Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Under uppbyggnad av Spira

Utveckling och samverkan

Region Jönköpings län arbetar i och med ständig utveckling – inom så vitt skilda områden som hälsa och vård, miljö, näringsliv, kommunikationer och kultur. Vi arbetar med att förbättra arbetsmetoder inom och utom organisationen, men också med den regionala utvecklingen i sin helhet.

Samverkan med kommuner, högskola och andra organisationer i länet och landet är en viktig del av vårt arbete. Vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” knyter ihop våra ambitioner inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.

 

 

Uppdaterad: 2017-01-25
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion