Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

 smittskydd

Smittskydd i Jönköpings län

Verksamhetens huvudsyfte är att minimera smittsamma sjukdomars utbredning bland befolkningen, vilket är en av de viktigaste och mest basala grundpelarna för en god folkhälsa.

Alla nyheter från smittskydd och vårdhygien

 

2016-06-16 11.10

Välkomna till informationsträffar om årets vaccinationer mot influensa

Inbjudan riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal inom Jönköpings län. Vaccinationskampanjen startar 9 november 2016
Läs mer

2016-06-13 15.35

Smittskydd i primärvården

Smittskydd bjuder in till en utbildning om vad du som distriktsläkare (ST eller specialist) behöver kunna om smittskyddslagen, smittspårning och åtgärder för att minska smittspridning.
Läs mer

Uppdaterad: 2016-03-03
Peter Iveroth, Folkhälsa och sjukvård