Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

 smittskydd

Smittskydd i Jönköpings län

Verksamhetens huvudsyfte är att minimera smittsamma sjukdomars utbredning bland befolkningen, vilket är en av de viktigaste och mest basala grundpelarna för en god folkhälsa.

Alla nyheter från smittskydd och vårdhygien

 

2016-06-27 14.43

Åtgärder vid stick- och skärskador hos personal och studerande

Nya riktlinjer för hur en stick- eller skärincident eller annan risk för blodburen smitta, som inträffar inom den kommunala vården och omsorgen ska hanteras.
Läs mer

2016-06-13 15.35

Smittskydd i primärvården

Smittskydd bjuder in till en utbildning om vad du som distriktsläkare (ST eller specialist) behöver kunna om smittskyddslagen, smittspårning och åtgärder för att minska smittspridning.
Läs mer

Uppdaterad: 2016-03-03
Peter Iveroth, Folkhälsa och sjukvård