Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2017-04-18 16.12

Ändrat analyserande laboratorium för analys av urin Spice (syntetiska kannabinoider) metaboliter från och med 18 april 2017

Alla prover med beställning av U-Spice-metaboliter skickas till Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
Läs mer

2017-04-03 12.49

LabNytt - Driftstörning för analys av B-HbA1c

På grund av instrumenthaveri vid kemilaboratoriet, Ryhov är det driftstörning för analys av B-HbA1c.
Läs mer

2017-03-31 12.10

LabNytt - Nya gränsvärden för positivt testresultat för urinanalys av kannabinoid (U-kannabinoid) från och med 3 april 2017

För att tillämpa nationella rekommendationer vid drogtestning ändras gränsvärden för positivt testresultat U-kannabinoid från 50 ng/mL (samma som µg/L) till 20 µg/L.
Läs mer

2017-03-30 14.13

LabNytt - Införande av ny analys för Csv-CXCL13

Från och med 3 april 2017 kommer Csv-CXCL13 att analyseras på mikrobiologilaboratoriet i Jönköping.
Läs mer

2017-03-30 11.33

LabNytt – Införande av P--NT-ProBNP analys

Från och med 3 april 2017 införs analys av P--NT-ProBNP i Region Jönköpings län för diagnostik och uppföljning av hjärtsvikt. Analysen ersätter P--BNP analysen som kommer att läggas ner vid samma tidspunkt.
Läs mer

Uppdaterad: 2017-04-18
Vesna Papacikic, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering