Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap
2017-09-11 11.10

Dokumentation från årets Sommardialogen

Sex deltagare kring bord i trädgården i samtal.Nu finns presentationer och fotografier från årets Sommardialogen under fliken Sommardialogen.
Läs mer

Vårt uppdrag

  • att vara en mötesplats för att utveckla och sprida kunskap om ämnet förbättringskunskap 
  • att etablera ämnet på vårdutbildningarna
  • bygga nätverk
  • vara en samlande drivkraft mellan organisationer, professioner, akademi och vården

Webbplatsen

redigeras av plattformens arbetsgrupp i samverkan med akademiska lärosäten och svensk hälso- och sjukvård 

Kalender Några tips om
      vad som är på G

SKL:s konferenskalender 
några exempel:

Kvalitetsmässan 2017

Tema: “Det nya Sverige”.
14 - 16 november
Svenska Mässan, Göteborg

Tillsammans för en ny och nära vård

Vid årsskiftet träder den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Det blir det första steget mot den nya nära vården.
28 november, Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25, Nacka
Kan ses på webben!


Exempel från regioner & landsting:

Partnerskapet i vården

- konferens om mötet i vården 
Plats: SUS Malmö 18/10, 2017

The 15th International Clinical Microsystem Festival

27 februari-1 Mars 2018 i Jönköping
2 mars Scientific Day 
Arrangör: Region Jönköpings län
Tema: Micromastery


Utvecklingskraft 2018

30-31 maj på Elmia i Jönköping.
Målgrupp: alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård.

 

Navigera på webbplatsen

  • Klicka först på ord i listen överst på sidan. Klicka på ord i vänstra spalten. Klicka på + (plus-ikon) för att få fram fler sidor
Uppdaterad: 2017-11-15
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion