Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Äldre

Äldre

Hälso- och sjukvård och socialtjänsten i länet samverkar inom en rad olika områden när det gäller den åldrande befolkningen. Det rör allt från folkhälsa för friska äldre till vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Ambitionen med vår samverkan är att den äldre:

  • ska kunna åldras i trygghet
  • få goda möjligheter till självbestämmande
  • ha tillgång till god vård och omsorg

En gemensam strategi- och handlingsplan med arbetsområden och målsättningar för 2015-2017 är framtagen. Just nu pågår arbete med att formulera fortsatt arbete i en plan som sträcker sig från 2018 och framåt.

Strategi och handlingsplan äldre i Jönköpings län (pdf, nytt fönster) 

 

 

 

Kontakter

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård

010-242 42 29 | 076-72 441 72

Ann Lund
Kommunal utveckling
ann.a.lund@rjl.se
072-525 84 05

Strategigrupp Äldre

Mötesanteckningar och deltagare 

Filmade goda exempel

Inte vi och dom utan vi tillsammans
Bättre resultat med ökat samarbete i Gnosjö kommun.

Vi tillsammans för rätt läkemedel
Olika exempel på arbete inom äldre och läkemedel i Jönköpings län

Vi tillsammans för ökad trygghet
Nytt arbetssätt i Tranås kommun i samverkan med vården

En lärandetavla
skapad av medarbetare på Antuna servicehus som bra hjälp i det dagliga arbetet.

Kort sammandrag av ovanstående filmer (1,5 min)

Artiklar

Färre återinläggningar - Välkommen hem heter en satsning i Tranås där kommunen och Höglandssjukhuset i Eksjö samarbetar för att förbättra mottagandet hemma av personer som legat inlagda på sjukhuset. Genom att kommunen satsar på att möta upp hemma och se till att allt fungerar så bra som möjligt har man kunnat minska på antalet återinläggningar. Läs mer: artikel i Tranås Tidning, januari 2014, pdf, nytt fönster).

Uppdaterad: 2017-11-06
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling