Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram (RIU) för nyexaminerade sjuksköterskor

 

Vårdpersonal

 

Är du nyexaminerad sjuksköterska och nyanställd i Region Jönköpings län?

Vi vill ge dig en så bra start som möjligt och skapa förutsättningar att växa in i yrkesrollen och känna trygghet och säkerhet i det dagliga arbetet.

Därför erbjuder vi alla nyexaminerade sjuksköterskor som anställs och som har fått sin legitimation de senaste 12 månaderna ett introduktions- och utvecklingsprogram.

Programmet innehåller 20 dagar fördelat på åtta månader och startar vid två tillfällen varje år, februari och september.

 

Programmet består av två delar som samverkar:

  • Professionen
    Exempelvis sjuksköterskans roll och ansvar

  • Kliniska färdigheter
    Olika praktiska moment

 

Syftet är att du som nyanställd sjuksköterska ska få tillfälle att:

  • träna på praktiska moment i simulerad och verklighetsnära miljö, till exempel ABCDE, vitala parametrar/NEWS, provtagningar, skötsel av venösa infarter, sondsättning, sårvård mm.
  • förena teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter
  • förstå och kunna samspela med andra professionsgrupper, vårdsökande person och deras närstående
  • utveckla förmågan att leda och ansvara för omvårdnadsarbetet

(Länk under Dokument; Ämnesområden och innehåll)

 

Genomförande:

Här genomförs intressanta föreläsningar, praktisk träning i en utmanande och tillåtande miljö samt reflektionstid med erfarna sjuksköterskor och instruktörer som har specialistkunskap i olika områden.

Verklighetsbaserade scenarion kommer att tränas i team för att utveckla samarbete, kommunikation och ledarskap.

Tillsammans ges möjlighet "....att lära dig igen, och igen, och igen....

Anmälan görs i lärandekalendern inför varje utbildningstillfälle.
 

Fika och lunch ingår
 

Vid sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro som är i samband med utbildningsdag skall alltid anmälas till Metodikum
på telefon 036-321045 eller 036-321070 och till den vårdenhet som du är anställd vid.

 

Kontakta

Karin Johansson
Utvecklingsledare RIU
Metodikum
Epost: karin.a.johansson@rjl.se
Tel: 010-242 10 45

 

Anmälan

Lärandekalendern (nytt fönster)

Schema

Höglandssjukhuset Eksjö

Start HT 2017

Start VT 2018

Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Start HT 2017 Grupp A

Start HT 2017 Grupp B

Start VT 2018 Grupp A

Start VT 2018 Grupp B

Värnamo sjukhus

Start HT 2017

Start VT 2018

Mer information

Ämnesområden och innehåll (nytt fönster)

Presentationer och dokument

Uppdaterad: 2018-01-31
Karin Johansson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion