Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Laboratoriemedicins provtagningshandbok

Bild på provrör med röda korkar.

 

Provtagningshandboken för klinisk kemi och mikrobiologi (nytt fönster)

klinisk patologi

transfusionsmedicin

 

Senaste revideringar:

2017-04-03
Från och med 3 april 2017 införs analys av P-NT-ProBNP på klinisk kemi, Ryhov. Analysen ersätter P-BNP. Se LabNytt (nytt fönster).

2017-03-21
Från och med 21 mars 2017 kommer det att finnas tre olika koagulationsutredningar att beställa i ROS mot tidigare två. För mer information om hantering och antal rör, se respektive analys.

2017-01-31
Från och med 1 februari 2017 analyseras S-Kromogranin A på klinisk kemi i Jönköping. Se provtagningsanvisningar för S-Kromogranin A (nytt fönster).

2017-01-16
Från och med 16 januari 2017 analyseras S-Metylmalonat (S-MMA) på kemilaboratoriet i Jönköping. Se provtagningsanvisningar för S-Metylmalonat (nytt fönster).

2016-12-13
Från och med 13 december 2016 kommer P-CK MB inte längre att analyseras på något av laboratorierna i Region Jönköpings län. Vid behov av att analysera P-CK MB skickas provet till Linköping, se LabNytt (nytt fönster).

2016-11-07
På grund av ny nationell standard för proppfärger byter Na-heparinröret färg på proppen, från mörkgrön till mörkblå propp, se LabNytt (nytt fönster).

Uppdaterad: 2017-04-03
Lisa Larsson, Medicinsk diagnostik