Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Ansvarig

Sofia Nyström
konsultläkare/ansvarig person
010-103 32 99

Kontaktperson för provtagningshandbok transfusionsmedicin:

Madelaine Andersson
Områdeschef

 

Uppdaterad: 2017-10-10
Madelaine Andersson, Medicinsk diagnostik