Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Äldre och yngre patient hos läkare på vårdcentral

Vårdval i Jönköpings län

Den här webbplatsen vänder sig till vårdgivare som har avtal eller är intresserade av avtal med Region Jönköpings län enligt lagen om valfrihetssystem.

Vårdval i Jönköpings län ska stärka invånarnas inflytande, tillvarata och utveckla de professionella gruppernas kompetens och styra mot önskvärda resultat.

Nyhetsarkiv:
Alla nyheter, Vårdval i Jönköpings län

2016-06-23 7.29

Revision av vårdcentralslaboratorier

I oktober 2016 genomför Region Jönköpings län en revision av laboratorier som bemannas av vårdcentraler och som inte ackrediterats av Swedac.
Läs mer

2016-05-25 10.09

Mer stöd för införande av webbtidbok

26 maj 2016 hålls det sista webinariet som stöd för införande av basutbudet av webbtidbok på vårdcentralerna.
Läs mer

Patientinformation om vårdval

På 1177.se finns information om hur man väljer vårdcentral i Jönköpings län, möjligheter att jämföra vårdcentralerna och en e-tjänst för att välja direkt.

Välja vårdcentral i Jönköpings län, 1177.se (nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-06-23
Jenny Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård