Region Jnkpings ln Amningsstrategi
plus.rjl.se/amningsstrategi

Barnvårdsenheten

Om ett barn inte växer som förväntat kan det vara aktuellt med vård på barnvårdenheten på grund av uppfödningssvårigheter. Parallellt med den medicinska utredningen där syftet är att utesluta sjukdomsorsaker som förklaring till den dåliga viktutvecklingen, behöver familjen få möjlighet till en trygg matsituation.

  • Vid första amningstillfället görs amningsobservation.

Anamnes

  • Anamnesen bör innehålla föräldrarnas förväntningar kring amning. Efterfråga ”Att få en bra amningsstart”.
  • Låt föräldrarna ge sin bild av förlossning, amningsstart, BB-vistelse och hur amningen har varit hemma.
  • Lyssna in de råd familjen fått både via kvinnoklinik och barnhälsovården, eventuellt amningshjälpen med mera.

Omvårdnadsplan

  • Familjen tillsammans med ansvarig vårdpersonal gör upp en plan för hur amning, eventuell pumpning och tillmatning ska fungera.
  • Daglig nakenvikt. En lägre viktuppgång tolereras när barnet håller på att lära sig äta, barnet får även stå still eller till och med gå ned lite i vikt någon dag.
  • Bröstmjölksersättning ges enbart på läkarordination.
  • Barnet behöver ofta ett alternativt administreringssätt till amning initialt. Förstahandsvalet är kopp eller skedflaska. I undantagsfall ges mat på flaska. Om barnet inte orkar få i sig fulla måltider via bröst, sked eller kopp sätts sond.
  • Mamma behöver handmjölka eller pumpa om barnet inte orkar suga, bröstmjölken ges till barnet.

För många mammor och barn är det bäst att börja om från början. Låt barnet ligga hud mot hud, amma tätt, ha barnet vid bröstet under sondmatning. Om barnet sondmatas helt droppas bröstmjölk i munnen och barnet kan suga på tröstnapp. Gör mamma-barn relationen till något positivt. Stärk förälderns förmåga att ge närhet och tröst.

Mer information

Neonatalvårdsenheten

Uppdaterad: 2018-02-21
Ann-Charlotte Lilja, Råslätts vårdcentral Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv