Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Futurums ansvarsområde innefattar huvudsakligen stöd till klinisk forskning och samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar samt kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2017-10-17 13.50

Onkologisk forskning och dess betydelse under nästan 40 år

Bildillustration forskningsprofilområdeVälkommen till lunchseminarium, överläkare Freddi Lewin, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, föreläser inom forskningsprofilområde Cancersjukdomar.
Läs mer

2017-10-16 15.51

Patrik Nordenfelt disputerar den 3 november 2017

Patrik NordenfeltAvhandlingens titel är: Hereditary Angioedema in Sweden - a National project
Läs mer

2017-10-16 9.54

Journal Club

Välkommen till Journal Club del två av tre hösten 2017, initiativtagare är Walid El-Saadi och Jonas Lind, läkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Läs mer

2017-10-13 8.18

Seminarium 26 oktober: Fästingar - ett ämne som biter sig fast!

Fästingar i olika stadierNyheter om fästingburna infektioner - forskare från ett av Skandinaviens största fästingprojekt medverkar. Bland annat: diagnostik, vaccin, ovanliga infektioner, med mera.
Läs mer

2017-10-12 11.19

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

En studie om läkemedelsinteraktion mellan allopurinol och tiopuriner i cellförsök har utförts med bland andra Sofie Haglund, med flera forskare från Laboratoiemedicin, Region Jönköpings län.
Läs mer

2017-10-05 9.58

Hur utvecklar och säkerställer en organisation sin förmåga att hantera komplexa och riskfyllda händelser?

Varmt välkomna att lyssna på docent Johan M. Sanne som låter oss ta del av lärdomar från räddningstjänsten.
Läs mer

2017-09-26 7.54

Ta chansen att träffa en forskare på Forskarfredag 29 september 2017

Forskarfredag, foto: Johan WernerVad gör en forskare? På Forskarfredag 29 september har allmänheten möjlighet att lära sig mer om den breda forskning som sker i Jönköpings län. Ett 30-tal forskare är engagerade för att berätta om hur de arbetar med sin forskning.
Läs mer

2017-08-29 10.08

Futurums Novemberseminarium: Studenters lärande i vårdens vardag

Student och handledare"Studenters lärande i vårdens vardag - hur lär studenter av, om och med varandra?" är årets ämne vid Futurums Novemberseminarium.
Läs mer

2017-08-17 14.04

Nationellt uppdrag för klinisk mikrobiologi

Fästingar på hudKlinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län, har fått uppdraget som nationellt referenslaboratorium för borrelia, tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset, och för parasitologi, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Karolinska universitetssjukhuset.
Läs mer

2017-05-23 7.55

Vetenskapsradion sänder om fästingforskning

Fästingar i olika stadierLyssna på programmen i efterhand! Projektet heter ScandTick Innovation och är ett av Skandinaviens största pågående forskningsprojekt om fästingar och fästingburna sjukdomar. Forskningen leds från Region Jönköpings län, Futurum.
Läs mer

2017-05-15 8.40

Fästingforskningsprojekt på Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Fästingforskarna Malin Lager och Peter Wilhelmsson, Medicinsk diagnostik, Region Jönköpings län, foto: Ulla Hansson GreenForskare från Region Jönköpings län, Malin Lager och Peter Wilhelmsson samt Christine Wennerås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, passade på att berätta om sin forskning om fästingar och fästingburna sjukdomar för allmänheten på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Läs mer

2017-05-15 8.05

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Johanna NorderydJohanna Norderyd forskar om samarbete mellan tandvård och sjukvård som ger barn med funktionsnedsättning bättre förutsättningar till en bra munhälsa.
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har ca 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor/år
  • publicerar ca 150 vetenskapliga arbeten/år
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten

KOM IHÅG

Sök forskningsanslag senast 31 oktober 2017

Information

Kurser i EndNote hösten 2017

Information

 

Uppdaterad: 2017-01-24
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion