsökning elektrisk rullstolVad kan prova själv innan man ringer teknisk support?
Läs mer

2017-06-22 13.57

Dokumentation från Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens 2017

Nu finns material från årets konferens publicerat på vår webbplats.
Läs mer

2017-06-21 16.23

Utbilda dig kring läkemedel via webben

Läkemedelskommittén arrangerar fortlöpande utbildningar inom läkemedelsområdet. Passa på att ta del av vad det finns för utbildningar.
Läs mer

Uppdaterad: 2016-11-07
Christina Jörhall, Kommunikation ledning