Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

utbildning och kurser

Utbildningar och kurser

 

Välkomna till hygienobservatörsträffar!

Tisdagen 2 maj 14.00-16.00, Höglandssjukhusets aula, Eksjö

Onsdagen 3 maj 14.00-16.00, Aulan, Värnamo sjukhus, Värnamo

Torsdagen 4 maj 14.00-16.00, Aulan, Länssjukhus Ryhov, Jönköping

13.00 – 14.00 utbildning för NYA hygienobservatörer

14.00 – 16.00  Program för alla

 

Uppdaterad: 2017-03-28
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion