Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2018-02-19 8.36

LabNytt - Lymfocytkvantifiering

Analyserna ToB- och B-celler försvinner från analyssortimentet den 20 februari 2018 och ersätts med befintlig metod ToBoNK.
Läs mer

2018-02-13 11.57

LabNytt – Lymfocytkvantifiering

Analyserna ToB- och B-celler försvinner från analyssortimentet den 20 februari 2018 och ersätts med befintlig metod ToBoNK.
Läs mer

2018-02-05 10.41

LabNytt - Justering av referensintervall för specifikt IgE mot enskilda allergen, allergena komponenter och S-IgE, total

Från och med 6 februari 2018 justeras referensintervallen för analyser av specifikt IgE mot enskilda allergen och allergena komponenter från < 0,35 kU/L till < 0,10 kU/L.
Läs mer

2018-02-05 9.10

LabNytt - Ny möjlighet för komplettering med analys av ingående S-IgE mot specifika allergener vid beställning av allergipaneler.

Från och med 6 februari 2018 kommer det inte ske automatisk komplettering av paneler med ingående allergener.
Läs mer

2018-02-02 13.56

LabNytt - Primärscreening HPV

1 februari 2018 införs primär HPV-analys vid gynekologisk cellprovskontroll av kvinnor över 30 år.
Läs mer

2018-02-02 8.51

LabNytt - Beställnings- och svarsrutin för kortisolbestämning i serum från och med 2 februari 2018

Enligt nationellt framtagen rekommendation införs beställning av kortisolanalys på två olika sätt: S-Kortisol och S-Kortisol, funktionstest.
Läs mer

2018-02-01 14.23

RöntgenNytt - röntgenremiss i ROS

Kreatininvärde i röntgenremiss
Läs mer

2018-01-30 10.22

LabNytt - Nya remisser för laboratoriemedicin

Torsdag 8 mars 2018 börjar mikrobiologen och klinisk kemi inom laboratoriemedicin i Region Jönköpings län med nya pappersremisser.
Läs mer

Uppdaterad: 2018-02-19
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik