Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2017-04-25 16.14

Effektivare laboratorieprocesser med automatisk provhantering

Införandet av automatiserat system som sorterar och hanterar inkommande prover fortsätter inom laboratoriemedicin och näst på tur är laboratoriet på Höglandssjukhuset Eksjö. När proverna hanteras automatiskt blir svarstiderna både kortare och mer standardiserade, något som kan bidra till att förbättra vårdens processer.
Läs mer

2017-04-18 16.12

Ändrat analyserande laboratorium för analys av urin Spice (syntetiska kannabinoider) metaboliter från och med 18 april 2017

Alla prover med beställning av U-Spice-metaboliter skickas till Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
Läs mer

2017-04-03 12.49

LabNytt - Driftstörning för analys av B-HbA1c

På grund av instrumenthaveri vid kemilaboratoriet, Ryhov är det driftstörning för analys av B-HbA1c.
Läs mer

2017-03-31 12.10

LabNytt - Nya gränsvärden för positivt testresultat för urinanalys av kannabinoid (U-kannabinoid) från och med 3 april 2017

För att tillämpa nationella rekommendationer vid drogtestning ändras gränsvärden för positivt testresultat U-kannabinoid från 50 ng/mL (samma som µg/L) till 20 µg/L.
Läs mer

2017-03-30 14.13

LabNytt - Införande av ny analys för Csv-CXCL13

Från och med 3 april 2017 kommer Csv-CXCL13 att analyseras på mikrobiologilaboratoriet i Jönköping.
Läs mer

2017-03-30 11.33

LabNytt – Införande av P--NT-ProBNP analys

Från och med 3 april 2017 införs analys av P--NT-ProBNP i Region Jönköpings län för diagnostik och uppföljning av hjärtsvikt. Analysen ersätter P--BNP analysen som kommer att läggas ner vid samma tidspunkt.
Läs mer

Uppdaterad: 2017-04-25
Vesna Papacikic, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering